Jak vydělat peníze na YouTube pomocí videí vytvořených umělou inteligencí

Řešením otázky, jak vydělat peníze pomocí ChatGPT, je kanál YouTube. Každý může vytvářet videa na YouTube za účelem prodeje nebo propagace produktu či služby pomocí nástrojů umělé inteligence. ChatGPT vám umožní vymýšlet nápady a scénáře videí – nabízí také funkci převodu textu na řeč, která vám umožní nahrát hlasový komentář k videu.

YouTube se může pochlubit více než 2 miliardami aktivních uživatelů měsíčně, což z něj dělá jedno z nejoblíbenějších odbytišť pro tvorbu online videí. YouTube je oblíbenou platformou, na které mohou tvůrci bavit své publikum a vyjadřovat své vášně. Pro tvůrce obsahu je to však také výnosný způsob, jak vydělat peníze.

Výroba kvalitních videí, která se budou divákům líbit, může být obtížná, nákladná a časově náročná. V tom spočívá úloha umělé inteligence.

Nedávné technologie umělé inteligence přišly s několika nástroji, které jsou veřejně dostupné online a jejichž počet se výrazně zvýšil. S pomocí chytré technologie vám tyto pomůcky pomohou rychleji a snadněji plnit úkoly. Zde je přehled zpeněžení YouTube a způsobů, jak lze umělou inteligenci využít ve váš prospěch. Jak vydělávat peníze na YouTube pomocí umělé inteligence:

Jak si vybrat primární cíl svého kanálu?

Ještě než začnete vytvářet videa, může být umělá inteligence velmi užitečným nástrojem ve vaší sadě nástrojů. Může vám pomoci určit hlavní téma vašeho kanálu YouTube.

Začněte tím, že pomocí nástroje, jako je Google Trends, zjistíte, co lidé na YouTube vyhledávají a která videa jsou trendová. Využijte ChatGPT a na základě těchto poznatků generujte nápady na mezery na trhu. Vyberte si myšlenku, která vás nejvíce zaujme, a pomůže vám určit cíle a cílové publikum vašeho kanálu.

Tvorba obsahu s využitím umělé inteligence

Poté pomocí ChatGPT vytvořte odlišná témata pro každé video. Po výběru tématu můžete opět použít ChatGPT k napsání scénářů pro každé video. Začněte definováním hlavních myšlenek nebo formátu, který pro video zamýšlíte. Poté tuto osnovu nebo stručný přehled tématu videa zadejte do aplikace ChatGPT a nezapomeňte uvést tón a styl, který si pro scénář přejete. Aplikace ChatGPT vygeneruje návrh, který můžete dále upravovat a měnit tak, aby odpovídal vašemu jedinečnému hlasu a stylu obsahu.

Pro tvorbu obsahu je k dispozici celá řada nástrojů umělé inteligence, jako je ChatGPT.

Pro začátečníky je nejvhodnějším nástrojem Cohesive AI. Jedná se o inovativní nástroj umělé inteligence, který umožňuje začátečníkům na YouTube vytvářet cokoli od scénářů k videím až po titulky a hlasové projevy vytvořené umělou inteligencí.

Pictory patří mezi nejlepší nástroje pro následnou fázi výroby videa, když máte scénář. Pictory vám umožní proměnit váš scénář ve video. Stačí nahrát text a aplikace vybere stockové záběry z rozsáhlé sbírky více než milionu nahrávek, které jsou zdarma.

Úprava videa

Descript je často navrhovaný software pro úpravu videa. Tento program umožňuje nahrát video, odeslat ho, nechat ho přepsat a upravit ho jednoduchým vymazáním textových segmentů, podobně jako v dokumentu Google. Umělá inteligence programu Descript navíc z vašich poznámek okamžitě odstraní všechna nežádoucí slova. Stačí zkopírovat a vložit text a umělá inteligence jej přečte vaším hlasem. Svůj hlas můžete dokonce naklonovat a použít k urychlení vývoje hlasových projevů.

Generování provozu

Můžete sdílet adresu URL YouTube na jiných platformách a zvýšit tak návštěvnost svého kanálu YouTube. Webové stránky pro propagaci kanálů YouTube jsou – Instagram, WhatsApp a Telegram. Tyto trendové platformy pomohou dostat váš kanál k cílovému publiku.

Předvídání trendů a uspořádání obsahu

Tvůrci mohou najít nové trendy a témata, která se pravděpodobně uchytí, pomocí analytických nástrojů umělé inteligence. Dodržování těchto trendů může využít současnou kulturu a přilákat více diváků. Z toho mohou plynout vyšší příjmy z reklamy a možnosti spolupráce. VidIQ a TubeBuddy jsou dvě platformy pro tvůrce obsahu, kteří chtějí přijímat rozhodnutí založená na datech a vylepšit tak svou práci.

Jak funguje monetizace YouTube

Partnerský program YouTube je hlavním zdrojem příjmů na platformě. Než se tvůrci mohou do programu zapojit, musí splnit určité požadavky, například získat 1 000 odběratelů a 4 000 hodin sledování v předchozím roce. Pokud však budou do programu přijati, budou moci získat část peněz z reklam, které se objeví v jejich videích.

Střih videa s umělou inteligencí je špičková technologie, která využívá umělou inteligenci ke zlepšení a automatizaci několika částí procesu střihu videa s cílem generovat příjmy. Umělá inteligence umožnila vytvářet videa rychleji a snadněji než kdykoli předtím, což umožňuje plynulou editaci a efektivní organizaci klipů.