Zdraví

Pesticidy jsou jed: Škodlivé účinky pesticidů na naše zdraví

Bez ohledu na to, kde žijete nebo jak jste opatrní, je pravděpodobné, že jste byli vystaveni pesticidům. Ta nádherná zelenina a barevné ovoce v obchodech? Vypěstováno s použitím pesticidů. Váš přátelský soused stříká svou zahradu proti plevelům? Pesticidů je tam spousta. Chlapci od hubení škůdců, kteří vám doma stříkají mravence a pavouky? To jsou také pesticidy. A samozřejmě pokaždé, když použijete sprej proti hmyzu, abyste zabili toho děsivého švába, používáte také pesticidy! Ať se vám to líbí, nebo ne, pesticidy jsou všude a určitá míra expozice je nevyhnutelná. Přesto si málokdo uvědomuje, co jsou pesticidy a jak ovlivňují lidské zdraví.

Další zajímavé články z kategorie Zdraví

Pesticidy jsou jed!

Podle Agentury pro ochranu životního prostředí je pesticid jakákoli látka, která se používá k ničení, odpuzování, kontrole nebo prevenci rostlin a živočichů považovaných za „škůdce. Mezi pesticidy mohou patřit fungicidy (používané k prevenci plísní a hniloby), herbicidy (používané k ničení plevelů) a insekticidy (používané k odpuzování nebo hubení různého hmyzu). Zjednodušeně řečeno, pesticidy jsou speciálně navrženy tak, aby byly pro škůdce toxické nebo jedovaté.

Mohou být jedovaté i pro člověka

Protože pesticidy mají být toxické, jsou to „biologicky aktivní“ látky vytvořené tak, aby vyvolaly fyziologickou reakci. To znamená, že ačkoli jsou účinné v boji proti škůdcům, mohou potenciálně ohrozit i člověka, domácí zvířata a životní prostředí. Ve skutečnosti jsou otravy pesticidy (a s nimi spojená úmrtí) poměrně častým jevem – ročně se na celém světě vyskytne více než pět milionů případů.

Vliv pesticidů na lidské zdraví: Může být lokální nebo systémový

Odborníci obecně klasifikují účinky pesticidů jako lokální nebo systémové. Lokální reakce jsou obvykle omezeny na oblasti těla, které přišly do přímého kontaktu s pesticidem. Nejčastějším lokálním příznakem je obvykle zánět kůže (dermatitida), například vyrážka nebo puchýře. Mezi další lokální reakce může patřit kýchání, sípání a kašel, které obvykle vyvolávají ropné destiláty, jež mnohé pesticidy obsahují.

Systémové účinky otravy pesticidy jsou poněkud odlišné od lokálních reakcí. Je také obtížnější je diagnostikovat, protože pesticid jste již vstřebali a příznaky se mohou projevit dlouho po první expozici. Mezi příznaky, na které je třeba si dát pozor, patří bolest hlavy, únava, nevolnost, střevní potíže a potíže s dýcháním. Těžká otrava pesticidy může způsobit záchvaty, změnu srdečního rytmu a někdy dokonce kóma a smrt.

Krátkodobé účinky pesticidů

Krátkodobá otrava pesticidy neboli akutní toxicita z pesticidů je obvykle důsledkem jednorázového a krátkého vystavení pesticidům. K tomuto druhu otravy může dojít v důsledku expozice přes kůži, vdechnutím, očima nebo perorálně. Příznaky akutní toxicity se mohou projevit okamžitě nebo mohou trvat až 48 hodin. Krátkodobé účinky pesticidů se mohou projevit jako:

Nevolnost a zvracení
Průjem
Ztráta vědomí
Záchvaty
Kašel a bolest v krku
Extrémní slabost

Dlouhodobé účinky pesticidů

Zatímco nepřetržité vystavení pesticidům v nízkých dávkách se obvykle neprojevuje okamžitými účinky, z dlouhodobého hlediska způsobují vážné poškození lidského zdraví.

Opakované vystavení pesticidům, a to i v malých dávkách, je spojováno s řadou onemocnění, jako je rakovina, Parkinsonova a Alzheimerova choroba, sterilita a vývojové poruchy.

Chronická expozice pesticidům může vést také ke genetickým změnám a závažným nervovým poruchám.

Některé studie dokonce spojují pesticidy s astmatem, ADHD, depresemi a úzkostmi.

Některé pesticidy obsahují chemické látky, které mohou být endokrinními disruptory. Tyto typy pesticidů mohou být obzvláště škodlivé, protože narušují naše hormony a hormonální rovnováhu. Po určitou dobu mohou i nízké koncentrace těchto chemických látek způsobit obezitu, cukrovku, nádory štítné žlázy, sníženou plodnost, abnormality dělohy a předčasnou pubertu.

A konečně je známo, že pesticidy způsobují také neurologické problémy, jako je ztráta paměti a koordinace, poruchy zraku, nestabilita nálad a snížená motorika.

Účinky pesticidů na těhotné ženy

Vystavení pesticidům a jejich reziduím může snížit plodnost žen. Harvardská studie zjistila, že ženy, které denně snědly více než dvě porce ovoce nebo zeleniny s vysokým obsahem reziduí pesticidů, měly o 18 % nižší pravděpodobnost otěhotnění a o 26 % nižší pravděpodobnost, že se jim dítě narodí, než ženy s nižší expozicí.

Nastávající matky musí být obzvláště ostražité, pokud jde o expozici pesticidům. Pesticidy obsahují chemické látky, které napadají nervový systém škůdců a způsobují jejich smrt. V prvním trimestru těhotenství se nervová soustava dítěte rychle vyvíjí, takže těhotné ženy by se rozhodně měly pesticidům vyhýbat, i když jde jen o domácí sprej proti hmyzu. Těhotné ženy vystavené chemickým látkám obsaženým v pesticidech pro péči o trávník a zahradu jsou také vystaveny vyššímu riziku, že se jim narodí děti s rozštěpem patra, srdečními vadami, defekty neurální trubice a abnormalitami končetin. Některé studie rovněž prokázaly souvislost mezi vystavením pesticidům a potraty, perinatálními úmrtími a předčasnými porody.

Účinky pesticidů na děti

Děti jsou obzvláště náchylné ke škodlivým účinkům pesticidů. Mohou být snadno vystaveny pesticidům (vdechnutím nebo kontaktem s kůží) ve školách, školkách, na dětských hřištích, v nemocnicích a na všech dalších veřejných místech, bez ohledu na to, jak opatrní jste.

Dětská těla jsou menší a stále rostou, více se nadechují za minutu a také více jedí a pijí v poměru ke své hmotnosti – to vše jsou faktory, které zvyšují pravděpodobnost, že budou absorbovat pesticidy a jejich rezidua. Jejich malé ledviny a játra také nedokážou pesticidy z krevního oběhu vyloučit tak účinně jako u dospělých.

U dětí se mohou projevit výše uvedené příznaky akutní toxicity (vyrážky, dýchací potíže atd.), ale mezi znepokojivější účinky patří vývojové poruchy a dopady na růst mozku. U dětí jsou pesticidy spojovány s nízkou porodní hmotností, předčasným porodem, rakovinou v dětství, astmatem, ADHD, autismem, kognitivními deficity a nižším IQ.

Účinky pesticidů na životní prostředí

Rozsáhlé používání pesticidů v zemědělství vyvolává u odborníků obavy kvůli jejich dlouhodobému poškozování životního prostředí. Některé pesticidy se mohou udržet po dlouhá léta, což představuje velmi reálnou hrozbu pro ekologický systém, a tedy i pro lidské zdraví. Nadměrné a neopatrné používání pesticidů může kontaminovat vodní zdroje a půdu, způsobit, že ovoce a zelenina budou méně výživné, a snížit biologickou rozmanitost. Některé pesticidy jsou také spojovány s dramatickým poklesem počtu včel na celém světě, což představuje obrovskou hrozbu pro zemědělství a potravinovou bezpečnost, protože včely opylují více než 70 % všech plodin.

Pozor na nepřímou expozici

Pesticidy mají tendenci pronikat do našeho těla prostřednictvím stravy, když jíme zeleninu a ovoce s vysokým obsahem reziduí pesticidů. Pokud se obáváte reziduí pesticidů v potravinách, zvažte nákup biopotravin. Ekologické ovoce a zelenina jsou také pěstovány s určitým množstvím pesticidů, ale ne v takovém množství. Zvažte také konzumaci potravin s nízkým obsahem pesticidů, které mají ochranný obal – například avokádo, pomeranče, ananas, mango a cibule.

Bez ohledu na to, jaký druh produktů kupujete, vždy dbejte na to, abyste je před uskladněním nebo vařením důkladně umyli. Doporučuje se drhnout tvrdé produkty kartáčem na zeleninu a měkčí ovoce a zeleninu jemně otřít pod tekoucí vodou. Před loupáním také nezapomeňte zeleninu umýt a při mytí zeleniny, jako je zelí nebo salát, odstraňte nejsvrchnější vrstvu.

Bezpečné používání pesticidů

Existuje řada věcí, které můžete udělat, abyste omezili své vystavení pesticidům a toxinům, které obsahují:

Při práci s pesticidy noste dlouhé kalhoty, košile s dlouhým rukávem a uzavřenou obuv. Skvělým nápadem jsou také ochranné brýle.

Vždy mějte připravený nenasákavý čisticí materiál a vždy používejte rukavice a roušku.

Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny na etiketě přípravku.

Ujistěte se, že pesticidy mícháte pokud možno venku, a pokud ne, tak v dobře větraném prostoru.

Smíchejte pouze tolik pesticidu, kolik potřebujete. Tímto způsobem si nemusíte dělat starosti s jeho skladováním nebo likvidací.

Při míchání nebo aplikaci pesticidů udržujte v bezpečné vzdálenosti děti, těhotné ženy a domácí zvířata.

Používáte-li pesticidy v interiéru, mějte potraviny zakryté.

Po použití pesticidů si vždy důkladně umyjte ruce, zejména před jídlem, pitím nebo návštěvou toalety.

Nenechávejte pesticidy bez dozoru.