tvorba umění

Zajímavosti

Škodí aplikace využívající umělou inteligenci kreativnímu myšlení

Umělá inteligence se používá k podpoře nebo rozšíření lidské kreativity různými způsoby. Umělá inteligence může například pomoci s opakujícími se úkoly, které zahrnují analýzu, shromažďování informací a zpracování dat. Umělá inteligence může lidským tvůrcům také poskytovat inspiraci, zpětnou vazbu a návrhy.

Read More