Zdraví

Jak se od sebe liší srdeční zástava, srdeční infarkt a srdeční selhání?

Srdce je jedním z nejdůležitějších orgánů vašeho těla. Je zodpovědné za pumpování krve, která přenáší kyslík do mozku, svalů a všech orgánů vašeho těla. Když vaše srdce nefunguje efektivně kvůli nějakému onemocnění nebo jinému srdečnímu problému, máte tendenci trpět četnými komplikacemi. Z tohoto důvodu je důležité pečovat o zdraví svého srdce správným stravováním, pravidelným cvičením a udržováním hladiny cukru v krvi a úrovně stresu pod kontrolou. Srdeční problémy jsou v dnešní době velmi časté. Mnoho lidí má tendenci trpět jednou nebo více formami srdečních onemocnění a v některých případech může být jejich srdeční onemocnění dokonce smrtelné. Lidé často nesprávně používají a zaměňují pojmy srdeční infarkt, srdeční zástava a srdeční selhání, ale jedná se o zcela odlišné srdeční onemocnění. Je důležité znát rozdíly mezi těmito 3 stavy, protože to může pomoci zachránit život.

Další zajímavé články z kategorie Zdraví

Co je srdeční zástava?

Srdeční zástava je velmi nebezpečný stav, při kterém srdce náhle přestane bít. Osoba trpící srdeční zástavou náhle zkolabuje, má abnormální dýchání a nereaguje. Pokud si všimnete, že má někdo zástavu srdce, je důležité jednat rychle. Měli byste okamžitě přivolat pomoc a v případě potřeby provést resuscitaci. Pokud se osobě trpící zástavou srdce nedostane pomoci včas, může během několika minut zemřít.

Co je srdeční infarkt?

K srdečnímu infarktu nedochází kvůli problému se srdcem, ale s tepnami. Když se ucpou tepny přivádějící krev do srdce, může člověka postihnout srdeční infarkt. Několik prvních větví aorty se nachází v horní části srdce a nazývají se věnčité tepny, nebo také koronární tepny. Pokud je některá z těchto větví zablokována, srdce nedostává potřebné množství krve k efektivní funkci, což vede k infarktu myokardu, běžně známému jako srdeční infarkt. Osoba trpící infarktem může mít dušnost, kašel a sípání, pocení, bolest na hrudi, bolest v levé paži, závratě nebo točení hlavy a ohromný pocit úzkosti. Pokud si všimnete, že někdo prodělal infarkt, je důležité okamžitě přivolat pomoc a během čekání na příjezd sanitky je nutné zajistit dané osobě odpočinek, aby nedocházelo ke zbytečnému zatěžování srdce.

Co je srdeční selhání?

Srdeční selhání je stav, kdy srdce již nedokáže přečerpávat dostatek krve do zbytku těla. Ačkoli se srdeční selhání může ve vzácných případech rozvinout náhle, téměř vždy se jedná o dlouhodobý, chronický stav. Může postihovat pouze pravou nebo levou stranu srdce, případně obě strany srdce současně. Pravostranné srdeční selhání znamená, že pravá srdeční komora ztrácí schopnost pumpovat krev. Levostranné srdeční selhání znamená, že je snížena schopnost srdce pumpovat krev do ostatních částí těla z jeho levé strany. Tím se snižuje množství krve, kterou dostávají různé části těla, protože levá strana srdce normálně přijímá krev bohatou na kyslík z plic a pumpuje ji do ostatních částí těla.

Mezi příznaky srdečního selhání patří dušnost, únava, slabost, nepravidelný srdeční tep, snížená schopnost cvičit, otoky břicha, nechutenství, nevolnost, snížená bdělost, vykašlávání růžového zpěněného hlenu, zvýšené nucení na močení v noci a náhlé zvýšení hmotnosti v důsledku zadržování tekutin. Při podezření na srdeční selhání neztrácejte čas s přivoláním pomoci. Vždy navštivte lékaře na pravidelné vyšetření srdce, abyste znali jeho přesný stav a předešli vážným komplikacím. Naslouchání lékaři je tou nejbezpečnější volbou, pokud chcete žít dlouhý a zdravý život.

Foto: Pixabay.com
Zdroje: Health Central , Narayana Health