Integrita a 5 způsobů jak přitáhnout hodné a čestné jedince

Integrita je zásadní vlastnost, která může jednotlivce odlišit. Integrita je morální kodex, který nám umožňuje zvolit si to, co je správné, před tím, co by pro nás mohlo být v daném okamžiku výhodné. Lidé bez integrity jsou obecně nečestní. A jejich nepoctivost není vázána na jednu oblast jejich života. Proniká i do jiných oblastí jejich života, například do jejich vztahů. Člověk může rozpoznat známky poctivosti či čestnosti u druhého člověka podle jeho chování.

Žena šla na rande s mužem. Byl k ní milý a pak jim objednal víno. Po chvíli však začal křičet na číšníka, že jejich objednávku oddaluje. Tehdy dívka poznala, že tento muž není určen pro ni. Člověku, který dokáže křičet na cizího člověka, by nevadilo křičet i na ostatní známé a blízké. Poctivost v interakcích je známkou integrity, která existuje v osobnosti jedince. Existuje pět způsobů, jak svou integritou přilákat hodné a čestné jedince.

1. Buďte s lidmi, kteří se rozdávají

Společnost, ve které se pohybujeme, nás nejenom zná, ale často nás i emocionálně a duševně stimuluje. Je tedy důležité, abychom se spojili s lidmi, kteří jsou svou povahou rozdávající. Charaktery, které v lidech vyvolávají štědrost, jsou tytéž charaktery, které ovlivňují integritu. Charaktery jedince, které jsou jasnými znaky toho, že je čestný, jsou poctivost, čest, spolehlivost, pravdomluvnost a ušlechtilost. Lidé s těmito vlastnostmi mají tendenci být štědří a poctiví.

2. Věřte svému instinktu

Naše intuice je něco, co se vyvíjelo s námi a časem. Lidé si vyvinuli intelekt a intuici, které nám pomohly přežít přes všechny nástrahy. Pokud tedy máte z někoho divný pocit, věřte svému instinktu. Nečekejte, až se stane něco špatného, abyste si udělali jasný obrázek. Je tedy lepší ze vztahu odstoupit a přemýšlet o budoucnosti dříve, než vám intuice dá za pravdu a dojde k velké křivdě. Krok zpět nemusí nutně znamenat, že se vztah dostal do slepé uličky. Znamená však jen to, že chcete zhodnotit své priority, než uděláte zásadní krok.

3. Důvěřujte pravdě

Mnohokrát věříme člověku, když nám říká to, co chceme slyšet, místo pravdy, kterou už známe. Je však důležité, abyste věřili pravdě namísto svým předsudkům. Pokud člověku chybí integrita, může dokonce říkat, že s vámi chce prožít budoucnost, aniž by to ve skutečnosti myslel vážně. Vy však poznáte, zda je to pravda, nebo ne. Věřte tedy pravdě.

4. Činy mluví mnohem jasněji

To, zda osoba postrádá integritu, nebo ne, snadno zjistíte tak, že porovnáte její slova s činy. Rozpory mezi jejími slovy a činy jsou lakmusovým papírkem, který vám může ukázat, že tato osoba je podvodník. Pokud například osoba vždy slíbí, že splní své závazky, ale nikdy je nesplní, ukazuje to, že není čestnou osobou. Nyní se musíte rozhodnout, zda takové osobě věřit, nebo ne.

5. Buďte sami příkladem integrity

Integrita vychází z pocitu sebeúcty. Pokud si vážíte sami sebe, očekávali byste, že se k vám lidé budou chovat určitým způsobem. Nic menšího by vám neimponovalo. Pokud by s vámi někdo špatně zacházel, vaše sebeúcta by vám nedovolila na takovém místě zůstat. Když tedy půjdete příkladem, ostatní vás budou následovat. Budou vědět, že se k vám mají chovat určitým způsobem, protože vy se tak chováte k ostatním. Udržujete ostatní v určitém standardu, protože se v něm pohybujete i vy sami. Můžeme tedy učit druhé, jak by se k sobě měli chovat, tím, že přijmeme, ale i odmítneme chování druhých vůči nám. To je velmi jasný ukazatel toho, jak se chováme sami k sobě.

Je tedy důležité, abychom pochopili, že integrita je nedílnou součástí všech vztahů, které máme, ale začíná u toho, který máme sami se sebou.

Foto: Pixabay.com
Zdroje: Entrepreneur.com