Jak podvodníci s kryptoměnami zneužívají deepfakes a ChatGPT

Svět kryptoměn se rychle vyvíjí a láká jak legitimní investory, tak oportunistické podvodníky. S technologickým pokrokem se vyvíjejí i taktiky, které tito zločinci používají, přičemž deepfakes a ChatGPT se stávají jejich hrozivými nástroji.

Tento článek se zabývá způsoby, jakými podvodníci s kryptoměnami využívají tyto nejmodernější technologie k oklamání nic netušících obětí, zkoumá nebezpečí, která tyto nové strategie představují, a poskytuje informace o tom, jak se chránit před tím, abyste se stali obětí těchto podvodů.

Deepfakes: Iluze důvěry

Technologie Deepfake, která dokáže vytvářet hyperrealistická videa a zvukové nahrávky, na nichž lidé říkají nebo dělají věci, které ve skutečnosti nikdy neudělali, se stala silnou zbraní podvodníků. Manipulací s identitou významných osobností světa kryptoměn mohou podvodníci vytvářet přesvědčivá vyprávění, která mají nalákat investory do podvodných schémat.

Jak se deepfakes používají v kryptoměnových podvodech

Falešná doporučení známých osobností

Podvodníci vytvářejí deepfake videa, v nichž vystupují známé osobnosti, které se zajímají o kryptoměny, například Elon Musk nebo Mark Zuckerberg, a lživě podporují falešné investiční příležitosti.

Podvodní vlivní podnikatelé

Podvodníci se vydávají za vlivné podnikatele renomovaných kryptoměnových společností a pomocí technologie deepfake vytvářejí videa oznamující fiktivní partnerství nebo slibující exkluzivní investiční příležitosti.

Podvody v přímém přenosu

Podvodníci využívají deepfakes k vytváření živých přenosů falešných kryptoměnových událostí, doplněných zmanipulovanými prezentacemi a sezeními s otázkami a odpověďmi, což dále zvyšuje iluzi legitimity.

ChatGPT: Přesvědčivý konverzační nástroj

ChatGPT, výkonný chatbot poháněný umělou inteligencí, dokáže generovat textové odpovědi podobné lidským, což z něj činí ideální nástroj pro vytváření sofistikovaných phishingových e-mailů, vydávání se za zástupce zákaznické podpory a dokonce i pro vytváření věrohodných vyprávění pro propracované podvody.

Jak se ChatGPT používá při podvodech s kryptoměnami

Přesvědčivé phishingové e-maily

ChatGPT dokáže generovat vysoce personalizované phishingové e-maily, které napodobují styl a tón legitimních kryptoměnových burz a nabádají uživatele ke kliknutí na škodlivé odkazy nebo k prozrazení citlivých informací.

Automatizované napodobování zákaznické podpory

Podvodníci využívají ChatGPT k vytváření automatizovaných chatbotů, kteří napodobují legitimní zákaznickou podporu, poskytují nepravdivé informace, nabízejí falešná řešení nebo navádějí uživatele na podvodné webové stránky.

Vytváření přesvědčivých příběhů

ChatGPT dokáže vytvářet přesvědčivé příběhy pro podvodníky, vytvářet věrohodné osoby a vyprávění, aby využil důvěry obětí a manipuloval s jejich emocemi.

Nebezpečí deepfakes a ChatGPT v podvodech s kryptoměnami

Zvýšená důvěryhodnost

Deepfakes a ChatGPT přispívají ke zvýšené věrohodnosti podvodů, takže pro oběti je obtížnější rozeznat skutečné příležitosti od podvodných.

Narušení důvěry

Používání těchto technologií podkopává důvěru v kryptoměnový prostor, protože investoři se stávají obezřetnými vůči jakýmkoli informacím nebo sdělením bez ohledu na jejich zdroj.

Zvýšená sofistikovanost

Tyto technologie umožňují podvodníkům vytvářet propracovanější a sofistikovanější podvody, zaměřovat se na širší okruh obětí a různými způsoby využívat zranitelnosti.

Ochrana před podvody typu Deepfake a ChatGPT

Ověřte si informace

Vždy porovnávejte informace z více zdrojů, zejména pokud narazíte na nečekané příležitosti nebo sdělení od zdánlivě seriózních subjektů.

Buďte skeptičtí

Důvěřujte svému instinktu. Pokud se vám něco zdá příliš dobré na to, aby to byla pravda, pravděpodobně to pravda není. Vyvarujte se investičních rozhodnutí založených pouze na emocionálních apelech nebo slibech nereálných výnosů.

Naučte se rozpoznávat falešné informace

Seznamte se s poznávacími znaky deepfakes, jako jsou nesrovnalosti ve výrazu tváře, blikající artefakty a nepřirozené pohyby.

Používejte silná bezpečnostní opatření

Implementujte silná hesla, zapněte dvoufaktorové ověřování a buďte opatrní při klikání na odkazy z neznámých zdrojů.

Nahlašujte podezřelé aktivity

Pokud se setkáte s potenciálním podvodem, nahlaste ho příslušným orgánům a příslušné kryptoměnové burze nebo platformě.

Příklady podvodů s kryptoměnami typu deepfake a ChatGPT

Deepfake video Elona Muska

Incident z roku 2021 se týkal deepfake videa s Elonem Muskem, které propagovalo podvodnou investiční příležitost v kryptoměnách. Video bylo široce sdíleno na platformách sociálních médií a nalákalo do podvodu nic netušící investory.

Phishingové útoky poháněné ChatGPT

V roce 2023 výzkumníci objevili phishingový útok využívající technologii ChatGPT ke generování velmi přesvědčivých e-mailů napodobujících komunikaci z renomovaných kryptoměnových burz, které uživatele přiměly kliknout na škodlivé odkazy a kompromitovat jejich účty.

Budoucnost podvodů s kryptoměnami a role technologií

S dalším vývojem technologií umělé inteligence a deepfake budou podvodníci pravděpodobně nacházet ještě důmyslnější způsoby, jak je využívat. Pro jednotlivce, organizace i regulační orgány je zásadní, aby proti této vyvíjející se hrozbě aktivně bojovali. To zahrnuje např:

Vývoj protiopatření

Výzkum a vývoj technologií schopných odhalit a zmírnit používání deepfakes a podvodů využívajících umělou inteligenci.

Zvyšování povědomí

Vzdělávat veřejnost o nebezpečí podvodů typu deepfakes a ChatGPT a zdůrazňovat význam kritického myšlení a ověřování.

Zlepšení regulace

Posilujte právní rámce, aby podvodníci nesli odpovědnost, a vytvořte přísnější předpisy pro používání technologie deepfake.

Shrnutí

Deepfakes a ChatGPT jsou mocné nástroje s potenciálem způsobit revoluci v různých oblastech, ale v rukou zlomyslných aktérů představují také významnou hrozbu. Podvody s kryptoměnami využívající tyto technologie jsou stále sofistikovanější a vyžadují od investorů ostražitost a informované rozhodování. Pochopením taktik, které tito podvodníci používají, informováním o vznikajících hrozbách a zavedením důkladných bezpečnostních opatření mohou jednotlivci i kryptoměnová komunita zmírnit rizika spojená s tímto vyvíjejícím se prostředím. Budoucnost bezpečnosti kryptoměn spočívá ve společném úsilí o boj proti podvodům a zajištění bezpečného a důvěryhodného ekosystému pro všechny.

Připravili jsme pro vás nejčastější otázky týkající se tohoto tématu a odpovědi na ně

Zde jsou některé z nejčastěji kladených otázek týkajících se deepfakes a ChatGPT používaných při podvodech s kryptoměnami spolu s odpověďmi:

Jak poznám, že video nebo audio nahrávka je deepfake?

Rozpoznat deepfakes může být bohužel náročné, zejména s tím, jak se technologie zdokonaluje. Zde je však několik varovných signálů, na které je třeba se zaměřit:

 • Nekonzistentní výrazy obličeje: Deepfakes se často snaží napodobit přirozené pohyby a výrazy obličeje, což vede k nesrovnalostem nebo nepřirozeným pohybům.
 • Blikavé artefakty: Zejména ve videích hledejte jemné blikání nebo artefakty kolem okrajů obličeje nebo těla osoby.
 • Nepřirozené pohyby: Věnujte pozornost tomu, jak se pohybuje tělo osoby, zejména hlava a oči. Deepfakes mohou mít nepřirozené pohyby nebo trhavé přechody.
 • Nekonzistentní osvětlení: Pokud se osvětlení kolem osoby ve videu náhle mění nebo působí nerealisticky, může to být známkou manipulace.
 • Nesrovnalosti ve zvuku: Poslouchejte, zda se ve zvuku nevyskytují nepřirozené pauzy, změny výšky tónu nebo zkreslení, které by mohly poukazovat na manipulaci.

Slouží všechny deepfakes k podvodům?

Ne, deepfakes mohou mít legitimní využití, například v zábavě, vzdělávání a výzkumu. Stále větší obavy však vzbuzuje používání deepfakes ke škodlivým účelům, jako je podvod.

Jak se mohu chránit před podvodnými e-maily generovanými službou ChatGPT?

Zde je několik tipů, jak rozpoznat phishingové e-maily a jak se jim vyhnout:

 • Dvakrát zkontrolujte e-mailovou adresu odesílatele: Podívejte se na drobné odchylky v e-mailové adrese nebo na pravopisné chyby, které by mohly naznačovat, že jde o podvodného odesílatele.
 • Dávejte si pozor na naléhavé žádosti o akci: Phishingové e-maily často používají nátlakovou taktiku a tvrdí, že musíte okamžitě jednat, abyste nepřišli o své finanční prostředky.
 • Než kliknete na odkaz, najeďte na něj: Mnoho podvodných e-mailů obsahuje škodlivé odkazy, které vás přesměrují na falešné webové stránky. Když na odkaz před kliknutím najedete myší, zobrazí se skutečná adresa URL, jejíž legitimitu si můžete ověřit.
 • Ověřte si komunikační kanály: Pokud obdržíte neočekávaný e-mail nebo komunikaci od kryptoměnové platformy, překontrolujte si informace prostřednictvím jejich oficiálních webových stránek nebo kanálů zákaznické podpory.

Co mám dělat, když si myslím, že jsem byl/a podveden/a?

 • Podvod nahlaste: Obraťte se na příslušné orgány, například na místní policii, a poskytněte jim všechny relevantní podrobnosti o podvodu.
 • Podvod nahlaste platformě: Pokud se podvod týkal konkrétní kryptoměnové burzy nebo platformy, nahlaste ho jejich týmu zákaznické podpory.
 • Změňte svá hesla: Okamžitě změňte hesla ke všem účtům, které mohly být kompromitovány.
 • Sledujte své účty: Sledujte své kryptoměnové peněženky a bankovní účty, zda na nich neprobíhá nějaká neobvyklá aktivita.

Existuje způsob, jak těmto podvodům zcela zabránit?

I když není možné riziko podvodů zcela eliminovat, informovanost a proaktivita mohou výrazně snížit vaši zranitelnost. Zde je několik obecných tipů:

 • Vzdělávejte se o podvodech s kryptoměnami: Zjistěte, jaké jsou běžné taktiky podvodníků, na jaká znamení si dát pozor a jak se chránit.
 • Buďte skeptičtí: Pokud se vám něco zdá příliš dobré na to, aby to byla pravda, pravděpodobně to pravda není. Vyhněte se investičním rozhodnutím založeným pouze na slibech vysokých výnosů nebo na emocionálních apelech.
 • Používejte silná bezpečnostní opatření: Používejte silná hesla, zapněte dvoufaktorové ověřování a neklikejte na podezřelé odkazy.

Pamatujte, že svět kryptoměn se neustále vyvíjí a podvodníci neustále přizpůsobují své taktiky. Zůstat ostražitý a dozvědět se o nejnovějších hrozbách je zásadní pro ochranu před tím, abyste se stali obětí podvodu.