lidský mozek

Zdraví

Jak předcházet nástupu demence a Alzheimerovy choroby

Většina z nás se domnívá, že demence je nemoc starých lidí. Ale ve skutečnosti tomu tak není. Ačkoli se běžně vyskytuje u lidí starších 65 let, lze ji oddálit a předcházet jí. Životní styl, který dodržujete po většinu života, může připravit půdu pro vznik demence.

Read More
Zdraví

Jaké jsou dopady deprese na mozek

Deprese je duševní onemocnění, které postihuje miliony lidí na celém světě. Kromě toho, že člověka uvrhne do sklíčeného a neutěšeného stavu mysli, způsobuje také trvalé poškození mozku. Mění fyzickou podobu mozku, což v důsledku způsobuje velké změny v chování a poznávání.

Read More