Zjistěte výhody a nevýhody umělé inteligence

V době, kdy se kolem umělé inteligence dělá tolik humbuku – roboti, samořiditelná auta atd. – nelze předpokládat, že umělá inteligence nemá vliv na náš každodenní život. Ve skutečnosti se většina z nás s umělou inteligencí tak či onak setkává téměř každý den. Od okamžiku, kdy se probudíte a zkontrolujete svůj chytrý telefon, až po sledování dalšího doporučeného filmu na Netflixu – umělá inteligence si rychle našla cestu do našeho každodenního života. Podle studie má celosvětový trh s umělou inteligencí každý rok růst až o 54 %. Co přesně ale umělá inteligence je? Bude v budoucnu lidstvu skutečně sloužit k dobru? Inu, umělá inteligence má spoustu výhod i nevýhod, které si v tomto článku rozebereme. Než se však vrhneme na výhody a nevýhody umělé inteligence, pojďme si v krátkosti přiblížit, co to umělá inteligence vlastně je.

Co je to umělá inteligence?

Než se vrhneme na výhody a nevýhody umělé inteligence, pojďme si v první řadě ujasnit, co je to umělá inteligence. Z „ptačí perspektivy“ umělá inteligence poskytuje počítačovému programu schopnost samostatně myslet a učit se. Jedná se o simulaci lidské inteligence (tj. umělé) do počítačových systémů tak, aby mohly vykonávat činnosti, při kterých bychom se za normálních okolností spoléhali na člověka. Podle svých schopností rozlišujeme tři hlavní typy umělé inteligence – umělou úzkou inteligenci (ANI), umělou obecnou inteligenci (AGI) a umělou superinteligenci (ASI).

 • Umělá úzká inteligence – Zaměřuje se na jeden úkol a nedokáže plnit úkoly nad rámec svých možností (běžné v našem každodenním životě).
 • Umělá obecná inteligence – Dokáže pochopit a naučit se jakýkoli intelektuální úkol, který dokáže člověk (výzkumníci se snaží dosáhnout silné umělé inteligence).
 • Umělá superinteligence – Překonává lidskou inteligenci a dokáže vykonávat jakýkoli úkol lépe než člověk (stále se jedná o koncept).

Výhody a nevýhody umělé inteligence

Program umělé inteligence je program, který je schopen se učit a myslet. Za umělou inteligenci je možné považovat cokoli, co se skládá z programu provádějícího úkol, který bychom normálně předpokládali, že bude provádět člověk.

Umělá inteligence má sice mnoho výhod, ale také nevýhod. Mezi výhody umělé inteligence patří efektivita díky automatizaci úkolů, analýza dat pro informovaná rozhodnutí, pomoc při lékařské diagnostice a rozvoj autonomních vozidel. Mezi nevýhody umělé inteligence patří přesun pracovních míst, etické obavy ohledně zaujatosti a ochrany soukromí, bezpečnostní rizika způsobená hackerskými útoky, nedostatek kreativity a empatie podobné lidem.

Začněme výhodami umělé inteligence.

Výhody umělé inteligence

Snížení počtu lidských chyb

Jednou z největších výhod umělé inteligence je, že dokáže výrazně snížit počet chyb a zvýšit přesnost a preciznost. O rozhodnutích, která umělá inteligence přijímá v každém kroku, rozhodují dříve shromážděné informace a určitý soubor algoritmů. Při správném naprogramování lze tyto chyby snížit na nulu.

 • Příkladem omezení lidských chyb prostřednictvím umělé inteligence je používání robotických chirurgických systémů, které mohou provádět složité zákroky s přesností a precizností, čímž se snižuje riziko lidských chyb a zvyšuje se bezpečnost pacientů ve zdravotnictví.

Nulová rizika

Další velkou výhodou umělé inteligence je, že lidé mohou překonat mnohá rizika tím, že je nechají za sebe dělat roboty s umělou inteligencí. Ať už jde o zneškodnění bomby, cestu do vesmíru nebo průzkum nejhlubších částí oceánů, stroje s kovovým tělem jsou v přírodě odolné a dokáží přežít i nepříznivé podmínky. Navíc mohou poskytovat přesnou práci s větší odpovědností a snadno se neopotřebují.

 • Jedním z příkladů nulových rizik je plně automatizovaná výrobní linka ve výrobním závodě. Roboti vykonávají všechny úkoly, čímž se eliminuje riziko lidské chyby a zranění v nebezpečném prostředí.

Dostupnost 24 hodin denně

Existuje mnoho studií, které ukazují, že člověk je produktivní jen asi 3 až 4 hodiny denně. Lidé také potřebují přestávky a volno, aby sladili svůj pracovní a osobní život. Umělá inteligence však může pracovat nekonečně dlouho bez přestávek. Myslí mnohem rychleji než lidé a provádí více úkolů najednou s přesnými výsledky. S pomocí algoritmů umělé inteligence je dokonce možné snadno zvládnout nudné opakující se úkoly.

 • Příkladem mohou být chatboti pro online zákaznickou podporu, kteří mohou zákazníkům poskytnout okamžitou pomoc kdykoli a kdekoli. Pomocí umělé inteligence a zpracování přirozeného jazyka mohou chatboti odpovídat na běžné otázky, řešit problémy a předávat složité problémy lidským agentům, čímž zajistí bezproblémový zákaznický servis po celý den.

Digitální asistence

Některé technologicky nejvyspělejší společnosti komunikují s uživateli pomocí digitálních asistentů, což eliminuje potřebu lidského personálu. Mnoho webových stránek využívá digitální asistenty k poskytování obsahu, který si uživatelé vyžádají. Můžeme s nimi diskutovat o svém vyhledávání v konverzaci. Někteří chatboti jsou postaveni tak, že je obtížné rozeznat, zda konverzujeme s člověkem, nebo chatbotem.

 • Všichni víme, že podniky mají zákaznický servis, který musí řešit pochybnosti a obavy zákazníků. Podniky mohou vytvořit chatbota nebo hlasového bota, který dokáže pomocí umělé inteligence zodpovědět všechny dotazy jejich klientů.

Nové vynálezy

Prakticky v každém oboru je umělá inteligence hnací silou mnoha inovací, které pomohou lidem vyřešit většinu náročných problémů.

Například nedávný pokrok v technologiích založených na umělé inteligenci umožnil lékařům odhalit u žen rakovinu prsu v raném stadiu.

 • Dalším příkladem nových vynálezů jsou samořídící automobily, které využívají kombinaci kamer, senzorů a algoritmů umělé inteligence k navigaci na silnicích a v dopravě bez zásahu člověka. Samořídící automobily mají potenciál zvýšit bezpečnost na silnicích, snížit dopravní zácpy a zvýšit dostupnost pro osoby se zdravotním postižením nebo omezenou pohyblivostí. Vyvíjejí je různé společnosti, včetně společností Tesla, Google a Uber, a očekává se, že způsobí revoluci v dopravě.

Nezaujatá rozhodnutí

Lidé se řídí emocemi, ať se nám to líbí, nebo ne. Umělá inteligence naproti tomu emoce postrádá a její přístup je vysoce praktický a racionální. Obrovskou výhodou umělé inteligence je, že nemá žádné předpojaté názory, což zajišťuje přesnější rozhodování.

 • Příkladem mohou být náborové systémy poháněné umělou inteligencí, které prověřují uchazeče o zaměstnání na základě dovedností a kvalifikace, nikoliv na základě demografických údajů. To pomáhá eliminovat předsudky v procesu přijímání zaměstnanců, což vede k inkluzivnější a rozmanitější pracovní síle.

Provádění opakujících se úkolů

V rámci každodenní práce provedeme mnoho opakujících se úkolů, jako je mimo jiné kontrola dokumentů na nedostatky a rozesílání děkovných dopisů. Tyto podřadné práce můžeme pomocí umělé inteligence efektivně automatizovat a dokonce eliminovat „nudné“ úkoly pro lidi, což jim umožní soustředit se na kreativnější práci.

 • Příkladem může být využití robotů ve výrobních montážních linkách, které zvládnou opakující se úkony, jako je svařování, lakování a balení, s vysokou přesností a rychlostí, což snižuje náklady a zvyšuje efektivitu.

Každodenní využití

Náš každodenní život je dnes zcela závislý na mobilních zařízeních a internetu. Využíváme řadu aplikací, včetně Google Maps, Alexa, Siri, Cortana v systému Windows, OK Google, pořizujeme selfie, telefonujeme, odpovídáme na e-maily atd. S využitím různých technik založených na umělé inteligenci můžeme také předvídat počasí.

 • Zhruba před 20 lety jste se při plánování cesty museli zeptat na instrukce někoho, kdo už tam byl. Nyní se stačí zeptat Googlu, kde se nějaké místo nachází. Nejlepší trasa mezi vámi a nějakým místem se zobrazí spolu s polohou daného místa na Google mapě.

Umělá inteligence v rizikových situacích

Jedním z hlavních přínosů umělé inteligence je toto. Vytvořením robota s umělou inteligencí, který za nás dokáže plnit nebezpečné úkoly, se můžeme dostat mimo mnohá nebezpečná omezení, kterým lidé čelí. Lze ji efektivně využít při jakémkoli typu přírodní nebo člověkem způsobené katastrofy. A také pokud se jedná o cestu na Mars, zneškodnění bomby, průzkum nejhlubších oblastí oceánů nebo těžbu uhlí a ropy.

 • Například výbuch v jaderné elektrárně v Černobylu na Ukrajině. Vzhledem k tomu, že každý člověk, který by se přiblížil k jádru, by zahynul během několika minut, neexistovali v té době žádní roboti pohánění umělou inteligencí, kteří by nám mohli pomoci snížit účinky radiace tím, že by kontrolovali požár v jeho raných fázích. V dnešní době by to s pomocí umělé inteligence nebyl problém.

Využití ve zdravotnictví

Umělá inteligence významně přispěla také v oblasti medicíny, kdy její využití sahá od diagnostiky a léčby až po objevování léků a klinické studie. Nástroje poháněné umělou inteligencí mohou lékařům a výzkumným pracovníkům pomoci analyzovat údaje o pacientech, identifikovat potenciální zdravotní rizika a vytvářet personalizované léčebné plány. To může vést k lepším zdravotním výsledkům pro pacienty a pomoci urychlit vývoj nových lékařských postupů a technologií.

Podívejme se nyní, jaké jsou hlavní nevýhody, které umělá inteligence přináší.

Nevýhody umělé inteligence

Vysoké náklady

Schopnost vytvořit stroj, který dokáže simulovat lidskou inteligenci, není nijak malá. Vyžaduje spoustu času a zdrojů a může stát obrovské množství peněz. Umělá inteligence také musí pracovat s nejnovějším hardwarem a softwarem, aby byla stále aktuální a splňovala nejnovější požadavky, což ji činí poměrně nákladnou.

Žádná kreativita

Velkou nevýhodou umělé inteligence je, že se nedokáže naučit myslet nestandardně. Umělá inteligence je schopna se v průběhu času učit na základě předem poskytnutých dat a minulých zkušeností, ale nedokáže být kreativní ve svém přístupu. Klasickým příkladem je bot Quill, který umí psát zprávy o výdělcích pro Forbes. Tyto zprávy obsahují pouze data a fakta, která již byla botovi poskytnuta. I když je působivé, že bot dokáže napsat článek sám, chybí mu lidský přístup, který je přítomen v jiných článcích v časopise Forbes.

Nezaměstnanost

Jednou z aplikací umělé inteligence je robot, který vytlačuje profese a zvyšuje nezaměstnanost (v několika případech). Někteří proto tvrdí, že v důsledku toho, že chatboti a roboti nahrazují lidi, vždy existuje možnost nezaměstnanosti.

Například v některých technologicky vyspělejších zemích, jako je Japonsko, jsou roboti často využíváni k nahrazení lidských zdrojů ve výrobních podnicích. Ne vždy tomu tak ale je, protože vytváří další pracovní příležitosti pro lidi a zároveň je nahrazují v zájmu zvýšení efektivity.

Zlenivění lidí

Aplikace umělé inteligence automatizují většinu nudných a opakujících se úkolů. Protože se nemusíme učit věci nazpaměť nebo řešit hádanky, abychom práci zvládli, máme tendenci používat mozek stále méně. Tato závislost na umělé inteligenci může způsobit problémy budoucím generacím.

Žádná etika

Etika a morálka jsou důležité lidské vlastnosti, které může být obtížné začlenit do umělé inteligence. Rychlý pokrok umělé inteligence vyvolává řadu obav, že jednoho dne se umělá inteligence nekontrolovatelně rozroste a nakonec vyhladí lidstvo. Tento okamžik se označuje jako singularita umělé inteligence.

Bez emocí

Od útlého dětství nás učili, že počítače ani jiné stroje nemají city. Lidé fungují jako tým a pro dosažení cílů je nezbytné týmové řízení. Nelze však popřít, že roboti jsou při efektivním fungování nadřazeni lidem, ale zároveň platí, že lidské vazby, které tvoří základ týmů, nelze nahradit počítači.

Žádné zlepšení

Lidé nemohou vyvinout pokročilou umělou inteligenci, protože se jedná o technologii založenou na předem načtených faktech a zkušenostech. Umělá inteligence je zdatná v opakovaném provádění stejného úkolu, ale pokud chceme nějaké úpravy nebo vylepšení, musíme kódy ručně změnit. K umělé inteligenci nelze přistupovat a využívat ji podobně jako lidskou inteligenci, ale může uchovávat nekonečné množství dat.

Stroje mohou plnit pouze úkoly, pro které byly vyvinuty nebo naprogramovány – pokud jsou požádány o splnění čehokoli jiného, často selhávají nebo poskytují nepoužitelné výsledky, což může mít značné negativní dopady. Nejsme tedy schopni vytvořit nic konvenčního.

Výhody a nevýhody umělé inteligence v různých sektorech a odvětvích

Umělá inteligence ve zdravotnictví

Výhody

Schopnost zlepšit diagnostiku a léčbu. Algoritmy umělé inteligence mohou analyzovat velké objemy lékařských dat, včetně záznamů o pacientech, laboratorních výsledků a lékařských snímků, a pomáhat tak zdravotníkům při stanovení přesné a včasné diagnózy. Umělá inteligence dokáže identifikovat vzorce a anomálie, které mohou být pro lidské lékaře obtížně zjistitelné, což vede k dřívějšímu odhalení nemocí a lepším výsledkům léčby.

Nevýhody

Nevýhodou umělé inteligence ve zdravotnictví je možnost etických problémů a problémů s ochranou soukromí. Systémy umělé inteligence ve zdravotnictví se ve velké míře spoléhají na údaje pacientů, včetně citlivých lékařských informací. Je třeba zajistit, aby tyto údaje byly shromažďovány, uchovávány a používány bezpečně a s ohledem na ochranu soukromí. Ochrana soukromí pacientů, zachování důvěrnosti údajů a zabránění neoprávněnému přístupu k osobním zdravotním informacím jsou zásadní aspekty.

Umělá inteligence v marketingu

Výhody

Možnost zlepšit cílení a personalizaci marketingových kampaní. Algoritmy umělé inteligence mohou analyzovat obrovské množství zákaznických dat, včetně demografických údajů, preferencí, chování při prohlížení webu a historie nákupů, a segmentovat tak publikum a poskytovat vysoce cílené a personalizované marketingové zprávy. Využitím umělé inteligence mohou marketéři přizpůsobit své kampaně konkrétním segmentům zákazníků, čímž zvýší relevanci a účinnost svých marketingových aktivit. Tato úroveň cílení a personalizace může vést k vyšší míře konverze, větší spokojenosti zákazníků a vyšší návratnosti investic (ROI) do marketingových kampaní.

Nevýhody

Nevýhodou umělé inteligence v marketingu je potenciální nedostatek lidského přístupu a kreativity. Umělá inteligence sice dokáže automatizovat různé marketingové úkoly a generovat poznatky založené na datech, ale může mít problémy s replikací jedinečných lidských prvků marketingu, jako je emocionální spojení, intuice a kreativní myšlení. Algoritmy umělé inteligence se mohou spoléhat pouze na data a předdefinované vzorce, čímž mohou potenciálně vynechat inovativní nebo neotřelé marketingové přístupy, které vyžadují lidskou kreativitu a intuici.

Umělá inteligence ve vzdělávání

Výhody

Schopnost poskytovat personalizované vzdělávací zkušenosti. Systémy poháněné umělou inteligencí mohou analyzovat obrovské množství dat o výkonech, preferencích a stylech učení studentů a vytvářet tak vzdělávací obsah na míru a adaptivní vzdělávací cesty. Tato personalizace umožňuje studentům učit se vlastním tempem, zaměřit se na oblasti, kde potřebují větší podporu, a věnovat se obsahu, který je pro ně relevantní a zajímavý.

Nevýhody

Nevýhodou umělé inteligence ve vzdělávání je možnost etických problémů a problémů s ochranou soukromí. Systémy umělé inteligence shromažďují a analyzují značné množství údajů o studentech, včetně jejich výkonu, chování a osobních informací. Je třeba zajistit, aby se s těmito údaji nakládalo bezpečně a aby byla zavedena vhodná opatření na ochranu soukromí.

Umělá inteligence v oblasti kreativity

Výhody

Jednou z výhod umělé inteligence v oblasti kreativity je její schopnost rozšířit lidskou kreativitu a poskytnout nové možnosti uměleckého vyjádření. Technologie umělé inteligence, jako jsou generativní modely a algoritmy strojového učení, mohou umělcům, hudebníkům a spisovatelům pomáhat při generování nových nápadů, zkoumání nových uměleckých stylů a posouvání hranic tradičních tvůrčích procesů.

Nevýhody

Nevýhodou umělé inteligence v kreativitě je potenciální nedostatek originality a autenticity tvůrčích děl generovaných umělou inteligencí. Systémy umělé inteligence sice mohou napodobovat existující styly a vzory, ale stále se diskutuje o tom, zda umělá inteligence může skutečně disponovat kreativitou ve stejném smyslu jako člověk. Díla generovaná umělou inteligencí mohou postrádat hloubku, emocionální vazbu a jedinečný pohled, který vychází z lidských zkušeností a emocí.

Umělá inteligence v dopravě

Výhody

Jednou z výhod umělé inteligence v dopravě je potenciál zvýšit bezpečnost a efektivitu na silnicích a v různých druzích dopravy. Systémy poháněné umělou inteligencí mohou v reálném čase analyzovat data ze senzorů, kamer a dalších zdrojů a činit rychlá a informovaná rozhodnutí. To může umožnit funkce, jako jsou pokročilé asistenční systémy pro řidiče a autonomní vozidla, které mohou pomoci snížit počet lidských chyb a nehod. Umělá inteligence může také optimalizovat tok dopravy, zlepšit plánování tras a umožnit prediktivní údržbu vozidel, což vede k efektivnějším dopravním sítím a snížení dopravních zácp.

Nevýhody

Nevýhodou umělé inteligence v dopravě jsou etické a právní problémy, které představuje. Autonomní vozidla například vyvolávají otázky týkající se odpovědnosti v případě nehod. Určení toho, kdo je odpovědný, když se vozidlo řízené umělou inteligencí stane účastníkem kolize, může být složité. Navíc při rozhodování systémů umělé inteligence, například v souvislosti s řízením dopravy nebo předcházením nehodám, může být nutné zohlednit etické aspekty, jako je přidělování omezených zdrojů nebo ochrana cestujících versus chodců. Vyvážení těchto etických dilemat a vypracování vhodných předpisů a pokynů pro umělou inteligenci v dopravě je složitou a trvalou výzvou.

Nyní, když znáte klady i zápory umělé inteligence, je jisté, že má obrovský potenciál pro vytvoření lepšího světa pro život. Nejdůležitější úlohou lidí bude zajistit, aby se jim vzestup umělé inteligence nevymkl z rukou. Přestože existují diskutabilní klady i zápory umělé inteligence , její dopad na globální průmysl je nepopiratelný. Každým dnem stále roste a pohání udržitelnost podniků. To jistě vyžaduje potřebu gramotnosti a zvyšování kvalifikace v oblasti umělé inteligence, aby bylo možné prosperovat v mnoha pracovních pozicích nové doby.