geny

Hlavní rysy, které děti pravděpodobně zdědí po otcích

Geny od matky i otce nás dělají tím, kým jsme. Existuje 23 chromozomů, které jsme získali od matky, zatímco zbývajících 23 pochází od otce – geny z těchto chromozomů určují naše jedinečné charakteristické rysy. Zatímco některé geny se neprojevují, jiné určují naši osobnost a to, jak vypadáme.

Read More