Termín sčítání lidu 2021 v Česku se blíží a účast je povinná

Důležitá data pro sčítání lidu bude možné vyplnit od 27. března do 9. dubna. Český statistický úřad (ČSÚ) předpokládá, že až 60 procent lidí by mohlo vyplnit údaje elektronicky. Zbytek populace budou následně obcházet sčítací komisaři.

Při předchozím sčítání v roce 2011 lidé vypisovali tři listy se 47 údaji, tento rok to bude o dvě desítky údajů méně ve dvou listech. To je dáno tím, že za posledních deset let vznikla řada registrů, které statistici mohou využít. Příkladem je registr domů, díky němuž odpadl jeden list formuláře, nebo registr obyvatel.

Z hlediska kybernetické bezpečnosti bude mít přístup k údajům jen asi deset lidí a úřad spolupracuje s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ dodal, že každý formulář bude vybaven čárovým kódem, díky kterému jej bude možné sledovat po celou dobu zpracování. Po anonymizaci dat budou osobní údaje vymazány.

O co vlastně jde při letošním sčítání lidu

Prostřednictvím formulářů bude Český statistický úřad zjišťovat jména a příjmení lidí, druh a číslo dokladu jejich totožnosti, datum narození a pohlaví, místo pobytu, národnost, mateřský jazyk, dosažené vzdělání, počet dětí, povolání nebo dojíždění do zaměstnání.

Statistici budou zjišťovat také způsob bydlení, velikost bytu, připojení na plyn a vodovod, způsob vytápění nebo složení domácnosti, tedy seznam osob v bytě a vztahy mezi nimi. Nadále budou moci dobrovolně uvádět i to, zda se hlásí k nějaké náboženské víře.

Sčítání proběhne pomocí webu, pošty a případně návštěvou komisaře

Vedle webových stránek a mobilní aplikace budou moci lidé zadat údaje ke sčítání i na některé z osmi stovek vybraných pošt. Bude rovněž možné formulář odeslat poštou přímo ČSÚ. V permanenci budou do 11. května i sčítací komisaři. Výsledky sčítání budou podle předsedy ČSÚ známy na přelomu let 2021 a 2022.

Do sčítání se zapojí téměř 10 000 komisařů a pošta bude mít na starosti tisk, distribuci a zpracování papírových formulářů. Celkový rozpočet tohoto projektu na sčítání lidu vyjde na 2,1 miliardy korun.

Za nevyplnění formuláře nebo jeho záměrně chybné vyplnění bude hrozit pokuta 10 000 korun, za zneužití údajů ze sčítání až půlmilionová sankce.

Poprvé proběhlo sčítání lidu na českém území v roce 1869. Od roku 1918, tedy od vzniku samostatného Československa, se jich uskutečnilo devět. Zatím poslední bylo před devíti lety, kdy se dotazníky daly poprvé vyplňovat přes internet.