Obchodní strategie OpenAI – Jak mění velké technologie

Společnost OpenAI se etablovala jako jeden z průkopníků na poli umělé inteligence a daří se jí v oblasti výzkumu a inovací. Její obchodní model se opírá o výzkum a implementaci a konkrétně o snahu vytvořit užitečné a etické modely umělé inteligence pro lidi. Důraz na vývoj s otevřeným zdrojovým kódem a vytváření partnerství, která jsou přínosná pro společnost i její složky, podpořily její rozvoj a nastavily jí směr dalšího růstu v rámci měnícího se prostředí pro řešení umělé inteligence. Například její spojení s významnými hráči, jako je společnost Microsoft, a její závazek k paradigmatům open-source byly zásadní pro definování růstu a úspěchu.

Díky robustní obchodní strategii společnost OpenAI nadále pracuje na zdokonalování svých technologií umělé inteligence a jako jádro svého poslání upřednostňuje bezpečné a etické postupy. Její hybridní struktura, která kombinuje neziskový výzkum se ziskovými organizačními modely, zajišťuje udržitelné financování výzkumu a vývoje. Závazek společnosti OpenAI k etice, bezpečnosti a praktickému vývoji umělé inteligence je klíčovou silnou stránkou, která podporuje její růst a vliv na rozvíjejícím se trhu umělé inteligence. Tento přístup pohání OpenAI kupředu a urychluje pokrok ve vývoji umělé inteligence.

Společnost OpenAI získává své příjmy prostřednictvím licenčního modelu, předplatného, investic a možností partnerství. Firma získává své příjmy také z licencování svých modelů a produktů podnikům za účelem začlenění technologie do jejich aplikací. OpenAI tak nabízí přístup k potenciálně všestrannému počtu modelů, kde jsou hlavními činnostmi následující možnosti: zpracování přirozeného jazyka, generování a zpracování obrazu, převod textu na řeč a převod řeči na text. Dále se drží strategie otevřeného přístupu a zároveň podporuje proprietární řešení a jejich rozvoj a popularitu, a to vše při zachování zisku.

Strategické partnerství

Společnost OpenAI navázala významnou spolupráci s významnými hráči na trhu, aby posunula vývoj umělé inteligence. Tato partnerství nejen zvyšují účinnost pokročilých technologií OpenAI, ale také přispívají k rozvoji umělé inteligence po celém světě. OpenAI tak plánuje mít samostatné výzkumné procesy a pomáhat pokročit ve vývoji bezpečnějších, praktičtějších a spolehlivějších řešení umělé inteligence.

 • V květnu 2024 OpenAI spolupracovala s vývojářským webem Stack Overflow, který slouží k vylepšování modelů a přidávání dalších technických informací do ChatGPT. Díky této spolupráci Stack Overflow představil generativní umělou inteligenci s názvem Overflow AI a začlenil do ní LLM OpenAI, aby ji mohl škálovat a vytvářet další produkty umělé inteligence pro své uživatele.
 • V dubnu 2024 rozšířily společnosti OpenAI a Moderna své partnerství tím, že zaměstnancům společnosti Moderna poskytly přístup k ChatGPT Enterprise. Díky tomu obě organizace usilují o vývoj řady unikátních GPT pro zaměstnance, kteří komunikují s ChatGPT, který dodává GPT dodatečné informace nebo instrukce, případně rozšiřuje jeho funkce, jako je analýza dat, vyhledávání na webu, schopnost vytvářet obrázky atd. Obecně měla spolupráce za cíl pomoci společnosti Moderna zlepšit její lidský kapitál přijetím řešení umělé inteligence ChatGPT Enterprise.
 • V březnu 2024 spolupracovala americká společnost Figure AI, která se zabývá robotikou s umělou inteligencí, se společností OpenAI na vytvoření humanoidních robotů. Poté, co se společnost OpenAI zavázala pomoci společnosti Figure v pokroku v konstrukci humanoidních robotů, měla za cíl přinést své výzkumné schopnosti a zkušenosti se zdokonalováním modelů, aby bylo možné co nejrychleji provádět rychlá vylepšení modelů robotů a posloužit tak společnosti Figure při snaze o jejich produktivizaci.
 • V únoru 2024 uzavřely společnosti Rakuten Group, Inc. a OpenAI, L.L.C. dohodu o vytvoření několika aplikací umělé inteligence pro telekomunikace. Prostřednictvím této dohody chtějí obě společnosti integrovat zkušenosti s Open RAN s řešeními OpenAI, která jsou přínosná pro operátory v oblasti optimalizace sítě, zákaznických služeb a správy sítě pro lepší výkon a spolehlivost.
 • V lednu 2024 podepsala společnost OpenAI dohodu o partnerství s Arizonskou státní univerzitou. Znamenalo to rozšíření pro získání přístupu k nejnovějšímu vývoji OpenAI na ChatGPT Enterprise – verzi, která je považována za pronikavější a lepší než současná verze, nabízí lepší zabezpečení a ochranu soukromí a rychlý přístup ke všem technologiím vyvinutým společností OpenAI.
 • V prosinci 2023 Axel Springer a OpenAI spolupracovaly na posílení nezávislé žurnalistiky ve věku umělé inteligence. Cílem dohody je vyvinout důvěryhodný a vysoce kvalitní obsah pro uživatele ChatGPT, který prokáže významný přínos vydavatele k produktům OpenAI a posílí zážitky a nová finanční řešení pro budoucnost žurnalistiky.
 • V říjnu 2023 podepsala partnerství s OpenAI společnost G42, přední technologický holding Spojených arabských emirátů. Cílem tohoto partnerství bylo nabídnout SAE a dalším regionálním trhům pokročilá řešení umělé inteligence pro řadu oblastí včetně finančního průmyslu, obnovitelných zdrojů energie, zdravotnických služeb i veřejného sektoru. Společnost G42 se tak podílela na pomoci organizacím v SAE a v regionu rozšířit zavádění nových schopností umělé inteligence jejich zapojením do stávajících ekosystémů, což následně umožnilo realizaci modelů společnosti OpenAI.
 • V červenci 2023 spustily společnosti OpenAI a Upwork službu OpenAI Experts on Upwork, která uživatelům umožňuje spojit se se zkušenými odborníky na technologie OpenAI a implementovat řešení zákaznické zkušenosti na bázi umělé inteligence pro platformu Upwork pro generování a zlepšování chatovací zkušenosti Upword s pomocí rozsáhlých jazykových modelů a odpovědných konverzačních chatbotů s umělou inteligencí.
 • V červenci 2023 společnost Shutterstock prodloužila smlouvu o partnerství se společností OpenAI. Tato šestiletá dohoda o spolupráci posiluje pozici společnosti Shutterstock jako poskytovatele vysoce kvalitních tréninkových dat pro modely OpenAI. OpenAI získá další sadu tréninkových dat Shutterstock výměnou za přednostní přístup k nejnovější technologii OpenAI pro Shutterstock. Začlenění generování textu na obrázek DALL-E do platformy Shutterstock.com se rovněž doplňuje o syntetické úpravy pro transformaci obrázků. To se rozšiřuje o zavedení generativní umělé inteligence pro mobilní uživatele prostřednictvím akvizice společnosti GIPHY společností Shutterstock.
 • V březnu 2023 navázala americká cloudová softwarová společnost Salesforce, Inc. partnerství s OpenAI při vývoji nástroje Einstein GPT, který je svou funkčností podobný nástroji ChatGPT. Pomocí Einstein GPT mohli obchodníci psát prodejní e-maily, e-maily pro své zákazníky, zatímco zástupci zákaznického servisu mohli psát odpovědi na dotazy svých zákazníků. Uživatelé systému Salesforce mohli do systému Einstein GPT vkládat také své vlastní modely a vytvářet obsah na základě podnětů ze systému CRM, který mohl být aktualizován o nejnovější údaje o zákaznících.
 • V únoru 2023 rozšířila americká poradenská společnost v oblasti řízení Bain & Company své globální partnerství v oblasti služeb s OpenAI. Toto rozhodnutí vyplynulo z toho, že společnost Bain v minulém roce přijala technologie OpenAI pro usnadnění své práce zahrnující 18tisícový multidisciplinární tým a pro optimalizaci efektivity díky integraci pokroků OpenAI do interních nástrojů pro sdílení znalostí a výzkum a vývoj v kombinaci s použitelností v rámci jednotlivých oblastí podnikání.

Fúze a akvizice

Společnost OpenAI se účastnila fúzí a akvizic, které přispěly k jejímu růstu na nových trzích nebo k urychlení její růstové trajektorie. Společnost obvykle uzavírá dohody s komplementárními společnostmi, které mohou synergicky propojit zdroje a usnadnit vývoj komplexnějších řešení umělé inteligence, aby získala konkurenční výhody na trhu a podpořila technologický rozvoj a také efektivněji reagovala na potřeby zákazníků a partnerů.

 • V březnu 2024 uzavřela společnost OpenAI partnerství se sociální mediální společností Reddit za nezveřejněnou částku. Cílem obou společností je pomoci společnosti OpenAI integrovat kvalitnější obsah Redditu do ChatGPT a dalších budoucích produktů pro schopnost Redditu získávat včasný, kategorizovaný a různorodý obsah, zejména na současná témata, aby se zlepšily procesy učení lidí, a také hledat způsoby, jak vytvořit kulturu podpory a inkluze, jak dosáhnout toho, aby se lidé v rámci online platformy cítili ceněni.
 • V srpnu 2023 společnost OpenAI koupila americkou start-upovou společnost Global Illumination, která se zabývá rozšířenou realitou a byla založena v roce 2021, přičemž částka transakce nebyla zveřejněna. OpenAI má v úmyslu začlenit Global Illumination mezi freelancery – umožnit jim vytvářet pokročilá řešení umělé inteligence generování textů, aby získali konkurenční výhodu na trhu.

Investiční strategie

Investiční strategii OpenAI lze charakterizovat jako rozmanitou a inovativní, podpořenou startupovým fondem ve výši 100 milionů dolarů a řadou limitovaných partnerů včetně společnosti Microsoft, iniciativa se zaměřuje na startupy v rané fázi umělé inteligence. Disponují širokým spektrem produktů a služeb zaměřených na umělou inteligenci, včetně nástrojů pro všeobecné použití a specializovaných řešení pro konkrétní odvětví. Při podpoře startupů v oblasti umělé inteligence posílila svou pozici tvůrce modelů umělé inteligence, ale také se snaží posunout vývoj umělé inteligence kupředu.

Od svého založení v roce 2015 získala společnost OpenAI prostřednictvím sedmi kol financování 11,3 miliardy dolarů. Poslední financování získala v březnu 2023 od společnosti Microsoft, která se zavázala vložit do OpenAI 10 miliard dolarů. Je to zároveň největší grantová částka, jakou kdy OpenAI doposud získala. To definuje, že společnost má rozšířený výzkum a inovace, které mají změnit životy lidí.

 • V únoru 2024 společnost uzavřela dohodu, která má hodnotu 80 miliard dolarů. Rozhodla se nabídnout akcie prostřednictvím nabídky, při níž jí pomáhala společnost rizikového kapitálu Thrive Capital. Toto nastavení umožnilo zaměstnancům uplatnit a prodat své akcie společnosti OpenAI na rozdíl od tradičního kola financování, kdy jsou akcie společnosti prodávány investorům za účelem financování provozu firmy.
 • V září 2023 investovala společnost OpenAI 98 000 dolarů do společnosti KudoAI, amerického vícejazyčného startupu v oblasti webových konferencí. Tímto strategickým krokem společnost prokázala svůj závazek podporovat růst mladých talentů v oblasti umělé inteligence. Společnost KudoAI získala rizikové granty od partnerů, jako jsou Microsoft a OpenAI. Investice pomůže společnosti KudoAI rozšířit a posunout výzkum a vývoj technologií umělé inteligence. Spolupráce tak pomohla také společnosti OpenAI posílit její postavení na trhu umělé inteligence a přispět k posílení jejího postavení jako jednoho z lídrů v oboru.
 • V dubnu 2023 společnost Microsoft prozradila, že se dohodla na investici 10 miliard dolarů do OpenAI a na investici, která bude provedena v průběhu několika let v řádu několika miliard dolarů na posílení superpočítačových a výzkumných procesů. Dále to oběma stranám umožnilo hledat samostatné obchodní příležitosti k individuální podpoře sofistikovaných technologií umělé inteligence, které byly vzájemně vyvinuty.
 • V dubnu 2023 společnost dokončila prodej akcií v hodnotě 300 milionů dolarů, což její hodnotu vyčíslilo na 27 až 29 miliard dolarů. Tento pozoruhodný úspěch rovněž svědčil o rostoucí potřebě umělé inteligence a důvěře investorů v pokročilé technologie společnosti OpenAI.

Geografická expanze

Strategický plán geografické expanze společnosti zahrnuje otevření kanceláří na strategických místech, například v Tokiu (Japonsko) a Londýně (Velká Británie). Firma chce působit na místních trzích, spolupracovat s vládami a výzkumnými institucemi a vytvořit ekosystém pro inovace. Tyto expanze také posílí její mezinárodní přítomnost, spolupráci a příjmy, čímž se OpenAI stane jednou z předních organizací v oblasti výzkumu umělé inteligence.

 • V červnu 2023 společnost oznámila otevření své první mezinárodní kanceláře v Londýně (Velká Británie). Nová pobočka v Londýně se soustředila především na posílení sekce výzkumu a inženýrství v oblasti novinek v organizaci. Kancelář disponuje prostornými pracovními místy, moderními zasedacími místnostmi vybavenými nejmodernějšími technologiemi a odpočinkovými zónami, které podporují pohodu zaměstnanců.
 • V roce 2024 oznámila společnost OpenAI otevření své nové kanceláře v Japonsku, která se má rozrůst na mezinárodní úrovni. Japonský tým se orientuje především na posílení průkopnické výzkumné a inženýrské odnože organizace a pomáhá jí stát se jedním z lídrů vlny umělé inteligence, což ji řadí na seznam nejznámějších technologických společností na světě. Založení kanceláře v Japonsku je tedy nejnovějším krokem OpenAI, která rozšiřuje své aktivity do různých zemí, počínaje Londýnem a Dublinem.

Vývoj nových produktů

Společnost OpenAI získala významnou částku finančních prostředků, která dokládá její odhodlání věnovat se výzkumu a vývoji v oblasti generativní umělé inteligence. Úspěch společnosti je z velké části připisován jejím pokročilým projektům umělé inteligence, jako jsou ChatGPT a DALL-E. ChatGPT je pokročilý software pro chatboty, který je schopen psát textová řešení různých problémů, zatímco DALL-E je generativní umělá inteligence, kdy program generuje umělecká díla na základě textového popisu. Tyto projekty vhodně demonstrují potenciál hlubokého učení, podmnožiny umělé inteligence a strojového učení, v různých oblastech, jako je akademická sféra a umění, a pomáhají získat konkurenční výhodu v dynamickém ekosystému umělé inteligence.

 • V květnu 2024 vydala společnost OpenAI model GPT-4o, který nabídl špičkovou architekturu modelu. Aktuálně představený přístup integruje textové, zvukové a vizuální funkce do jediného síťového modelu, který má vylepšené schopnosti. Ventiluje měřítko pokračujícího vývoje v oblasti umělé inteligence tím, že nabízí všestranné zpracování různých forem dat při nižších nákladech. Jedná se o významný krok vpřed v oblasti umělé inteligence, který bude i nadále napomáhat zefektivnění a zpřístupnění řešení pro řadu společností.
 • V březnu 2023 představila společnost OpenAI GPT-4, vylepšenou iteraci proslulého jazykového modelu, označovanou také jako „ChatGPT Plus“. Tato vylepšená verze se ve srovnání se svými předchůdci pyšnila vynikajícími schopnostmi a slibovala pokrok ve zpracování přirozeného jazyka a generování textu. GPT-4 představil zejména nový model placeného předplatného, který uživatelům poskytuje přístup k prémiovým funkcím a vyššímu výkonu. Uvedení GPT-4 znamenalo významný milník ve vývoji umělé inteligence a nabídlo uživatelům ještě výkonnější nástroj pro různé aplikace, včetně konverzačních rozhraní, tvorby obsahu a dalších.
 • V listopadu 2022 byl vyvinut GPT-3, konverzační chatbot s umělou inteligencí spolu se schopností uvažování. Tento chatbot byl schopen využívat interakce v přirozeném jazyce, poskytovat odpovědi podobné lidským a všestranně generovat text vylepšující zákaznickou podporu, akademickou pomoc nebo tvorbu obsahu.

Zdá se, že společnost OpenAI má silné obchodní vyhlídky díky svému jasnému zaměření na vývoj nových technologií umělé inteligence při zachování bezpečnosti a etického používání. Její jedinečná dvojí identita, doplněná závazkem k otevřenému zdrojování a strategické spolupráci s partnery, jí zajistila pozici pro trvalou excelenci ve stále se vyvíjejícím odvětví umělé inteligence, což jí poskytuje konkurenční výhodu.