Tipy jak získat vyšší důchod než ostatní budoucí důchodci

Možná vás to překvapí, ale odchod do důchodu přesně v den, kdy dosáhnete důchodového věku, je výhodný jen pro 8 % lidí. Upozorňuje na to Pojistně-matematická zpráva o důchodovém pojištění, kterou v roce 2014 vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí. A protože se pravidla výpočtu důchodu od té doby nezměnila, platí to i v současné době.

V podstatě tato zpráva ministerstva říká, že když budete o správném důchodovém datu více přemýšlet, může se vám to finančně vyplatit. Důležitou roli totiž hraje každý den práce i každý zapomenutý doklad, který vám může zvýšit důchod o stovky korun měsíčně. A to už stojí za to, přemýšlet o době odchodu do starobního důchodu.

Představíme základní a důležité tipy jak získat vyšší důchod, a tím nepřijít zbytečně o pár stokorun měsíčně. Přece jen nejsou u nás starobní důchody nijak vysoké. Pomocí jakých jednoduchých tipů a triků si tedy můžeme zajistit co nejvyšší důchod?

Je důležité si správně načasovat odchod do důchodu

Každý důchod se počítá z takzvaného výpočtového základu, což je takový propočet vašich celoživotních výdělků. A čím déle pracujete, tím více peněz z tohoto výpočtového základu se vám počítá do důchodu.

Platí přitom jedno klíčové pravidlo, podle kterého se při započítávání odpracovaných let bere v potaz vždy celý rok (365 dnů), a to bez výjimky. Za každý rok se vám důchod vždy o něco zvýší (konkrétně jde o 1,5 % takzvaného výpočtového základu). Pokud vám ale do celého roku chybí třeba pár týdnů nebo dokonce dnů, připravíte se o část odpracovaných let, na což upozorňuje i zmíněná zpráva ministerstva.

Takže když máte odpracováno 39 let a 350 dnů, bere se to tak, jako byste pracovali pouze 39 let, a 350 dnů vám bez náhrady propadne a výsledkem bude zbytečně nižší důchod. Budete-li ovšem pracovat o něco déle, aby se vám tato doba zaokrouhlila na celé roky, zvýší se vám důchod o několik desítek až stovek korun. Tuto dobu můžete získat i tím, že se přihlásíte na úřad práce.

Čím déle pracujete, tím více si zvyšujete svůj budoucí důchod

Takzvané přesluhování nebo práce takzvaně na procenta, tedy pracování i po dosažení důchodového věku, je zdaleka nejvýhodnějším nástrojem, který můžete pro zvýšení důchodu využít. A nemusíte pracovat roky, abyste to v důchodové částce pocítili, stačí klidně pár měsíců navíc.

Protože za každých 90 dnů práce navíc se vám důchod zvýší o další 1,5 % výpočtového základu. V podstatě se dá říct, že je to takový bonus za práci navíc. Takže pokud budete například pracovat půl roku navíc (180 dnů), budete mít důchod vyšší až o několik stovek korun.

Nezapomeňte doložit i nedokončená studia, brigády či přivýdělky

Málokdo si uvědomuje, že do důchodu se mohou počítat také nedokončená studia před rokem 2010. Každý měsíc studia přitom může hrát roli a zvýší vám celkový důchod. K prokázání nedokončeného studia je třeba doložit doklady prokazující délku jeho trvání, zejména potvrzení školy o době studia, vysvědčení z jednotlivých ročníků nebo výkaz o studiu.

A podobně se do důchodu počítají také brigády nebo všechny přivýdělky, které jste absolvovali kdykoliv po 15. roce života, tedy i v průběhu střední nebo vysoké školy. Pokud šlo o klasické smluvní brigády, třeba takzvaně na dohodu, a odvádělo se z nich sociální pojištění, bude se vám vše počítat do důchodu. Mnoho lidí takto může získat celé roky práce.

Je ale nutné si ohlídat, jestli o těchto brigádách ČSSZ ví. A v případě, že je nemáte v důchodových záznamech, dohledejte si jakýkoliv dokument – smlouvu, výplatní pásku či docházkový list. Jestli se vám brigády počítají, zjistíte i z informativního osobního listu důchodového pojištění, o který si můžete zažádat u ČSSZ.

Doufáme, že Vám tyto tipy a triky pomohou, aby jste dosáhli na co nejvyšší starobní důchod. Každá koruna se obzvlášť v důchodovém věku hodí, tak proč zbytečně promarnit šanci na vyšší důchod.