Může deprese způsobit poškození mozku

Stresová událost zvyšuje riziko vzniku deprese v pozdějším věku. Mnoho lidí se cítí depresivně a většinou se nic nedělá pro léčbu deprese.

Studie prokázaly, že těžká deprese může způsobit poškození mozku. Studie totiž uvádějí, že může změnit tvar určitých částí mozku.

Než se podíváme na to, jaké účinky má deprese na náš mozek, stručně se podívejme, co je to deprese.

Další zajímavé články z kategorie Zdraví

Co je to deprese?

Deprese je běžné a závažné zdravotní onemocnění, které negativně ovlivňuje vaše pocity, myšlení a jednání. Deprese může vést k tomu, že se člověk cítí smutný. Způsobuje také, že člověk ztrácí zájem o činnosti, které ho dříve bavily. Deprese také mění fungování člověka doma i na pracovišti.

Může deprese způsobit poškození mozku?

Mnoho vědců a výzkumníků se domnívá, že těžká deprese nebo deprese, pokud není léčena, může způsobit poškození mozku.

Všeobecně se věří, že emoce sídlí v srdci. Věda však zaujala jiný přístup a tvrdí, že emoce sídlí v mozku.

Deprese postihuje především tři části lidského mozku.

Amygdala

Amygdala je oblast mozku spojená s emočními procesy. Je součástí limbického systému – souboru mozkových struktur umístěných po obou stranách thalamu, který podporuje řadu funkcí včetně emocí, chování, motivace a dlouhodobé paměti.

Amygdala se aktivuje, když si člověk vybaví emočně nabité vzpomínky, například na děsivou situaci. Aktivita v amygdale je vysoká, když je člověk smutný nebo v klinické depresi. Tato zvýšená aktivita může pokračovat i po zotavení z deprese.

Thalamus

Thalamus je ta část mozku, která je zodpovědná za přenos informací ze smyslových receptorů do oblastí mozku, kde mohou být zpracovány.

Identifikuje smyslové informace přenášené do mozku včetně sluchových (týkajících se sluchu nebo zvuku), zrakových, hmatových (týkajících se hmatu) a chuťových (týkajících se chuti) signálů.

Některé výzkumy naznačují, že bipolární porucha může být důsledkem problémů v thalamu, který pomáhá propojovat smyslové vjemy s příjemnými a nepříjemnými pocity.

Hipokampus

Hipokampus je malá část mozku, ale důležitá součást limbického systému. Tato část mozku je spojena především s pamětí – zejména dlouhodobou – a emočními reakcemi.

Existují studie, které ukazují, že hipokampus u osob trpících depresí je mnohem menší než u osob, které depresí netrpí.

Objemy hipokampů osob s anamnézou těžkých depresivních epizod byly porovnávány s objemy normálních osob pomocí volumetrických snímků magnetické rezonance. Osoby s anamnézou deprese měly významně menší objem levého i pravého hipokampu. Míra zmenšení objemu hipokampů byla úměrná celkové délce trvání těžké deprese. Tyto výsledky naznačují, že deprese je spojena s atrofií hipokampu.

Lze zvrátit poškození mozku?

Existuje studie, která uvádí, že funkce hipokampu lze zlepšit pomocí správných antidepresiv bez strukturálních změn hipokampu.

Studie se zúčastnilo 38 osob s těžkou depresivní poruchou a 33 zdravých osob. Třicet osm subjektů s těžkou depresí dostávalo antidepresiva. Výsledky ukazují, že při léčbě antidepresivy nedošlo ke změně objemu hipokampu, ale došlo k významnému zlepšení paměťových funkcí.

Přestože studie ukazuje na zlepšení hipokampálních funkcí, pro konkrétní závěry je třeba provést další výzkum v této oblasti.