Zajímavosti

Jak zjistíte že se vás snaží kontaktovat strážný anděl

Andělé jsou duchovní bytosti, které nás provázejí životem a zároveň nás ochraňují a hlídají naše kroky.

Existuje mnoho náznaků a zvláštností, které nám ukazují, že jsou strážní andělé okolo nás a snaží se nás kontaktovat. Tyto náznaky mohou být ze začátku malé a bezvýznamné, ale časem se může zvyšovat frekvence a důraz těchto zvláštních náznaků.

Tyto duchovní bytosti nám posílají znamení, které jsou symbolickou připomínkou jejich lásky a podpory. Některých znamení si můžete všimnout, ale mnohdy si je nedokážete vysvětlit, nebo těmto náznakům nevěnujete pozornost. Přitom nám naši strážní andělé sdělují, že jsou v naší blízkosti a pomáhají nám.

Popíšeme nejběžnější znamení a zvláštnosti, kterými se naši strážní andělé připomínají.

Peří
Pokud na cestě uvidíte peří, tak se jedná o jedno z andělských znamení. Když se setkáte s touto situací, tak jde o andělské znamení, že jsou andělé blízko, milují a podporují nás.

Mraky
Pokud si všimnete na obloze mraku, který nápadně připomíná anděla, tak jde o znamení, že je anděl blízko a informuje vás o tomto.

Vůně
Pokud máte pocit, že cítíte krásnou sladkou vůni a nejste schopni identifikovat zdroj vůně, tak to znamená, že je strážný anděl u vás.

Děti a domácí zvířata
Pokud si všimnete, že se dítě dívá do stropu a usmívá se, tak je přítomen strážný anděl. Když je přítomen anděl, tak se zdají být domácí mazlíčci v nezvyklé pohodě.

Hudba
Pokud slyšíte andělský zpěv nebo příjemný zvuk, který nedokážete racionálně vysvětlit, tak jde o jasné znamení strážného anděla.

Mince
Hledání a nalezení mincí je symbolem podpory vašeho anděla. Takže pokud najdete mince, tak strážný anděl dává na vědomí, že vás miluje, podporuje a vede.

Světla
Pokud pozorujete světelné koule, nevysvětlitelné záblesky světla, tak to znamená, že je váš anděl blízko. Když takové světelné efekty vidíte, tak zavřete oči a relaxujte. Při relaxaci volně dýchejte, protože anděl vás léčí a povzbuzuje.

Samozřejmě mohou existovat další náznaky a znamení od strážných andělů, ale někdy je není jednoduché rozpoznat. Jsou lidé, kteří věří na anděly a další bytosti…zároveň jsou lidé, kteří nevěří na žádná znamení a jiné nevysvětlitelné jevy.

Záleží na každém z nás, ale určitě nám dejte vědět co si myslíte o strážných andělech a jiných nevysvětlitelných jevech.