Kariéra v oblasti umělé inteligence, která nabízí růst a příležitosti

Umělá inteligence (AI) je rychle se rozvíjející obor, který má uplatnění v různých odvětvích a oblastech, jako je zdravotnictví, vzdělávání, finance, zábava a další. Po odbornících na umělou inteligenci je vysoká poptávka, protože mohou navrhovat, vyvíjet a zavádět řešení umělé inteligence, která mohou řešit složité problémy a zlepšovat lidské schopnosti.

Umělá inteligence nabízí mnoho zajímavých a uspokojivých kariérních příležitostí. Pojďme se tedy podívat, jaké kariérní možnosti jsou k dispozici a čím se zabývají.

Inženýr strojového učení

Inženýr strojového učení je profesionál, který vytváří a trénuje modely strojového učení, jako jsou neuronové sítě, rozhodovací stromy a podpůrné vektorové stroje, k provádění úloh, jako je klasifikace, regrese, shlukování a doporučování. Inženýři strojového učení také tyto modely nasazují a udržují v produkčním prostředí a vyhodnocují jejich výkonnost a přesnost.

Datový vědec

Datový vědec je odborník, který analyzuje a interpretuje velké a složité soubory dat pomocí různých nástrojů a technik, jako je dolování dat, vizualizace dat, zpracování dat a vyprávění příběhů. Datoví vědci také využívají strojové učení a umělou inteligenci k vytváření poznatků a předpovědí, které mohou podnikům a organizacím pomoci lépe se rozhodovat a optimalizovat jejich procesy.

Vědecký pracovník v oblasti umělé inteligence

Vědec zabývající se výzkumem umělé inteligence je odborník, který provádí vědecký výzkum a experimenty v oblasti umělé inteligence, jako je zpracování přirozeného jazyka, počítačové vidění, rozpoznávání řeči a posilování učení. Výzkumní vědci v oblasti umělé inteligence také vyvíjejí nové algoritmy, metody a rámce pro rozvoj nejnovějších poznatků v oblasti umělé inteligence.

Konzultant pro etiku umělé inteligence

Konzultant pro etiku umělé inteligence je odborník, který radí a vede podniky a organizace v oblasti etických, sociálních a právních důsledků používání umělé inteligence. Konzultanti etiky umělé inteligence také pomáhají navrhovat a zavádět řešení umělé inteligence, která jsou spravedlivá, transparentní, odpovědná a respektují lidské hodnoty a práva.

Inženýr robotiky

Inženýr robotiky je odborník, který navrhuje, vyvíjí a testuje roboty a robotické systémy s využitím umělé inteligence, strojového učení, počítačového vidění a fúze senzorů. Robotičtí inženýři také programují a řídí pohyby, chování a interakce robotů s lidmi a prostředím.

Produktový manažer umělé inteligence

Produktový manažer umělé inteligence je odborník, který dohlíží a řídí vývoj a uvádění produktů umělé inteligence, jako jsou aplikace, platformy nebo zařízení. Produktoví manažeři umělé inteligence také definují vizi, strategii a plán produktu a koordinují činnost se zúčastněnými stranami, jako jsou inženýři, designéři, marketéři a zákazníci.

Architekt řešení umělé inteligence

Architekt řešení umělé inteligence je odborník, který navrhuje a implementuje řešení umělé inteligence pro konkrétní obchodní nebo organizační problémy, jako je například zákaznický servis, detekce podvodů nebo analýza sentimentu. Architekti řešení umělé inteligence také vyhodnocují a vybírají nejlepší technologie, nástroje a rámce umělé inteligence pro daný případ použití a zajišťují škálovatelnost, spolehlivost a bezpečnost řešení umělé inteligence.

Inženýr zpracování přirozeného jazyka

Inženýr zpracování přirozeného jazyka je odborník, který vytváří a trénuje modely zpracování přirozeného jazyka, jako jsou například slovní vložky, rekurentní neuronové sítě a transformátory, k provádění úloh, jako je analýza textu, generování textu, strojový překlad a analýza sentimentu. Inženýři zpracování přirozeného jazyka také tyto modely nasazují a udržují v produkčním prostředí a vyhodnocují jejich výkonnost a přesnost.

Inženýr počítačového vidění

Inženýr počítačového vidění je odborník, který vytváří a trénuje modely počítačového vidění, jako jsou konvoluční neuronové sítě, generativní adverzní sítě a modely detekce objektů, k provádění úloh, jako je klasifikace obrazu, rozpoznávání obličejů, porozumění scéně a syntéza obrazu. Inženýři počítačového vidění také tyto modely nasazují a udržují v produkčním prostředí a vyhodnocují jejich výkonnost a přesnost.

Vývojář v oblasti business intelligence

Vývojář business intelligence je odborník, který vytváří a udržuje nástroje a systémy business intelligence, jako jsou informační panely, reporty a datové sklady, s využitím umělé inteligence, strojového učení a datové analýzy. Vývojáři business intelligence také poskytují podnikům a organizacím poznatky a doporučení založené na datech a pomáhají jim zlepšovat jejich výkonnost a efektivitu.