Zdraví

Dekódování síly intuice: Jde o neobvyklý a opomíjený dar?

Každému z nás se někdy stalo, že jsme udělali něco v rozporu se svým podivným tušením a nakonec toho litovali. Takovému tušení se říká intuice. Lidé jí také říkají instinkt. Intuice nebo instinkt, ať už ji nazýváte jakkoli, je neobvyklý dar, který lidem dala buď příroda, nebo evoluce. Moderní lidé dávají přednost racionalitě před intuicí. Stále dokola nás učí, abychom věřili tomu, co víme, a ne tomu, co cítíme. I když to může být v některých situacích užitečné, může se také mnohokrát ukázat, že se mýlíme.

Intuice je nevysvětlitelný instinkt, s nímž se lidé rodí. Lidé své intuici často nevěří, protože neznají původ tohoto pocitu. A protože lidé nedokážou tento pocit vysvětlit logicky, rozhodnou se mu nevěřit. Otázka však stále zůstává nezodpovězena. Děláme dobře, když ignorujeme svou intuici?

Albert Einstein proslul výrokem: „Intuitivní mysl je posvátný dar a racionální mysl je věrný služebník. Vytvořili jsme společnost, která ctí sluhu a zapomněla na dar“. Je tedy načase, abychom se tímto darem zabývali a zjistili, co nám může dát.

Další zajímavé články z kategorie Zdraví

Původ intuice

Intuice není prchavý pocit nebo pocit někde v útrobách. Je to ucelená myšlenka generovaná vyvinutou částí našeho mozku. Je výsledkem všech činností, které probíhají v pravé hemisféře našeho mozku. Z této oblasti pocházejí všechny naše tvůrčí myšlenky. V této oblasti se skrývá klíč ke všem našim tvůrčím talentům a schopnostem ocenit umění a hudbu. Tato hemisféra je také zodpovědná za naše pocity a smysly.

Cerebellum je poslední částí našeho mozku, která se vyvinula. Tato část mozku se zdokonalila před miliony let. A právě tato část řídí tvůrčí činnost našeho mozku. Naše kognitivní procesy a logické myšlení pocházejí z mozečku. A je zajímavé, že tato část také řídí všechny naše intuitivní myšlenky. A to není náhodné tvrzení, ale naopak to vědci po provedení studií naznačili.

Další specifičtější částí mozku, která rozhodně hraje velkou roli v našich intuicích, je ventromediální prefrontální kůra. Tato část je zodpovědná za ukládání vzpomínek na minulé odměny a také tresty. Podle výzkumu, který provedl neurolog Antonio Damasio na univerzitě v Iowě, hraje tato část velkou roli při vyvolávání intuicí u lidí. Výzkum se zaměřil na rozdíl ve způsobu myšlení a reakcí normálních lidí ve srovnání s těmi, kteří mají poškozenou ventromediální prefrontální kůru. Emocionální reakce, které jsou často považovány za instinkt, se u těchto dvou skupin lidí výrazně lišily.

Kognitivní zkratka

Lidé mají stále problém věřit svým intuicím, protože se domnívají, že by mohlo jít o praktický žert, který si s nimi jejich mozek hraje. Psychologové se tím však zabývají již delší dobu. A psychologové se domnívají, že intuice je rychlé poznávání našeho mozku. V problémových situacích náš mozek zrychluje své uvažování tím, že v něm hledá zkratky a nabízí nám řešení, která se v danou chvíli jeví jako nejlepší možnost.

Je však důležité si uvědomit, že naše intuitivní schopnosti jsou specifické pro určitou oblast. Jeden člověk nemůže mít velké intuitivní schopnosti ve všech oblastech svého života. Rozvíjí se v průběhu času s praxí. Časem náš mozek dokáže rozpoznat vzorce a dokáže rychle dojít k závěru.

Může intuice přinést dobré výsledky?

Autor knihy Blink, Malcolm Gladwell, ve své knize naznačuje, že intuice může být užitečným nástrojem v různých scénářích. Intuice podle něj může být spolehlivá, pokud se týká oblasti, které se člověk odborně věnuje. Intuice může být dobrou pomůckou, o kterou se můžete opřít, když od někoho přijímáte návrhy a váš instinkt vám říká, že máte věřit něčemu jinému. V takovém případě můžete vyhledat pomoc kvalifikovanější osoby, abyste mohli přijmout informovanější rozhodnutí.

Intuice či instinkt je opomíjený dar, který máme všichni, a je nejvyšší čas začít ho využívat.

Foto: Pixabay.com
Zdroje: Healthline