Nejlepší využití umělé inteligence v různých odvětvích

Umělá inteligence (AI) je neustále se vyvíjející technologie, která nachází uplatnění v mnoha různých odvětvích. Její schopnost analyzovat data, odhalovat vzorce a učit se z nich jí umožňuje vytvářet inovativní řešení a zlepšovat efektivitu procesů.

S nedávným zavedením technologie ChatGPT inspirovala umělá inteligence moderní způsoby myšlení. Různá odvětví hledají inteligentní řešení současných problémů. A není žádným překvapením, že umělá inteligence nadále dominuje diskurzu.

S rostoucím počtem případů použití umělé inteligence nevyhnutelně zjišťujeme, jak umělá inteligence způsobuje revoluci v různých odvětvích a společnostech. V následujícím článku se podíváme na některé z nejlepších způsobů využití umělé inteligence v různých odvětvích.

Zákaznický servis – Chatbot

Zavedení služby ChatGPT dalo světu představu o tom, jak by mohli vypadat chatboti budoucnosti. ChatGPT je však pokročilý, nastupující chatbot s umělou inteligencí, jehož cílem je poskytovat zákazníkům nepřetržitou podporu a řešit rychlé problémy tím, že na ně odpovídá. S dalším rozšiřováním a růstem umělé inteligence bude zpracování jazyka chatboty pravděpodobně stále osvícenější. Proto je chatbot nejpozoruhodnější aplikací mezi aplikacemi umělé inteligence sloužícími již řadu let.

Vzdělávání

Umělá inteligence hraje zásadní roli při proměně vzdělávání a také života pedagogů. Umělá inteligence se o to stará tím, že hodnotí domácí úkoly, plánuje schůzky, spravuje více online kurzů najednou, posílá studentům personalizovaná sdělení a vytváří nebo digitalizuje přednášky a studijní příručky.

Využitím těchto technik umělé inteligence se tak snižuje většina manuální práce učitele. Toto inteligentní řešení také šetří čas a energii a zpřehledňuje vzdělávací systém.

Finance

Finanční sektor je na využití umělé inteligence na všech úrovních velmi závislý. Zde uvádíme, jak se aplikace umělé inteligence ve financích přizpůsobují.

Zákazníci mohou využívat umělou inteligenci k přístupu k informacím o svých bankovních a investičních účtech.

Banky a společnosti vydávající kreditní karty využívají umělou inteligenci k odhalování změn ve vzorcích transakcí, aby mohly hledat podvody v akci. Pokud jde o věřitele, ti využívají umělou inteligenci k předvídání, analýze a posuzování míry rizika dlužníků a k rozhodování o půjčkách.

Investoři rizikového kapitálu využívají umělou inteligenci k vytváření individuálních poznatků a rozhodnutí o řízení finančních rizik. Robotičtí poradci a služby finanční správy využívají umělou inteligenci k automatizaci obchodování.

Zemědělství

Pozoruhodně a překvapivě se umělá inteligence vyšvihla také do rozsáhlého zemědělství. Počítačové vidění a strojové učení přišly s technologiemi, které dokáží zjistit nedostatky půdy a poskytnout doporučení pro výsadbu.

Umělá inteligence informuje o „přesném zemědělství“, kdy zemědělci využívají umělou inteligenci k analýze počasí a klimatických vzorců k předpovídání prognóz, což jim následně pomáhá při plánování výsadby. Umělá inteligence také určuje nejlepší plodiny k pěstování, řeší napadení škůdci a měří konduktivitu a pH půdy.

Kombinace umělé inteligence a robotiky navíc pomáhá zemědělcům sklízet plodiny rychleji, snadněji a efektivněji než lidští pracovníci.

Zemědělství je proto označováno za nejvíce se rozvíjející oblast mezi odvětvími využívajícími umělou inteligenci.

Elektronický obchod

Odvětví elektronického obchodování maximalizovalo svou závislost na umělé inteligenci zásadním způsobem. Společnosti využívají umělou inteligenci k předvídání dat a trendů, analýze výkonnosti, pomoci s řízením zásob a dalším činnostem.

Umělá inteligence je schopna sledovat vzorce používání a ověřování informací z ní také učinilo mocný nástroj v boji proti podvodům s kreditními kartami a falešným online recenzím.

Dále umělá inteligence tvoří základ „doporučovacích enginů“, které navrhují nakupujícím produkty na základě jejich historie prohlížení a preferencí.

Marketing a reklama

Další běžné uplatnění mezi aplikacemi umělé inteligence lze nalézt v marketingových týmech společností. Umělá inteligence je schopna rychle analyzovat data a je užitečná pro týmy, které potřebují vytvářet data a jednat na základě poznatků, což rovněž zahrnuje, generování zpráv o kampaních, zlepšování zapojení zákazníků, personalizaci sdělení, poskytování online retargetingových kampaní a změnu metodiky reklamy uprostřed kampaně na základě nových poznatků.

Zdravotnictví

S tím, jak se umělá inteligence zpřesňuje, významně se prosazuje i v oblasti zdravotnictví. Umělá inteligence pomáhá při řízení zdravotnictví tím, že snižuje množství manuálních úkonů pro administrátory, zdravotní sestry, předepisování receptů a mnoho dalších…

Do hry tedy vstupuje umělá inteligence, která pomáhá administrátorům zpracovávat data, plánovat schůzky, organizovat soubory a přepisovat lékařské poznámky. To zase pomáhá lékařům v péči o pacienty.

Umělá inteligence může také pomáhat při lékařské diagnostice tím, že sleduje zdravotní stav pomocí nositelných zařízení a indikuje problémy dříve, než si je pacienti uvědomí.

Pokud jde o farmaceutické společnosti, umělá inteligence se používá k analýze historických i moderních dat s cílem objevit nové potenciální léky.

Sociální média

Umělá inteligence výborně ovlivňuje sociální média. Využití sociálních médií je součástí našeho každodenního života a je považováno za jednu z možných aplikací umělé inteligence. Firmy jako Meta a Twitter (platforma X) využívají umělou inteligenci k měření obrovského množství dat a vytváření užitečných poznatků. Mnoho společností také využívá umělou inteligenci k budování své značky na sociálních médiích.

Umělá inteligence může sledovat chování uživatelů a informovat o taktice marketingu a zobrazování reklamy, monitorování podporuje navrhování nových příspěvků a sledování účtů, umělá inteligence pomáhá určit, jaký je aktuální trend spolu s generováním cíleného obsahu na základě demografických údajů a údajů o chování.

Robotika

Technologie umělé inteligence sehrála důležitou roli v rozvoji odvětví robotiky. Umělá inteligence umožňuje robotům vykonávat složité nebo pro člověka příliš riskantní úkoly.

Roboti pohánění umělou inteligencí mají potenciál autonomní navigace, což jim umožňuje rychle se pohybovat složitým prostředím, vyhýbat se překážkám a napravovat případné kolize.

Společnosti jako Boston Dynamics v této oblasti odvádějí průkopnickou práci. Umělá inteligence může také zlepšit schopnosti rozpoznávání objektů a uchopování, což robotům usnadní odpovídající práci. Stále populárnější jsou kolaborativní roboti neboli „coboti“, kteří pracují v továrnách po boku lidských operátorů a zvyšují tak produktivitu a efektivitu.

Výroba

V průmyslové výrobě umožňuje umělá inteligence optimalizovat výrobní procesy, předvídat poruchy strojů a minimalizovat ztráty výrobní kapacity. Díky umělé inteligenci mohou výrobní podniky dosáhnout vyšší efektivity, zlepšit kvalitu výrobků a snížit výrobní náklady.

Automobilový průmysl

V automobilovém průmyslu nachází umělá inteligence uplatnění zejména v oblasti autonomních vozidel. Díky umělé inteligenci jsou automobily schopny samostatně se pohybovat v provozu, rozpoznávat své okolí a reagovat na různé situace na silnici. To zvyšuje bezpečnost provozu a umožňuje efektivnější využití dopravní infrastruktury.

Udržitelnost

Využití umělé inteligence pozoruhodně přispělo k podpoře udržitelnosti v různých odvětvích. Čisté distribuční energetické sítě s příměsí umělé inteligence mohou rozvíjet využívání energie, snižovat emise uhlíku a zlepšovat stabilitu sítě.

Kromě toho, jak již bylo zmíněno, precizní zemědělství poháněné umělou inteligencí může zemědělcům pomoci optimalizovat používání hnojiv, snížit spotřebu vody a zvýšit výnosy. Umělá inteligence také podporuje udržitelnost dodavatelského řetězce tím, že umožňuje transparentnost, sledovatelnost a etické získávání surovin.

Umělá inteligence způsobila revoluci v různých odvětvích a přinesla drastické změny do téměř všech perspektiv moderního světa. I když se některé mohou zdát hrozivé, využívání umělé inteligence v různých odvětvích a zavádění aplikací umělé inteligence v různých průmyslových odvětvích bude mít i nadále rostoucí poptávku po talentech znalých této technologie.