Zdraví

Jak kouření způsobuje rakovinu plic

Kouření je velmi škodlivé a způsobuje většinu karcinomů plic a to jak u kuřáků, tak i u lidí vystavených pasivnímu kouření.

Rakovina plic se vyskytuje také u lidí, kteří nikdy nekouřili a kteří nikdy nebyli vystavení pasivnímu kouření. V těchto případech může být jiná příčina vzniku rakoviny plic – životní prostředí, azbest, dědičnost atd.

Podle lékařů kouření způsobuje rakovinu plic tím, že trvale a nevratně poškodí buňky které lemují plíce. Když vdechujeme cigaretový kouř, který je plný rakovinotvorných látek ( karcinogenů ) tak změny v plicní tkáni začínají téměř okamžitě.

Zpočátku může být schopno opravit tuto škodu vaše tělo, ale s každým dalším vdechováním cigaretového kouře dochází k nevratnému poškození buněk lemující plíce. Časem dochází k stále většímu poškození těchto buněk, až se nakonec může vyvinout rakovina plic.

Další zajímavé články z kategorie Zdraví

Druhy rakoviny plic

Rozdělení rakoviny plic do dvou hlavních typů na základě vzhledu buněk plicního karcinomu pod mikroskopem. Lékař navrhne možnost léčby na základě určení, který z těchto dvou typů rakoviny plic byl u pacienta zjištěn.
Mezi tyto dva obecné typy rakoviny plic patří:

Malobuněčný karcinom plic. Malobuněčný karcinom plic se vyskytuje téměř výhradně u těžkých kuřáků a je méně častý než nemalobuněčný typ rakoviny plic. Zároveň je tento typ rakoviny plic podstatně více agresivní a pacienti s tímto typem karcinomu mají horší prognózu.
Nemalobuněčný karcinom plic. Nemalobuněčný karcinom plic je zastřešující pojem pro několik typů rakoviny plic, které se chovají podobným způsobem.
Nemalobuněčný karcinom plic dělíme do tří podskupin
skvamózní karcinom – jeden z nejčastějších typu rakoviny plic
adenokarcinom – velmi častý typ rakoviny plic, který se vyskytuje i u nekuřáků
velkobuněčný karcinom – nejméně časty typ rakoviny plic

Naše plíce jsou dva houbovité orgány, které získávají kyslík při nádechu a uvolňují oxid uhličitý při výdechu. Rakovina plic je nejčastější příčinou úmrtí a to i při součtu rakoviny prostaty a tlustého střeva u mužů, nebo u součtu rakoviny vaječníků a prsu u žen. Lidé kteří kouří cigarety či doutníky mají vyšší riziko vzniku onemocnění rakoviny plic, které se s délkou doby kouření a počtem cigaret významně zvyšuje.
Pokud přestanete kouřit a to i v případě, že kouříte hodně a mnoho let, tak můžete výrazně snížit pravděpodobnost vzniku rakoviny plic.

Rizikové faktory rakoviny plic

Řada faktorů může zvýšit riziko vzniku rakoviny plic, ale některé rizikové faktory lze zmírnit například tím, že přestanete kouřit.

Mezi rizikové faktory pro karcinom plic patří:

Kouření. Riziko rakoviny plic se zvyšuje s počtem vykouřených cigaret a dobou po kterou jste kouřili. Skončit se zlozvykem kouření a přestat kouřit co nejdříve významně snížuje riziko vzniku rakoviny plic.
Vystavení pasivnímu kouření. Dokonce i když člověk nekouří a je vystaven pasivnímu kouření, tak se zvyšuje riziko rakoviny plic.
Vystavení plynu radonu. Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a bizmutu), ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je.
Vystavení azbestu a dalším karcinogenům. Působení azbestu a dalších karcinogenních látek také může způsobit rakovinu – například arsen, chrom a nikl může zvýšit riziko vzniku rakoviny plic a zvláště pokud jste kuřák.
Rodinná anamnéza rakoviny plic. Lidé s dědičnou indispozicí, nebo pokud někdo v rodině onemocněl rakovinou plic mají zvýšené riziko vzniku nádorového onemocnění.

Příznaky rakoviny plic

V počátečním stadiu nejsou skoro žádné příznaky nemoci, ale příznaky a symptomy rakoviny plic se obvykle projeví když je onemocnění v pokročilém stádiu.
Známky a příznaky rakoviny plic mohou zahrnovat:

Dlouhodobý kašel který neustává
Změna kuřáckého kašle v chronický kašel
Vykašlávání krve, dokonce i malé množství
Dušnost
Bolest na hrudi
Sípání a Chrapot
Zhubnutí aniž bychom se snažili
Bolest hlavy

V případě jakýchkoliv příznaků i podobných neváhejte a co nejdříve navštivte lékaře. Pokud jste kuřák a nemůžete sami přestat kouřit, tak si domluvte schůzku s lékařem a ten rád doporučí strategii pro odvykání kouření.
Pomůžete sami sobě a hlavně uděláte hodně pro své zdraví a delší délku života. A to už stojí za to, NE???!!!

Přestat kouřit je možná pro někoho hodně těžké, ale důležitá je vůle a odhodlání opravdu přestat. Přestaňte kouřit a začněte žít zdravěji tím, že změníte celkově svůj životní styl – bez cigarety a bez doutníků.