Nejlepší podcasty o umělé inteligenci, které musíte poslouchat

Umělá inteligence je rozsáhlé odvětví, které se rychle mění, a proto je nezbytné držet krok s každým pohybem v oboru. Podcasty o umělé inteligenci jsou úžasným způsobem, jak si vyslechnout odborníky a najít odpovědi týkající se důležitých témat, včetně nejnovějšího výzkumu a vývoje, využití umělé inteligence v každodenním životě a etických diskusí o umělé inteligenci. Ať už se chcete dozvědět více o složitých algoritmech strojového učení, nebo se seznámit s důsledky technologie umělé inteligence, jsou tu pro vás podcasty o umělé inteligenci, které vás posunou vpřed. Zde jsou nejlepší podcasty o umělé inteligenci pro začátečníky, jejichž poslech by člověk měl zvážit, aby se dozvěděl více o umělé inteligenci a zjistil více o výjimečném širokém světě umělé inteligence.

Důležité je být neustále informován o nejnovějších trendech a pokrocích v oblasti umělé inteligence

Umělá inteligence mění různá odvětví, od finančnictví přes zdravotnictví, vzdělávání až po maloobchod. Modely generativní umělé inteligence, jako je GPT, dokáží generovat text téměř k nerozeznání od lidského. Nyní je možné generovat také obrázky, kód a další. Asistenti umělé inteligence vytvářejí právní dokumenty, píší články a vykonávají další typy prací. Software se používá například k vytváření článků o financích, k boji proti spamu a pro blaho veřejnosti. Umělá inteligence se výrazně prosadila také v oblasti zdravotnictví. Objevily se nové způsoby komunikace s pacienty, identifikace nemocí, tvorby léků a odborníků na umělou inteligenci. Přibližně 90 % nemocnic nyní využívá umělou inteligenci.

Zatímco umělá inteligence zvyšuje produktivitu a vytváří nová pracovní místa a vytlačuje jiná, je nezbytné rekvalifikovat lidi, aby se do takového inovativního prostředí bez problémů začlenili. Vlády a organizace se stále více obávají takových rizik umělé inteligence, jako je zaujatost, netransparentnost a hackerské útoky na data. Proto začaly vznikat četné předpisy a etické zásady týkající se umělé inteligence.

Umělá inteligence se spojuje s dalšími technologiemi, jako je internet věcí, robotika a počítačové vidění, které poskytují větší výkon a rozsah. Aby se jednotlivci vyrovnali „novému normálnímu“ světu, který je stále více ovlivňován umělou inteligencí, musí držet krok s hlavními trendy v oblasti umělé inteligence. Podniky využívající inovace poháněné umělou inteligencí zvýší kreativitu a produktivitu a získají konkurenční výhodu.

Proč poslouchat podcasty o umělé inteligenci?

Podcasty o umělé inteligenci jsou ideální, pokud chcete zůstat v kontaktu s probíhajícími trendy a pokroky. Poslech podcastů o umělé inteligenci vám dává možnost zapojit se do interaktivní diskuse s odborníky, výzkumníky a experty z oboru umělé inteligence. Tímto způsobem se dozvíte více o umělé inteligenci a jejím využití.

Podcasty o umělé inteligenci se často zabývají případy využití v praktických oblastech, jako je zdravotnictví, finance nebo marketing. Můžete tedy přesně pochopit, jak se umělá inteligence používá v reálném nasazení a jaký dopad může mít na vaši specializaci nebo podnikání. Díky těmto znalostem můžete identifikovat oblasti, kde je možné inovovat, a přijímat informovaná rozhodnutí o zavádění umělé inteligence do svých projektů. Poslech podcastů o umělé inteligenci je pohodlný a snadný způsob, jak se o této oblasti dozvědět více a držet krok s jejím rychlým vývojem. Navíc umožňuje multitasking – během dojíždění do práce nebo cvičení – a umožňuje setkávání s dalšími lidmi, kteří se zajímají o umělou inteligenci. Pokud budete mít přehled o nejnovějších trendech, otevřete si dveře k novým příležitostem a poskytnete své organizaci konkurenční výhodu.

Podcasty o umělé inteligenci, které musíte poslouchat

Zde jsou podcasty o umělé inteligenci, které musíte poslouchat, abyste byli informováni o nejnovějších trendech a pokrocích v oblasti umělé inteligence.

The TWIML AI Podcast

TWIML AI Podcast je podcast o umělé inteligenci, který musíte poslouchat. Tento podcast, dříve známý jako „This Week in Machine Learning & Artificial Intelligence“, vede analytik Sam Charrington. Podcasty jsou známé svým hloubkovým zkoumáním a diskusemi o nejzásadnějších průlomových objevech týdne v oblasti strojového učení a hlubokého učení. Platforma podcastů je také centrem exkluzivních rozhovorů se softwarovými inženýry, vývojáři softwaru, designéry, podnikateli a vědci.

The AI Podcast

Jedná se o podcast vyvinutý společností NVIDIA, který obsahuje krátké rozhovory s klíčovými hráči v oblasti umělé inteligence. Tento podcast je tematicky zaměřen tak, aby ukázal mnohostranné využití umělé inteligence v různých odvětvích a tematických oblastech. Témata zahrnují trendy ve výzkumu umělé inteligence a její využití v reálném světě. Je krátký a zajišťuje, že je člověk vždy informován o nejnovějším vývoji v oblasti umělé inteligence, a je tedy užitečný jak pro odborníky, tak pro nováčky.

AI in Business

Tento podcast, jehož hostitelem je Daniel Faggella, generální ředitel společnosti Emerj Artificial Intelligence Research, je určen vedoucím představitelům firem a podnikatelům, kteří se chtějí dozvědět, jak by mohli využít umělou inteligenci, a sdílí postřehy vedoucích pracovníků a odborníků z praxe o tom, jak může umělá inteligence změnit podniky s praktickými případy použití, které lze implementovat, aby v budoucnu předstihly konkurenci. Tento podcast se tedy zaměřuje na míru přijetí umělé inteligence, využití umělé inteligence v různých odvětvích a etický postoj při nasazování umělé inteligence.

Eye on AI

Craig Smith, dopisovatel New York Times, je hostitelem tohoto podcastu, který se vysílá jednou za dva týdny. Craigův podcast se zabývá novinářskými zprávami a vývojem v oblasti umělé inteligence. Prostřednictvím rozsáhlých analýz a rozhovorů s technologickými odborníky poskytuje posluchačům ucelený obraz o společenských, morálních a technických dopadech pokroku v oblasti umělé inteligence.

Data Skeptic

Data Skeptic je další podcast, který se zaměřuje na umělou inteligenci, datovou vědu a strojové učení. Autor Kyle Polich zaujímá kritický přístup k přehledu nejkontroverznějších témat. Zároveň dbá na to, aby vysvětlení základních pojmů zůstalo přístupné a srozumitelné všem posluchačům bez ohledu na jejich odborné znalosti v oboru. Rozhovory s odborníky a zpětné diskuse o nejnovějších výzkumných článcích pomohou každému posluchači udržet krok s tempem vývoje umělé inteligence.

Talking Machines

Talking Machines, které moderují Katherine Gormanová a Neil Lawrence, vytváří od roku 2015 vzdělávací a zábavný obsah pro posluchače po celém světě. Podcast pojednává o lidské stránce umělé inteligence se zaměřením na pokrok algoritmů, etické uvažování a širší společenské důsledky. Každá epizoda obsahuje rozhovory s renomovanými vědci a odborníky z praxe, stejně jako speciální zpravodajské relace a relace s dotazy posluchačů. Poutavý, široký diskusní styl a přístup k mnoha otázkám v Talking Machines nabízí příjemný a vzdělávací zážitek pro každého, kdo se zajímá o nejnovější trendy a pokroky ve výzkumu a rozvoji umělé inteligence.

Artificial Intelligence Podcast

Artificial Intelligence Podcast, který moderuje Tony Hoang, usiluje o „polidštění umělé inteligence“ prostřednictvím informací o současných technologických vynálezech a průlomových objevech v této oblasti. Podcast vítá přední odborníky a profesionály z oboru, kteří se dělí o své znalosti a postřehy z oblasti přirozeného jazyka, počítačového vidění a robotiky. Jednosměrný formát podcastu umožňuje snadno poslouchat a dozvědět se o nejnovějším výzkumu v této oblasti bez zbytečností a rozptylování.

Brain Inspired

Jak už název napovídá, Brain Inspired objasňuje rozhraní mezi neurovědou a umělou inteligencí a ukazuje souvislosti mezi tím, jak mohou poznatky z jednoho oboru pomoci rozvoji druhého. Pořadem provází Paul Middlebrooks a vede rozhovory s mnoha lidmi různých specializací, jako jsou neurovědci, počítačoví vědci a výzkumníci v oblasti umělé inteligence. Diskutují o různých tématech, která zajímají všechny posluchače, kteří se chtějí dozvědět více o neuronových sítích, kognitivní vědě a o tom, jaká budoucnost čeká výpočetní techniku inspirovanou mozkem. Celkově se při poslechu tohoto podcastu budete zabývat mikrotonem rozhraní mezi těmito dvěma oblastmi výzkumu.

The Practical AI

Podcast The Practical AI, jehož hostiteli jsou Daniel Whitenack a Chris Benson, je zaměřen na to, aby umělá inteligence byla praktická, produktivní a přístupná všem. Vede rozhovory s několika odborníky a praktiky, aby získal poznatky z reálného života. Podcast umožňuje posluchačům seznámit se s umělou inteligencí v praktickém životě, zejména při práci vývojářů, datových vědců a vedoucích pracovníků podniků. Zaměřuje se na nabídku cenných znalostí a praktických rad, jak může umělá inteligence pomoci řešit nejsložitější problémy a inovace.

The Artificial Intelligence Podcast

Tento podcast, jehož hostitelem je Dr. Tony Hoang, se zabývá nejnovějšími inovacemi a pokroky v oblasti umělé inteligence a strojového učení. V posledních epizodách podcastu se probírají témata, jako je generování textu na obraz a měkká robotika, a podcast tak posluchačům poskytuje cenné informace o nových technologiích a trendech v této oblasti. Díky odborným znalostem Dr. Hoanga a poutavému stylu rozhovorů je podcast povinnou četbou pro každého, kdo má zájem být informován o nejmodernějším vývoji v oblasti umělé inteligence.

Jak z podcastů o umělé inteligenci vytěžit maximum

Chcete-li z podcastů o umělé inteligenci vytěžit co nejvíce, je důležité vybrat si podcasty, které odpovídají vašim zájmům a cílům. Vybírejte podcasty, které se zabývají tématy relevantními pro váš obor, například využitím umělé inteligence ve zdravotnictví, finančnictví nebo marketingu. To vám pomůže získat praktické poznatky, které můžete uplatnit ve své práci. Kromě toho hledejte podcasty, které pokrývají širokou škálu témat umělé inteligence, od strojového učení a zpracování přirozeného jazyka až po počítačové vidění a robotiku. To vám pomůže rozšířit si znalosti v této oblasti a zůstat v obraze o nejnovějších pokrocích.

Při poslechu podcastů o umělé inteligenci je důležité se do obsahu aktivně zapojit. Neposlouchejte podcasty pouze pasivně. Dělejte si poznámky, zastavte se, abyste se zamysleli nad klíčovými body, a zvažte, jak lze informace použít v reálných scénářích. Zapojte se do komunikace s moderátory a hosty zasíláním otázek nebo komentářů a hledejte příležitosti, jak se od odborníků vystupujících v podcastech něco naučit. Mnoho podcastů o umělé inteligenci obsahuje rozhovory s předními odborníky, výzkumníky a praktiky a pozorné naslouchání jejich postřehům, zkušenostem a osvědčeným postupům může být neocenitelné.

A konečně, zapojení do podcastů o umělé inteligenci vám také může pomoci objevit nové perspektivy a navázat cenné kontakty. Podcasty vás mohou seznámit s různými pohledy a přístupy k umělé inteligenci, což může vést k novým nápadům a inovativním řešením. Kromě toho vám účast v online diskusích, účast na akcích nebo kontaktování moderátorů a hostů může pomoci vybudovat profesní síť a navázat kontakty s dalšími lidmi, kteří sdílejí váš zájem o tuto oblast. Dodržováním těchto tipů můžete z podcastů o umělé inteligenci vytěžit maximum a zůstat v tomto rychle se rozvíjejícím oboru o krok napřed.

Připravili jsme pro vás nejčastější otázky týkající se tohoto tématu a odpovědi na ně

Jak získáte znalosti o umělé inteligenci?

Chcete-li získat znalosti o umělé inteligenci, zapojte se do praktických zkušeností, navštěvujte konference, čtěte různé zdroje a navštěvujte kurzy, abyste prohloubili své znalosti o této technologii a jejích důsledcích. Kromě toho můžete své znalosti a dovednosti v této oblasti dále prohloubit učením se jazyka Python, brainstormingem aplikací umělé inteligence, sledováním společností zabývajících se umělou inteligencí a navazováním kontaktů s odborníky na umělou inteligenci.

Jaké je nejžhavější téma v oblasti umělé inteligence?

Nejžhavějším tématem v oblasti umělé inteligence je generativní umělá inteligence, zejména velké jazykové modely jako ChatGPT. Odborníci předpovídají, že multimodální umělá inteligence, umělá inteligence s otevřeným zdrojovým kódem a generování rozšířené o vyhledávání budou klíčovými trendy, až tato technologie dozraje.

Jaká je umělá inteligence, která shrnuje podcasty?

Mezi nástroje umělé inteligence, které umí shrnout podcasty, patří Podcast Summarizer od společnosti NoteGPT, shrnovač podcastů s umělou inteligencí od společnosti Chopcast a funkce shrnutí podcastů nabízená společnostmi One AI a Snipcast. Tyto nástroje využívající umělou inteligenci dokáží automaticky generovat stručné souhrny epizod podcastů, které posluchačům pomohou rychle pochopit klíčové informace.

Mohu se naučit umělou inteligenci sám?

Ano, umělou inteligenci se můžete naučit sami, a to sledováním komplexních příruček pro samostudium, zapojením se do online kurzů a účastí v komunitách zabývajících se umělou inteligencí, které urychlí vaše učení a rozvoj dovedností.

Co je umělá inteligence pro obsah podcastů?

Nástroje umělé inteligence pro tvorbu podcastů mohou automatizovat různé úlohy, jako je úprava zvuku, přepis řeči na text, analýza obsahu a distribuce. Tyto nástroje využívající umělou inteligenci mohou podcasterům pomoci zlepšit kvalitu zvuku, generovat poznámky k pořadům a přepisy, identifikovat klíčová témata a efektivněji oslovit širší publikum.