Nejlepší multimodální nástroje umělé inteligence

Multimodální nástroje umělé inteligence, které se kdysi omezovaly na unimodální vstupní úlohy, prošly významným vývojem a rozšířily své možnosti tak, aby zahrnovaly text, obrázky, video a zvuk. Podle průzkumu se předpokládá, že globální trh multimodální umělé inteligence vzroste z 1 miliardy dolarů v roce 2023 na ohromujících 4,5 miliardy dolarů do roku 2028, což poukazuje na rostoucí význam těchto nástrojů. Orientace v rozšiřující se nabídce může být náročná, proto si pojďme prozkoumat pět nejlepších multimodálních nástrojů umělé inteligence, které utvářejí technologické prostředí.

Google Gemini

Google Gemini, nativně multimodální jazykový model (LLM), vyniká jako všestranný nástroj schopný identifikovat a generovat text, obrázky, video, kód a zvuk. Dělí se na tři verze – Gemini Ultra, Gemini Pro a Gemini Nano – a každá z nich uspokojuje specifické potřeby uživatelů. Gemini Ultra, největší multimodální jazykový model, vyniká výkonem a překonává GPT-4 ve 30 z 32 srovnávacích testů, jak sdělil Demis Hassabis, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Google DeepMind.

ChatGPT (GPT-4V)

ChatGPT, založený na GPT-4 s viděním (GPT-4V), zavádí multimodalitu tím, že umožňuje uživatelům zadávat text a obrázky. ChatGPT, který má od listopadu 2023 úctyhodný počet 100 milionů aktivních uživatelů týdně, podporuje v podnětech kombinaci textu, hlasu a obrázků a reaguje až pěti hlasy generovanými umělou inteligencí. Varianta GPT-4V se řadí mezi největší multimodální nástroje umělé inteligence a nabízí komplexní uživatelský zážitek.

Inworld AI

Inworld AI, engine postav, umožňuje vývojářům vytvářet nehratelné postavy (NPC) a virtuální osobnosti pro digitální světy. S využitím multimodální umělé inteligence umožňuje Inworld AI NPC komunikovat prostřednictvím přirozeného jazyka, hlasu, animací a emocí. Vývojáři mohou vytvářet inteligentní nehratelné postavy s autonomními akcemi, jedinečnými osobnostmi, emocionálními výrazy a vzpomínkami na minulé události, čímž zvyšují kvalitu pohlcujících digitálních zážitků.

Meta ImageBind

Meta ImageBind, open-source multimodální model umělé inteligence, vyniká zpracováním textových, zvukových, vizuálních, pohybových, tepelných a hloubkových dat. Jako první model umělé inteligence, který dokáže kombinovat informace ze šesti modalit, vytváří ImageBind umělecká díla spojením různorodých vstupů, například zvuku motoru auta a obrazu pláže.

Runway Gen-2

Runway Gen-2 se dostává do centra pozornosti jako všestranný multimodální model umělé inteligence specializující se na generování videa. Přijímá textové, obrazové nebo video vstupy a umožňuje uživatelům vytvářet originální video obsah prostřednictvím funkcí text-to-video, obrázek-video a video-video. Uživatelé mohou replikovat styl existujících obrázků nebo podnětů, upravovat videoobsah a dosahovat výsledků s vyšší věrností, což z Gen-2 činí ideální volbu pro kreativní experimentování.