Zdraví

Jaké má příznaky rakovina slinivky břišní a její příčiny

Rakovina slinivky břišní patří mezi nejagresivnější typy zhoubných nádorů. Slinivka totiž produkuje řadu důležitých trávicích enzymů a hormonů a když nefunguje, pro tělo pacienta to má fatální následky. U většiny nemocných se ji navíc podaří diagnostikovat až ve chvíli, kdy je v těle již rozšířená a léčba může v takovém případě pouze zmírnit příznaky a oddálit nevyhnutelný konec.

Slinivce břišní se latinsky říká pankreas. V zažívacím traktu není úsekem, kudy by procházela potrava jako je žaludek nebo střevo, ale plní v něm funkci trávicí a endokrinní. Vylučuje totiž celou škálu enzymů, které rozkládají potravu ve střevě, neutralizuje kyselý žaludeční obsah a také produkuje významné hormony. Pankreas je tedy v našem těle jedním z nejdůležitějších orgánů regulujících metabolické a trávicí pochody. Jeho onemocnění jsou proto velmi vážná.

Další zajímavé články z kategorie Zdraví

Rakovina slinivky břišní je málo známým onemocněním, které se velmi těžko diagnostikuje i léčí. Prvotní příznaky nejsou specifické a proto mohou být špatně interpretovány. Doposud se nepodařilo identifikovat žádné geny, biomarkery či zobrazovací techniky, které by diagnostiku zjednodušily.

Umístění nádoru bývá těžko přístupné, protože nádor je často schovaný za okolními orgány. Metastázy jsou velmi malé, současnými zobrazovacími technikami téměř neidentifikovatelné. Tvorba metastáz následuje v rychlém sledu po vytvoření primárního nádoru, proto je většina pacientů diagnostikována až v pokročilé fázi onemocnění.

Přesnou příčinu vzniku rakoviny slinivky břišní lékaři prozatím neodhalili. Výzkum však ukazuje, že existuje několik rizikových faktorů, které mohou mít na vznik tohoto onemocnění výrazný vliv. Nejzávažnější z nich je pravděpodobně kouření, kuřáci cigaret mají totiž až třikrát větší pravděpodobnost, že se u nich tato nemoc projeví.

Jaké má rakovina slinivky břišní příznaky

Rakovina slinivky se zpočátku neprojevuje, v časných fázích jde o tiché a bezbolestné onemocnění. Ve chvíli, kdy se příznaky objeví, je již onemocnění v rozvinuté fázi s rozšířením do dalších orgánů v těle pacienta. K lékaři pacienta nejčastěji nasměrují bolesti břicha, ztráta hmotnosti, svědění kůže, nevolnost nebo zežloutnutí kůže a očního bělma. Další příznaky záleží na umístění nádoru ve slinivce.

Při prorůstání nádoru do okolí mohou vznikat další obtíže závislé na dané lokalizaci. Například pokud se karcinom v retroperitoneální dutině (prostor vzadu před páteří) progresivně zvětšuje, vede ke vzniku viscerální bolesti, která je trvalá a velice špatně ovlivnitelná. Nebo může také působit tlak na nervové pleteně v okolí páteře, což se projevuje bolestí, jež ustoupí v úlevové poloze v předklonu nebo při schoulení se na břicho.

Projevy rakoviny slinivky často závisí na umístění nádoru ve slinivce. Pokud jde o rakovinu těla a ocasu slinivky, ta souvisí se ztrátou hmotnosti, bolestmi žaludku a zad. Rakovina hlavy pankreatu je spojená s větším množstvím příznaků.

Gastrointestinální příznaky rakoviny

Bolesti v oblasti břicha
Pocit plnosti nebo otoku břicha
Nevolnost
Průjem
Světlá stolice
Tmavá moč

Celotělní příznaky rakoviny

Malátnost
Ztráta chuti k jídlu
Ztráta tělesné hmotnosti
Zvýšená hladina cukru – u některých pacientů se vyvine diabetes
Žloutenka – pokožka a oční bělmo se zbarví dožluta
Svědění celého těla
Záněty žil
Projevy depresivního syndromu

Příznaky méně obvyklých typů rakoviny

Inzulinom – způsobuje nadbytek inzulínu
Glukagonom – nadbytek glukagonu
Gastrinom – nadbytek gastrinu
VIPom – nadbytek vazoaktivního intestinálního polypeptidu

Jak se rakovina slinivky břišní diagnostikuje

Karcinom slinivky se v prvních stádiích nijak neprojevuje, proto je obtížné ho včas diagnostikovat. Lékařům se dodnes nepodařilo vyvinout spolehlivý screeningový test, který by dokázal toto onemocnění správně identifikovat.

Diagnostika rakoviny slinivky začíná dotazy na anamnézu pacienta a fyzikálním vyšetřením, kdy lékař kontroluje zažloutnutí pokožky, lymfatické uzliny, ztrátu hmotnosti a prohmatem také vyšetří břicho.

Odhalit tumor slinivky pomáhají také metody jako CT (počítačová tomografie), magnetická rezonance, PET scan nebo endoskopická ultrasonografie. Na závěr je nutné diagnózu potvrdit či vyvrátit díky biopsii, což je vyšetření vzorku nádoru v laboratoři.

Za nejdůležitější se pokládá vyšetření ultrazvukem a CT. Nejenže lokalizují nádor, ale tyto zobrazovací techniky umožňují provést i tzv. perkutánní aspiraci (píchnutí velmi tenkou jehlou, které je pod kontrolou ultrazvuku nebo CT, aby se vědělo, kam se má přesně píchnout) k získání cytologického materiálu a jeho následné vyšetření.

Lékař vám dále může udělat vyšetření označované zkratkou ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie – vyšetřují se tím pankreatické a žlučové cesty ústící do tenkého střeva). Jde o hadičku zavedenou do zažívacího traktu.

Hadička se využívá i v tzv. endoskopické ultrasonografii, což je ultrazvuk, který je udělaný zevnitř, nikoliv klasicky zvenčí přes břišní stěnu, čili podobně jako při ostatních endoskopických metodách je zavedena hadička dutinou ústní. Toto vyšetření je důležité pro určení stadia nemoci a také slouží k odběru vzorku.

Další možností je vyšetření nádorových markerů. Jsou to látky, které se za normálních okolností v těle nevyskytují a jsou charakteristické pro konkrétní nádor. Bohužel však u karcinomu pankreatu nemohou sloužit jako preventivní screening, protože nejsou zas až tolik citlivé a specifické.

Teoreticky by se dal vyšetřit i produkt samotného poškozeného genu, který je vlastně podstatou nemoci. Jmenuje se K-ras a našli bychom ho v krevním séru nebo v cytologických vzorcích. Prakticky je však toto vyšetření technicky velmi náročné a zatím se běžně nepoužívá.

Jak probíhá léčba rakoviny slinivky břišní

Co se týče léčby, rozlišujeme několik druhů nádorů. Může se jednat o nádor operovatelný, který se nachází pouze ve slinivce a nezasahuje do žil a tepen. Ten mohou lékaři chirurgicky zcela odstranit. Pokud jde o lokálně pokročilý karcinom, ten je již neoperovatelný, protože zasahuje i do okolních tkání a životně důležitých tepen a žil.

Na prvním místě je především operace, pokud se nádor ještě operovat dá, což je ve velmi pokročilých stádiích již nemožné. Operace je také jediným léčebným přístupem, který poskytuje pacientovi šanci na vyléčení.

Některé operační výkony slouží už jen pro zlepšení kvality života člověka s touto rakovinou. Zavádí se různé drény a stenty, aby se zabránilo, případně odstranilo ucpání žlučových cest nebo střeva.

Nezbytnou součástí léčby je tišení bolesti, která je dominantním příznakem pacientů. Běžná analgetika nemají dostatečnou účinnost, proto se v různých formách podávají opiáty. V krajních případech je řešením zákrok, který by odstranil nervovou pleteň vedoucí do slinivky a tím zrušil bolest.

Chirurgický zákrok

Pokud to stádium rakoviny dovoluje, nejprve lékaři přistoupí k chirurgickému odstranění nádoru společně se slinivkou nebo její postiženou částí. Existují různé druhy operací:

Distální pankreatektomie – odstranění těla či ocasu slinivky
Totální pankreatektomie –odstranění celé slinivky
Whippleho operace – odstranění hlavy slinivky, části žaludku a tenkého střeva, některých lymfatických uzlin, žlučníku a žlučovodů

Chemoterapie a Radioterapie

Chirurgická léčba se obvykle kombinuje také s chemoterapií a radioterapií, které mohou být nasazeny před operací i po ní (aby se zabránilo návratu onemocnění). Tento druh léčby může také prodloužit život pacienta s lokálně pokročilým karcinomem a ulevit mu od příznaků. Radioterapie i chemoterapie jsou však provázeny řadou nežádoucích účinků, jako je nevolnost, ztráta chuti k jídlu, únava nebo vypadávání vlasů.

Biologická léčba

V současné době se také využívá cílená biologická léčba, která útočí na specifické části zhoubných nádorových buněk. Brání jejich množení, růstu a následnému metastázování. Na rozdíl od chemoterapie a radioterapie má mnohem méně nežádoucích účinků.

Léčba léky

Nezbytnou součástí léčby rakoviny slinivky jsou také léky, které se využívají k tišení bolesti a prodloužení života pacientů, když onemocnění již nelze vyléčit. Jedná se o opioidová analgetika proti bolesti a dále antidepresiva jako pomoc při léčbě deprese, která je v pozdějších fázích nemoci velmi častá.

Dále se také pacientům dodávají enzymy a hormony, které již slinivka neprodukuje. Může být také zaveden stent žlučovodu, který zmírňuje ztrátu chuti k jídlu, svědění a žloutnutí kůže a bělma.

Jaká je prevence rakoviny slinivky

Co se týče rakoviny slinivky břišní, v současné době nejsou známé žádné specifické možnosti prevence. Pro minimalizaci rizika jejího vzniku se doporučuje nekouřit, soustředit se na správnou životosprávu a dostatek pohybu. Zdravá strava a pohyb pozitivně působí proti rozvoji nejen tohoto onemocnění.

Sekundární prevencí je včasný záchyt nádoru (nepodcenění některých příznaků, preventivní prohlídky), který by ještě neměl metastázy v jiných orgánech. Bohužel se na karcinom pankreatu přichází v drtivé většině příliš pozdě, protože příznaky nejsou v časných stádiích tolik vyjádřeny.

Dále je důležité vyhýbat se chemické zátěži. Pokud se u vás v rodině vyskytuje více příbuzných s nádorovým onemocněním, konzultujte svou situaci pro jistotu s lékařem.