Infarkt myokardu: Příznaky a včasné varovné signály infarktu

Znalost varovných příznaků a symptomů infarktu myokardu neboli srdeční mrtvice je zásadní pro rychlé lékařské ošetření. Infarkt myokardu často začíná pomalu, na rozdíl od toho, co jsme zvyklí vídat ve filmech. Možná ani nevíme, že příznak, který právě pociťujeme, může skutečně svědčit o infarktu. Příznaky srdeční mrtvice se u různých lidí projevují různě a někdy se u člověka, který již infarkt prodělal, mohou při dalších infarktech projevit i zcela jiné příznaky. Podívejme se na některé známé i málo známé příznaky infarktu myokardu.

1. Bolest na hrudi a svírání na hrudi

Bolest na hrudi je jedním z nejznámějších příznaků srdeční mrtvice, i když někdy může člověk vykazovat úplnou absenci bolesti na hrudi, a to i v případě, že prodělal srdeční příhodu. Tuto bolest na hrudi můžete pociťovat jako tlak, plnost nebo tíseň v oblasti hrudníku a obvykle se zdá, že vychází ze středu hrudníku. Bolest může trvat několik minut nebo může odeznít a vrátit se. Může dokonce vyzařovat do oblasti paží, hlavy a krku.

2. Bolest zubů a čelistí

Ačkoli bolest při infarktu myokardu obvykle vyzařuje do paží a zad, někteří lidé pociťují jako příznak infarktu bolest zubů nebo čelistí. Je zcela možné, že vás při infarktu bolí pouze zuby nebo čelist, aniž byste měli bolesti na hrudi.

3. Pocit dušnosti

Dušnost nebo lapání po dechu je dalším často uváděným příznakem srdeční mrtvice. Dušnost může, ale nemusí být doprovázena bolestí na hrudi nebo jinými příznaky infarktu.

4. Nevolnost

Nevolnost je méně častým, ale možným příznakem infarktu myokardu. Může být doprovázena říháním a pocitem špatného trávení. Tento méně typický příznak srdeční mrtvice se častěji vyskytuje u žen.

5. Zvracení

Nevolnost, která se objeví jako příznak infarktu myokardu, může být natolik silná, že způsobí zvracení.

6. Žaludeční potíže

Někdy se infarkt myokardu může projevit bolestí v horní části břicha. Bolest se jeví spíše jako nepohodlí nebo těžkost, než jako ostrá bolest a může přetrvávat déle než několik minut. Může, ale nemusí být doprovázena bolestí v oblasti hrudníku.

7. Neobvyklé pocení

Neobvyklé nebo náhlé pocení či zpocení může doprovázet infarkt myokardu. Někteří lidé se při infarktu dokonce potí studeným potem.

8. Pálení žáhy

Někdy se může infarkt myokardu projevit pálením žáhy a nepříjemnými pocity v oblasti horní poloviny břicha. Může, ale nemusí být doprovázen bolestí v oblasti hrudníku.

9. Bolest v paži

Bolest na hrudi při infarktu často vyzařuje do jedné nebo obou paží a ramen. Tato bolest někdy vyzařuje až do zápěstí a prstů. Častěji se vyskytuje na levé straně těla, ale někdy se může objevit i na pravé straně.

10. Bolest horní části zad

Bolest v oblasti horní části zad je častým příznakem infarktu myokardu. Jedná se o bolest z oblasti hrudníku, která vyzařuje do dalších částí těla, zejména dolů do zad. Obvykle se vyskytuje mezi lopatkami.

11. Pocit nemoci

Někdy je infarkt myokardu doprovázen pocitem, že přichází nějaká nemoc. To se projevuje únavou nebo dokonce lehkou závratí. Někdy může být infarkt také maskován příznaky připomínajícími záchvat úzkosti nebo pocit zmaru.

12. Žádné příznaky

Každý čtvrtý případ infarktu myokardu je tichý a neprojevuje se žádnou bolestí na hrudi ani žádným jiným příznakem. Tyto druhy infarktů jsou častější u diabetiků.

Je třeba si uvědomit, že infarkt myokardu může být někdy doprovázen velmi neurčitými a mírnými příznaky, a i když není doprovázen silnou bolestí na hrudi, je stejně závažný a život ohrožující. Pacienti často přisuzují příznaky infarktu, které se u nich objevují, úzkosti, stresu nebo žaludeční nevolnosti.

Vyhledání lékařské pomoci co nejdříve v případě infarktu je nesmírně důležité, a zatímco včasná diagnóza a léčba mohou zachránit život, prodlení s vyhledáním lékařské pomoci se může ukázat jako fatální.

Foto: Pixabay.com
Zdroje: Mayo Clinic , Institute for Cardiovascular Disease