Nástroje umělé inteligence pro vaše podnikání a osobní potřeby

Umělá inteligence (AI) se v posledních letech rozvíjí dosud nevídaným tempem. V důsledku tohoto mimořádného pokroku vznikla celá řada špičkových nástrojů umělé inteligence, které mají zásadní význam pro změnu trhů, zvýšení produktivity a rozšíření hranic možného.

Odhalte budoucnost díky nezbytným nástrojům umělé inteligence, které mění podnikatelské i osobní oblasti.

OpenAI ChatGPT

Jedním z průkopníků v oblasti zpracování přirozeného jazyka (NLP) je ChatGPT společnosti OpenAI. Tento model umělé inteligence je schopen vést konverzaci podobnou lidské, poskytovat důkladné odpovědi a dokonce napodobovat určité styly psaní. ChatGPT je neuvěřitelně užitečný pro vytváření obsahu, automatizaci zákaznické podpory a tvorbu výukových materiálů, protože dokáže vytvářet logické a kontextuální psaní. Architektura GPT se postupem času vyvíjela a prokázala pozoruhodné schopnosti porozumět lidskému jazyku a vytvářet jej.

DeepMind AlphaFold

AlphaFold společnosti DeepMind představuje významný pokrok v oblasti bioinformatiky. Tento program umělé inteligence velmi přesně předpovídá 3D strukturu proteinů pomocí hlubokého učení. Jeho důsledky jsou rozsáhlé, protože slibuje využití při vývoji nových materiálů i při studiu nemocí a objevování léků. AlphaFold má zásadní význam při řešení obtížných biologických problémů, které byly dříve považovány za neřešitelné.

IBM Watson

Pokud jde o řešení umělé inteligence na podnikové úrovni, Watson je předním inovátorem. Financování, zdravotnictví a služby zákazníkům jsou jen některá z odvětví, pro která poskytuje nástroje a technologie umělé inteligence. Watson je volbou pro společnosti, které chtějí využít umělou inteligenci pro optimalizaci procesů a rozhodování, protože dokáže analyzovat obrovské soubory dat, porozumět přirozenému jazyku a nabízet poznatky.

Google AI Platform

Modely strojového učení (ML) mohou vývojáři vytvářet, nasazovat a spravovat ve velkém měřítku pomocí platformy Google AI Platform, což je rozsáhlá sada nástrojů. Je známá svým snadno použitelným rozhraním, výkonnými možnostmi zpracování dat a kompatibilitou s dalšími službami Google Cloud. Platforma je flexibilní volbou pro podniky všech velikostí, protože podporuje více rámců strojového učení.

Amazon SageMaker

Modely strojového učení mohou vývojáři a datoví vědci rychle vytvářet, trénovat a nasazovat pomocí plně spravované služby Amazon SageMaker. SageMaker je oblíbenou volbou pro projekty strojového učení díky své škálovatelnosti, snadnému použití a interakci s ekosystémem AWS. Navíc poskytuje funkce, jako je automatické škálování a optimalizace modelu, které zaručují špičkovou efektivitu.

TensorFlow

TensorFlow je široce používaný open-source framework pro strojové učení, který vytvořil tým Google Brain. Díky jeho všestrannosti mohou uživatelé bez námahy navrhovat složité modely strojového učení. TensorFlow je díky své rozsáhlé knihovně a silné komunitě ideální pro výrobu i výzkum.

Hugging Face Transformers

Knihovna Transformers od společnosti Hugging Face zcela změnila přístup k úlohám zpracování přirozeného jazyka. Poskytuje předtrénované modely, které lze přizpůsobit úlohám, jako je zodpovídání otázek, klasifikace textu a jazyková produkce. Komunita zabývající se umělou inteligencí si tuto knihovnu oblíbila pro její vysoce kvalitní modely a snadné použití.

NVIDIA AI

Společnost NVIDIA, která je historicky uznávaná pro své grafické procesory (GPU), významně pokročila v oblasti umělé inteligence. Součástí NVIDIA AI je řada nástrojů a technologií určených pro aplikace hlubokého učení a umělé inteligence. Pro trénování a nasazování modelů umělé inteligence nabízí jejich hardware a softwarový stack umělé inteligence bezkonkurenční výkon, zejména pokud jde o úlohy zpracování obrazu a videa.

Microsoft Azure AI

Microsoft Azure AI poskytuje celou řadu nástrojů a služeb umělé inteligence, které splňují různé obchodní požadavky. Vývoj umělé inteligence ve všech fázích je podporován ekosystémem společnosti Microsoft, který zahrnuje aplikace a agenty umělé inteligence, jako je Azure Bot Service, a také služby strojového učení, jako je Azure Machine Learning. Pro podniky, které již ekosystém Microsoftu využívají, bude atraktivnější díky své interoperabilitě s dalšími produkty Microsoftu.

DataRobot

DataRobot je specialista na automatizované strojové učení (AutoML), který usnadňuje vytváření přesných prediktivních modelů pro podniky. Uživatelé, kteří nemají znalosti strojového učení, mohou přesto využívat umělou inteligenci díky jeho intuitivnímu rozhraní. S DataRobot je vývoj složitých modelů umělé inteligence jednodušší díky automatizaci každého kroku životního cyklu modelování, od přípravy dat až po jejich nasazení.