Zdraví

Co jsou to záchvaty paniky? Příznaky a co byste měli dělat

V případě záchvatu paniky je to poslední, co byste měli udělat, nechat se vyděsit myšlenkou na záchvat. Mnoho lidí, kteří zažívají záchvaty paniky, si nemusí uvědomovat, co se s nimi děje. Tento strach z neznámého může zvýšit intenzitu záchvatu. Pokud jste někdo, kdo zažil záchvat paniky, a chcete pochopit, co se to vlastně děje, tento článek by vám měl pomoci.

Další zajímavé články z kategorie Zdraví

Co jsou to panické ataky?

Když jsou zvířata ohrožena, dochází u nich k „nadměrnému vzrušení“ neboli k tomu, čemu se běžně říká reakce „bojuj nebo uteč“. Naproti tomu u lidí záchvaty paniky způsobují, že se vaše tělo vnímá jako napadené, i když mu žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí. Toto období je charakterizováno pocitem intenzivního strachu do té míry, že vám znemožňuje vykonávat běžné činnosti nebo jasně myslet.

Jsou tyto záchvaty běžné?

Záchvaty paniky se obvykle objevují u lidí, kteří jsou ve velkém stresu, prožili psychické trauma, trpí úzkostnými poruchami nebo zneužívají drogy. Existují důkazy, které naznačují, že panické poruchy mohou být dokonce dědičné. Podle některých zjištění zažilo v průběhu života záchvaty paniky asi 3% dospělé světové populace. Také o něco méně než polovina z uvedených případů byla klasifikována jako závažná.

Jaké jsou příznaky?

Když prožíváte záchvat paniky, pravděpodobně se u vás objeví některé z těchto příznaků. Je důležité si uvědomit, že pociťování pouze jednoho nebo dvou z těchto příznaků nemusí nutně znamenat, že máte panickou ataku, a vždy je nejlepší si o těchto příznacích promluvit se svým lékařem.

1. Ztížené dýchání

Můžete mít pocit, že vaše plíce již nefungují, nebo můžete náhle „zapomenout, jak se dýchá“. V důsledku toho může dojít k dušení a pocitu závratě. O účinku dýchání do papírového sáčku, které pomáhá zmírnit příznaky hyperventilace u pacientů s panickou poruchou, existují smíšené důkazy.

2. Dušení

Podobně jako při pocitu, že zapomínáte dýchat, se může stejný efekt projevit i při polykání nebo při pokusu o dýchání ústy.

3. Závratě

Můžete pociťovat silné závratě až do té míry, že nejste schopni chůze nebo dokonce pohybu. Rozmazané vidění, závratě a bolesti hlavy jsou některé další příznaky, které lidé zaznamenali spolu se závratěmi.

4. Pocení

Nadměrné pocení je dalším jevem, ke kterému může dojít během záchvatu paniky. I když je pocení poměrně běžné a může se objevit i tehdy, když jsou lidé celkově nervózní nebo úzkostní. Lidé, kteří zažili záchvat paniky, také pociťovali návaly horka nebo zimnici.

5. Chvění

Stejně jako by se kdokoli třásl při ohrožení života, může se vaše tělo třást i při záchvatu paniky. Zvýšený průtok krve a nervy ve zvýšené pohotovosti vám nemusí pomoci ve snaze zůstat v klidu.

6. Bolest na hrudi

Kromě potíží s dýcháním se můžete v důsledku návalu adrenalinu potýkat také s enormním zvýšením srdeční frekvence. To může způsobit nepříjemné pocity a v některých vzácných případech možná i bolest na hrudi. Ačkoli není pravděpodobné, že by panické poruchy způsobily nějaké drastické fyzické poškození vašeho těla, je vhodné nechat si tyto příznaky vyšetřit odborníkem.

Jak dlouho trvají?

Záchvaty paniky probíhají u různých lidí různě dlouho. V průměru se uvádí, že trvají asi třicet minut. Mohou se také vyskytovat jako extrémně krátké záchvaty, které trvají asi deset sekund, nebo dokonce jako dlouhé epizody, které trvají přibližně hodinu.

Co byste měli dělat?

1. Může to znít ironicky – ale při záchvatu nepanikařte

Většina lidí si myslí, že se při záchvatu paniky „zblázní“. To situaci vůbec nepomáhá. V první řadě je třeba si uvědomit, že záchvaty paniky jsou existující stav a že nejste jediní, kdo jimi prochází.

2. Promluvte si s lékařem

Promluvte si se svým lékařem o příznacích, kterým jste čelili, a o stresu, který možná podstupujete ve škole nebo v práci. Lékař vám může navrhnout kognitivní nebo behaviorální terapii, případně léky v závislosti na intenzitě a četnosti záchvatů. Ve většině případů už jen informovanost o tom, co se děje, do značné míry pomáhá záchvaty překonat.

3. Pochopte, co je hlavní příčinou

Poté, co záchvat paniky odezní a vy jste opět schopni klidně a jasně myslet, zkuste vyhodnotit, zda existuje konkrétní spouštěč, který záchvat způsobuje. Jakmile pochopíte, co je příčinou záchvatů, bude léčba nebo terapie mnohem snazší.

Foto: Pixabay.com
Zdroje: Cleveland Clinic , NHS