Zdraví

9 zdravotních problémů které mohou změnit vaši osobnost

Osobnost je kombinace charakteristik nebo vlastností, které tvoří osobitý charakter člověka. Vaše zvyky, reakce, způsoby chování a myšlení jsou součástí vaší osobnosti. Některé zdravotní potíže však mohou ovlivnit způsob vašeho myšlení a chování, což může dohromady změnit vaši osobnost.

Například i když vás skolí obyčejné nachlazení nebo chřipka, vaše chování se znatelně změní. Většina onemocnění, která mají obrovský vliv na změnu vaší osobnosti, jsou však duševní onemocnění. Zde je několik zdravotních stavů, které mohou ovlivnit vaši osobnost.

Další zajímavé články z kategorie Zdraví

1. Deprese

Deprese se stala běžnou poruchou duševního zdraví, která postihuje miliony lidí na celém světě. Postihuje lidi všech věkových kategorií, od mladých až po seniory. Většina chronických poruch nálady, jako je deprese, začíná jako vysoká míra úzkosti u dětí.

Deprese ovlivňuje nejen náladu, ale také myšlení, paměť a způsob rozhodování. Mění váš pohled na svět a vyvolává pocit, že život nestojí za to, abyste ho žili. Deprese způsobuje změny nálady, které mohou být u mužů a žen velmi odlišné. Ženy se často cítí bezcenné, smutné a provinile, zatímco muži mají tendenci cítit se unavení, podráždění a naštvaní.

2. Onemocnění štítné žlázy

Štítná žláza produkuje hormony, které jsou nezbytné pro normální fungování všech buněk v těle. Nadprodukce těchto hormonů může způsobit, že budete podráždění, úzkostní a budete mít velké výkyvy nálad. Nedostatečná produkce těchto hormonů štítnou žlázou způsobuje, že vaše osobnost působí plochým dojmem.

Můžete být zapomnětliví a mít potíže s jasným myšlením. Pokud se neléčí, může to způsobit dlouhodobé nebo trvalé následky na vašem mozku. Zatímco u pacientů s hypotyreózou se běžně projevují rysy deprese, hypertyreóza se projevuje širším spektrem neuropsychiatrických příznaků, včetně deprese i úzkosti.

3. Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba ovlivňuje vaše myšlení, úsudek, paměť a schopnost rozhodování. Můžete se cítit zmatení a nevíte, jak jednat. V jejích počátečních stadiích můžete být úzkostní nebo snadněji podráždění. Časem může mít vážnější zdravotní důsledky.

Deprese a úzkost jsou běžné, zejména v počátečních stadiích, kdy pacienti mohou mít jasno a uvědomují si své paměťové deficity. Z přátelského a snadno přizpůsobivého člověka se může stát panovačný a náročný. Lidé, kteří by si dělali starosti nebo se zbytečně stresovali, se mohou náhle stát lehkomyslnými a spokojenými.

4. Demence s Lewyho tělísky

Jedná se o druhý nejčastější typ demence po Alzheimerově chorobě. V oblastech mozku, které ovládají paměť, pohyb a myšlení, se tvoří shluky neobvyklých bílkovin známých jako Lewyho tělíska. Tato porucha vás tedy postihuje jak psychicky, tak fyzicky. Lidé s tímto onemocněním mohou být pasivnější.

Tato porucha se časem jen zhoršuje a ti, kteří jí trpí, mohou projevovat málo emocí a mohou ztratit zájem o koníčky a jiné aktivity. Mezi další příznaky mohou patřit výkyvy bdělosti, halucinace, pomalý pohyb, problémy s chůzí a ztuhlost.

5. Parkinsonova choroba

Parkinsonova nemoc je spojena s motorickými výkyvy, kdy se u mnoha pacientů objevují také výkyvy nálad. Ačkoli začíná jako mírný třes rukou, Parkinsonova choroba může nakonec ovlivnit způsob chůze, mluvení, spánku a myšlení.

Zpočátku může způsobovat takové věci, jako je posedlost drobnými detaily nebo náhlá bezstarostnost. Později se může zdát, že jsou duchem nepřítomní nebo nejsou tak společenští jako dřív. Je také těžší udržet jejich myšlenky soustředěné.

6. Nádory mozku

Nádor v čelním mozkovém laloku může nepříznivě ovlivnit oblasti, které souvisejí s osobností, emocemi, řešením problémů a pamětí. Když jsou tyto oblasti mozku postiženy nádorem, můžete se cítit zmatení nebo zapomnětliví. Může to mít také za následek výkyvy nálad, může to u vás vyvolat větší agresivitu nebo paranoidní myšlenky. Změny chování u pacientů s nádorem mozku mohou způsobit různé faktory.

Umístění, velikost a rychlost růstu nádoru v mozku mohou mít vliv na to, jak se pacient chová. I léčba, jako je ozařování, operace a chemoterapie, může ovlivnit to, jak se pacient cítí a chová. Je třeba vzít v úvahu také psychologické a emocionální účinky nádorů na mozku. I některé typy rakoviny mohou změnit chování člověka. Nádory v mozku nebo míše, nebo dokonce v hypofýze, která řídí hladinu hormonů, mohou ovlivnit osobnost.

7. Mrtvice

Když se zastaví přívod krve do některé části mozku, buňky v této oblasti jsou zbaveny kyslíku a začnou odumírat. Následky závisí také na tom, jak dlouho mrtvice trvá a kde v mozku k ní dojde. Některé části těla se mohou stát nepohyblivými, což může v mnoha ohledech změnit vaši osobnost.

Můžete být snadněji netrpěliví, může docházet k vážným výkyvům nálad nebo můžete jednat impulzivněji než dříve. Poruchy nálady a emocí jsou častými příznaky u osob, které přežily cévní mozkovou příhodu. Tyto příznaky jsou nepříjemné jak pro pacienty, tak pro jejich pečovatele a negativně ovlivňují kvalitu vašeho života.

8. Traumatické poranění mozku

Vážný úder do hlavy může změnit osobnost člověka. V extrémních případech můžete mít pocit, že jste jiný člověk, a říkat nebo dělat věci, které byste v minulosti nikdy neudělali. Poruchy nálady jsou častým důsledkem traumatického poranění mozku (TBI).

Některé části mozku, jako například hipokampus, jsou náchylnější k poškození v důsledku úrazu. Narušení funkce a morfologie hipokampu bylo prokázáno u kognitivních a depresivních poruch.

9. Obsedantně-kompulzivní porucha

Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) způsobuje úzkost a brání vám ovládat své myšlenky a nutkání. Lidé s OCD si mohou opakovaně mýt ruce, i když jsou čisté. Mají sklon k pochybnostem o sobě samých a může jim trvat dlouho, než dokončí snadné úkoly.

Kritika stav zhoršuje, protože jen zvyšuje vaši úzkost. OCD je považována za úzkostnou poruchu, která se může vyskytovat i spolu s jinými neuropsychiatrickými poruchami a zejména s jinými úzkostnými poruchami a poruchami nálady.

Foto: Pixabay.com
Zdroje: Dual Diagnosis , Healthline