Technologie umělé inteligence, které mění svět podnikání

Technologie umělé inteligence jsou navrženy tak, aby napodobovaly lidské chování, inteligenci, a dokonce i emoce. Tyto technologie mohou provádět složité úkoly, jako je řešení problémů, rozhodování na základě vstupních dat, rozpoznávání a interpretace vizuálních informací a porozumění psanému a verbálnímu jazyku a reagování na něj.

Ve světě podnikání se umělá inteligence široce rozšířila napříč odvětvími a prokázala svou schopnost zvýšit efektivitu, kreativitu a rozhodování. Podívejme se na nejlepší technologie umělé inteligence, které mohou firmy využívat:

Marketing a reklama – ChatGPT

V rychlém světě, kde se marketing setkává s klienty, se využití umělé inteligence v marketingu a reklamě stalo nezbytným. Integrace umělé inteligence přináší do těchto oborů revoluci a zlepšuje způsob, jakým společnosti komunikují se svým publikem a řídí své cílené kampaně.

Umělá inteligence hraje důležitou roli při tvorbě obsahu a poskytuje hluboký vhled do chování a preferencí spotřebitelů, což pomáhá při informování a formování marketingových strategií.

Tato technologie cílení optimalizuje reklamní kampaně, což vede k vyššímu zapojení a konverzím. Kromě toho umělá inteligence pomáhá při tvorbě různých reklamních kampaní, což je v dnešním digitálním marketingovém prostoru zásadní prvek.

ChatGPT je nástroj, který pomůže s marketingem a reklamou, protože poskytuje cenné nápady pro tvorbu strategií potřebných pro marketing. Pomůže vám vytvořit plánovač marketingových strategií tím, že poskytne pohotové vysvětlení vašich obchodních požadavků, cílových skupin, kampaní, řešení, služeb, které poskytujete, atd.

Automatizace opakujících se úloh – Xembly

Automatizace opakujících se úloh pomocí umělé inteligence vytváří v podnikání určitou úroveň. Nástroje založené na umělé inteligenci jsou vytvořeny tak, aby řešily úkoly efektivněji než tradiční manuální metody, což vede ke zvýšení přesnosti a produktivity v různých odvětvích.

Využití umělé inteligence, jako je Xembly, v podnikání zahrnuje převzetí pravidelných úkolů, jako je sestavování dat, psaní pracovních nabídek, prověřování kandidátů a vytváření personalizovaných školicích programů pro zaměstnance. Navíc zlepšuje zkušenosti zákazníků, zvyšuje produktivitu, šetří čas a snižuje provozní náklady. Proto je Xembly považován za jednu z nejlepších technologií umělé inteligence pro podnikání.

Tvorba videoobsahu – Pika Labs

Videoobsah je důležitou strategií obchodní komunikace a marketingu. Schopnost vytvářet videoobsah s poutavým a vysoce kvalitním obsahem je klíčová pro firmy, které se snaží navázat kontakt se svým publikem ve světě, kde jsou trendem video platformy a sociální média.

Videoobsah slouží jako efektivní kanál pro vyprávění příběhů, prezentaci produktů, vysvětlování služeb a budování angažovanosti zákazníků.

Menší podniky efektivně a cenově dostupně vytvářejí profesionální video obsah. Důvodem může být i nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Umělá inteligence mění tuto oblast, přičemž platformy jako Pika Labs nabízejí řešení pro automatizaci produkce a podporu kreativity.

Pika Labs převádí text na poutavý videoobsah a vytváří vzhled videí pro různé využití. Umožňuje také vytváření generativních uměleckých prvků.

Využití technologií umělé inteligence pro podniky při tvorbě videoobsahu formuje digitální marketing tím, že umožňuje podnikům vytvářet různorodý obsah ve velkém měřítku a zároveň si udržet konkurenceschopnost.

Vizualizace a branding – Midjourney

Úloha vizuálů a brandingu v podnikání zesílila. Umělá inteligence nyní podle všeho hraje obrovskou roli při proměně grafického designu a brandingu.

Umožňuje podnikům využívat aktuální trendy v designu, vytvářet obrazy obchodních značek, které hluboce rezonují s cílovou skupinou. Nástroje jako Midjourney pomáhají při vytváření těchto trendů pro branding. Vytvářejí působivá loga, návrhy webových stránek a marketingové materiály, které skutečně vyjadřují podstatu značky a její atraktivitu pro spotřebitele.

Zlepšení funkcí lidských zdrojů – JuiceBox

Systémy umělé inteligence také zlepšují služby a řízení lidských zdrojů (HR). Cílem, který za tím stojí, je zvýšit efektivitu a rozhodovací procesy. Díky automatizaci různých úkolů umožňuje umělá inteligence týmům lidských zdrojů soustředit se na strategičtější aspekty své role.

Nástroje, jako jsou technologie umělé inteligence JuiceBox pro podniky nebo jiná odvětví, usnadňují proces získávání dat z různých zdrojů, jako jsou záznamy o zaměstnancích a hodnocení výkonnosti.

JuiceBox převádí složité soubory dat na snadno zpracovatelná vyprávění a zprávy. Tato umělá inteligence odhaluje důležité trendy ve výkonnosti zaměstnanců, jejich angažovanosti a spokojenosti pomocí zpracování přirozeného jazyka. Kromě toho pomáhá při vytváření pracovních nabídek, které přilákají širokou škálu kandidátů, vyhodnocování životopisů pro přesné posouzení kvalifikace a vytváření školicích programů na míru na základě údajů o výkonnosti zaměstnanců.

Koučování a monitorování – Cogito

Cogito je zařazeno mezi technologie umělé inteligence pro podniky používané pro koučování a monitorování. Využití umělé inteligence při koučování a monitorování výrazně zvyšuje výkonnost a rozvoj jednotlivců.

Poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase a přizpůsobitelné koučování na základě údajů o pracovním výkonu zaměstnanců. Tyto systémy vedou a podporují pracovníky v procesech, dávají jim vědět o oblastech, které je třeba zlepšit, a nabízejí koučování pro zvýšení jejich dovedností a produktivity.

Při provádění takové analýzy zaměstnanců ve společnosti nabízí umělá inteligence poznatky pro optimalizaci podnikových procesů, což přispívá k celkové produktivitě organizace.

Optimalizace dodavatelského řetězce – Elementum

Pokud se vrátíme k řízení dodavatelského řetězce, umělá inteligence zvyšuje efektivitu a přesnost od předpovědí až po sledování v reálném čase. Schopnost umělé inteligence zpracovávat data a analyzovat obrovské množství dat přistupuje k efektivnějšímu řízení zásob i při snižování rizik nadměrných zásob.

Elementum je aplikace umělé inteligence, která pomáhá při získávání informací o budoucí poptávce, což podnikům pomáhá efektivně plánovat výrobu.

Algoritmy strojového učení zjišťují údaje z více zdrojů. Identifikují tak trendy, které jsou podkladem pro rozhodování v dodavatelském řetězci, a umožňují podnikům rychle reagovat na vývoj trhu a preference zákazníků.

Monitorování v reálném čase prostřednictvím systémů umělé inteligence nabízí okamžité poznatky, což umožňuje rychle reagovat na narušení dodavatelského řetězce.

Optimalizace podnikání – ClickUp

Optimalizace založená na umělé inteligenci vede různé aspekty podnikání a mění data na využitelné poznatky.

Prostřednictvím pokročilých algoritmů vylepšují aplikace umělé inteligence různé segmenty, jako je dodavatelský řetězec, marketing a řízení lidských zdrojů. Také systémy na podporu rozhodování založené na umělé inteligenci poskytují odborníkům v oborech, jako je zdravotnictví a finance, kritické poznatky pro informované rozhodování.

ClickUp je nástroj pro optimalizaci podnikání, který je nedílnou součástí rozhodování založeného na datech a zvyšuje efektivitu a produktivitu obchodních operací.

Kybernetická bezpečnost pro podniky – Crowdstrike Falcon

Umělá inteligence hraje klíčovou roli také při řízení kybernetické bezpečnosti v podnicích. Řešení kybernetické bezpečnosti řízená umělou inteligencí jsou důležitá pro efektivní monitorování IT prostředí, odhalování anomálií, prevenci podvodů a zabezpečení citlivých dat.

Crowdstrike Falcon obsahuje detekční systém související s umělou inteligencí a pokročilé nástroje kybernetické bezpečnosti. Zde je seznam nástrojů umělé inteligence:

AntiVirus nové generace (NGAV)

Tento nástroj chrání před kybernetickými útoky, od běžného malwaru až po odhalování hrozeb.

Detekce a reakce na koncové body (EDR)

Tento nástroj nepřetržitě monitoruje činnost koncového zařízení a nabízí kompletní zprávy pro detekci hrozeb a jejich prevenci.

Forenzní analýza

Tento nástroj nabízí robustní sběr forenzních dat pro hloubkovou analýzu kybernetických bezpečnostních incidentů a vyhodnocení kompromitace.

Správa brány firewall

Je nástroj s umělou inteligencí, který zjednodušuje prosazování zásad brány firewall a vytváří ochranu proti síťovým hrozbám s okamžitým přehledem.

Analýza dat – Athenic

Athenic přináší revoluci v oblasti analýzy dat. Tento nástroj zaměřený na byznys zjednodušuje roli analýzy dat, umožňuje a představuje týmům, aby se místo vytváření grafů a tabulek soustředily na vhled do dat. Athenic zlepšuje datovou analytiku tím, že poskytuje samoobslužnou analytiku, která zjednodušuje přístup k produktovým a tržním datům.

Athenic také poskytuje přizpůsobitelný řídicí panel, který integruje více grafů v jednom zobrazení. Tato umělá inteligence se zabývá poznatky o produktových datech a chování zákazníků.

Výše uvedené technologie umělé inteligence pro podnikání jsou považovány za špičkové. Překlenují propast mezi tradičními metodami a moderními problémy. Vzhledem k tomu, že tyto technologie umělé inteligence jsou implementovány tak, aby poskytovaly řešení moderních problémů, zefektivňují podnikatelské prostředí tím, že zvyšují efektivitu a výkonnost.