Jak Google utváří budoucnost pomocí inovací umělé inteligence

Umělá inteligence je rozvíjející se technologie, která byla akademicky uznávána už před deseti lety, ale nyní se stala součástí téměř všech odvětví a lidských činností. V čele tohoto posunu stojí společnost Google, která je dobře známá svým špičkovým vývojem v oblasti umělé inteligence. Programy umělé inteligence společnosti Google přetvářejí svět – od zdokonalování vyhledávačů až po provoz autonomních vozidel. Tento článek popisuje, jak a proč společnost Google využívá umělou inteligenci k podpoře změn a zvýšení hodnoty, kterou nabízí uživatelům i organizacím.

Síla umělé inteligence

Umělou inteligenci lze definovat jako systém nebo technologii, která dokáže plnit úkoly, jež obvykle vykonávají lidé. To zahrnuje takové aspekty, jako je učení se ze zkušeností, zpracování přirozeného jazyka, rozpoznávání vzorců a rozhodování. Umělá inteligence se skládá z několika odvětví, jako je strojové učení, hluboké učení, neuronové sítě, zpracování přirozeného jazyka a počítačové vidění.

Společnost Google v určitém bodě vývoje umělé inteligence používá nebo používala strojové učení a pustila se do více oblastí. Výzkum umělé inteligence provádí prostřednictvím své specializované pobočky pro umělou inteligenci, Google AI, a své dceřiné společnosti DeepMind.

Vyhledávání a získávání informací

Nejnáročnější produkt společnosti Google, její vyhledávač, se proměnil díky využití umělé inteligence. Původně byly propojovací algoritmy vyhledávačů založeny na porovnávání klíčových slov a analýze odkazů. Se zavedením nástroje RankBrain v roce 2015 však bylo do procesu vyhledávání ve společnosti Google začleněno strojové učení. RankBrain je algoritmus, který využívá strojové učení k analýze vyhledávaných výrazů a jejich četnosti, aby poskytoval lepší výsledky bez ohledu na to, jak jasně a podrobně uživatelé své vyhledávací výrazy formulují.

Později v roce 2019 společnost Google představila BERT, který je považován za obrovský skok ve zpracování přirozeného jazyka. Díky identifikaci kontextu slov ve vyhledávacích dotazech zvyšuje BERT schopnost vyhledávače interpretovat komplikovaný jazyk tak, aby byly zobrazeny požadované výsledky. Díky tomuto pokroku se vyhledávání stalo přirozenějším, efektivnějším a uživatelům se co nejdříve zobrazí vhodné informace.

Zlepšení personalizace pomocí umělé inteligence

Jednou ze strategických technologií, které společnost Google začlenila, aby uživatelům svých produktů a služeb nabídla jedinečný zážitek, je umělá inteligence. Například Google Assistant, který byl navržen s využitím hloubkového zpracování přirozeného jazyka a schopností strojového učení, dokáže navrhovat personalizovaná doporučení, aktualizovat kalendář a odpovídat na dotazy s vysokou úrovní přesnosti.

Další funkcí, která je zabudována v aplikaci Fotky Google, je využití algoritmů umělé inteligence při rozpoznávání snímků, takže uživatelé mohou prostřednictvím svých sbírek fotografií vyhledávat konkrétní osoby, místa nebo dokonce příležitosti.

Kromě toho je umělá inteligence využívána ve Zprávách Google k doporučování zajímavých článků v určité kategorii na základě preferencí uživatelů a jejich čtenářských zvyklostí. Taková personalizace pomáhá upozornit uživatele na témata, o kterých chtějí vědět, a zvyšuje tak pravděpodobnost jejich celkové spokojenosti s platformou.

Pokrok ve zdravotnictví díky umělé inteligenci

Jak jsme již zmínili výše, budoucnost umělé inteligence je velmi slibná a jednou z oblastí, která může z této technologie těžit, je zdravotnictví, kde může Google sehrát velkou roli. Společnosti Google Health a DeepMind se zasloužily o využití umělé inteligence v záležitostech týkajících se zdraví a lékařských postupů, které se snaží zvýšit kvalitu výkonu u pacientů. V tomto ohledu vyvinula společnost DeepMind systém umělé inteligence, který je schopen diagnostikovat oční choroby stejně efektivně jako oční lékaři pomocí snímků ze skenů sítnice.

Umělou inteligenci také využívá společnost Google k předvídání zdravotního stavu pacienta a ke kontrole, zda je náchylný k určitým zdravotním komplikacím. Například v oblasti medicíny aplikace využívají elektronické zdravotní záznamy (EHR) k vyhledávání pacientů, kteří jsou nejvíce náchylní k rozvoji nemocí, jako jsou srdeční nebo diabetická onemocnění, aby bylo možné nastavit správný zákrok a správný přístup.

V dalším pozoruhodném průlomovém objevu bylo zjištěno, že umělá inteligence DeepMind dokáže mnohem lépe interpretovat mamografické snímky pro identifikaci rakoviny prsu než běžný rentgen. Mohlo by se jednat o převratné zlepšení v diagnostice, které by poskytlo přesnější a univerzálnější možnosti včasné detekce.

Vývoj autonomních vozidel pomocí umělé inteligence

V dnešním světě se autonomní vozidla zaměřují především na výzkum a vývoj, protože tato technologie je stále v poměrně předčasném vývoji.

Nejznámější je dnes divize samořízených automobilů společnosti Google, která byla přejmenována na Waymo. Samořízená vozidla Waymo společnosti Google obsahují software, hardware a počítačové algoritmy, které pomáhají vozidlům samostatně se vyhýbat dynamickému prostředí.

Informace získané z kamer, LIDARu a radaru slouží k určování objektů a možných akcí ostatních účastníků provozu a volbě bezpečné strategie jízdy. To má potenciál snížit počet dopravních nehod a zlepšit dopravní systémy a zároveň pomoci zdravotně postiženým a dalším osobám, které nemohou řídit.

Změny v jazykovém překladu a komunikaci

Překladač Google je řešení s umělou inteligencí, které neuvěřitelně ovlivnilo schopnost lidí komunikovat přes jazykové bariéry. Zpočátku používal Překladač Google pouze metodu překladu založenou na frázích, což mohlo v mnoha případech vést k neobratnému nebo pojmově nesprávnému překladu. Využití neuronového strojového překladu (NMT) v roce 2016 však znamenalo v této oblasti velké zlepšení.

Neuronový strojový překlad pracuje s hlubokým učením a překládá celou větu v jednom kroku, přičemž dbá na kontext zdrojového i cílového jazyka. To vede k přesnému generování překladů, které jsou přirozené i pro cílový jazyk. Kromě toho je umělá inteligence společnosti Google přítomna i v oblastech, jako je aplikace Google Translate, která umožňuje překládat v reálném čase a komunikovat tak v cizích jazycích.

Chytrá zařízení a domácí automatizace

Chytrá zařízení a řešení domácí automatizace přinesla inovace umělé inteligence společnosti Google do našich domácností. Tato technologie je obsažena v produktech Google Nest, včetně chytrých reproduktorů, termostatů a bezpečnostních kamer, které pomáhají věci učit. Například termostat Nest dokáže rozpoznat vaše teplotní preference a sám upravit nastavení tak, aby poskytoval maximální pohodlí a minimální plýtvání energií.

Služba Google Home, která využívá Google Assistant, pomáhá uživatelům spravovat chytrá domácí zařízení, poslouchat hudbu a přistupovat ke znalostem prostřednictvím hlasových příkazů. Všechna tato vylepšení související s umělou inteligencí zvyšují úroveň pohodlí, bezpečnosti a energetické účinnosti v každodenním životě člověka.

Etické otázky a odpovědnost umělé inteligence

Přestože je společnost Google odhodlána prolomit hranice nových technik umělé inteligence, uznává potřebu správných etických zájmů a postupů v oblasti umělé inteligence. Společnost Google stanovila pokyny pro využívání umělé inteligence, v nichž se uvádí, že umělá inteligence by měla být využívána ve prospěch společnosti, neměla by přispívat k předsudkům ani je podporovat a měla by být odpovědná s ohledem na ochranu soukromí.

Společnost Google dále postupuje v rozšiřování integrace umělé inteligence do zpracování přirozeného jazyka, rozpoznávání obrazu a robotických technologií. Postup umělé inteligence do dalších oblastí činnosti následně zvýší interakci s technologií a jejím okolím a postupně bude umělou inteligenci přirozeněji a složitěji oddělovat od prototypu.

Shrnutí

Vývoj umělé inteligence a pokročilých technologií společnosti Google nás již nyní přibližuje budoucnosti tím, že mění způsob vyhledávání informací, komunikace, přijímání zdravotní péče, a dokonce i zapojení do zařízení kolem nás. Dnes, kdy Google poskytuje zážitky na míru, připravuje půdu pro samořídící automobily a technologicky pokročilé diagnostické přístroje, je zaměření společnosti na zkoumání umělé inteligence považováno za katalyzátor k důležitému pokroku v mnoha oblastech.

Na závěr jsme pro vás připravili nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně

Na jakých inovacích v oblasti umělé inteligence společnost Google v současné době pracuje?

Společnost Google v současné době pracuje na různých inovacích v oblasti umělé inteligence, včetně pokroku v oblasti znalostí, učení, kreativity a produktivity, a také na nových způsobech vyhledávání pomocí generativní umělé inteligence a vylepšení vyhledávače Google. Kromě toho společnost rozšiřuje své možnosti umělé inteligence v oblastech, jako jsou Performance Max campaigns, App campaigns a YouTube campaigns.

Jak je umělá inteligence integrována do produktů společnosti Google?

Společnost Google integrovala umělou inteligenci do různých produktů, včetně vyhledávače Google Search, reklam Google Ads, map Google Maps, YouTube, Google Photos, Gmailu, Disku Google, Kalendáře Google, Nest Cam Outdoor a Překladače Google, a vylepšila tak funkčnost a uživatelský zážitek pomocí technik strojového učení a hlubokého učení. Kromě toho jsou v pracovním prostředí Google zaváděny funkce využívající umělou inteligenci, například funkce generativní umělé inteligence v Dokumentech a Gmailu, které pomáhají při psaní a přepisování úloh.

Jaký je přístup společnosti Google k odpovědnému vývoji umělé inteligence?

Přístup společnosti Google k odpovědnému vývoji umělé inteligence zahrnuje začlenění principů umělé inteligence do návrhu a vývoje produktů, důsledné hodnocení a nástroje pro zajištění transparentnosti a odpovědnosti. Společnost také zdůrazňuje význam spolupráce a řídicích struktur pro zajištění odpovědných postupů v oblasti umělé inteligence ve všech svých produktech a službách.

Jak Google podporuje vývojáře a organizace v oblasti umělé inteligence?

Společnost Google podporuje vývojáře a organizace s umělou inteligencí prostřednictvím své platformy Google Cloud, která poskytuje nástroje jako Vertex AI a Generative AI App Builder pro vytváření a nasazování modelů strojového učení a aplikací umělé inteligence ve velkém měřítku. Kromě toho Google nabízí rozhraní PaLM API a MakerSuite pro vývojáře, kteří mohou bezpečně a efektivně vytvářet prototypy a přizpůsobovat aplikace generativní umělé inteligence.

Jaké jsou nedávné milníky společnosti Google na cestě k umělé inteligenci?

Mezi nedávné milníky ve vývoji umělé inteligence společnosti Google patří představení PaLM 2, velkého jazykového modelu nové generace, který má vylepšené vícejazyčné, argumentační a kódovací schopnosti, a uvedení Bard, konverzačního systému umělé inteligence, který pomáhá uživatelům spolupracovat a vytvářet obsah.