Zdraví

Jaké jsou příznaky a léčba chronické obstrukční plicní nemoci

Chronická obstrukční plicní nemoc nebo-li CHOPN je velmi závažné plicní onemocnění, které postihuje zdravé proudění vzduchu v průduškách. Odborníci toto omezení nazývají bronchiální obstrukce. Dochází při ní k zužování a ucpávání průdušek, a tím k zvýšenému odporu v dýchacích cestách. To je pak překážkou pro proudění vzduchu při výdechu.

Chronická obstrukční plicní nemoc je nejčastěji důsledkem kouření cigaret, ale i doutníků a dýmky. Dále se podílejí faktory z vnějšího prostředí, jako je znečištění ovzduší, prach a chemické výpary v pracovním prostředí. Možné jsou i genetické predispoziční faktory pro vznik CHOPN.

Nejdůležitější úlohou plic je přijímání kyslíku a odvádění oxidu uhličitého. Tato výměna probíhá v plicních sklípcích. Jsou obklopeny jemnými žilkami, které přijímají kyslík. Odsud červené krvinky přepravují kyslík do buněk, a zásobují tak kyslíkem cele tělo.

Další zajímavé články z kategorie Zdraví

Jaké jsou nejčastější prvotní příznaky CHOPN

Prvním příznakem je většinou kašel doprovázený vykašláváním. Objevuje se především ráno a v průběhu času je stále nepříjemnější. CHOPN o sobě dá důrazně vědět tehdy, jakmile se objeví další příznaky, jako jsou dýchací potíže, které se projeví při tělesné námaze a později i v klidovém stavu.

Příznaky CHOPN se často objevují až ve chvíli, kdy došlo k závažnému poškození plicní tkáně a postupem času se příznaky ještě zhoršují. Čím je nemoc pokročilejší, tím výraznější bývá snížení výkonnosti v důsledku stále závažnějších dýchacích obtíží.

CHOPN často doprovází postižení dalších systémů a orgánové komplikace, jakými jsou ischemická choroba srdeční či jiné kardiovaskulární komplikace, kterými jsou srdeční arytmie, plicní hypertenze, embolizace do větví plicních tepen, osteoporosa, remodelace příčně pruhovaných svalů a celá řada dalších.

Přirozený průběh onemocnění tudíž vede nezadržitelně k pozvolnému zhoršování obstrukční ventilační poruchy, zhoršování okysličení krve, ke vzniku plicní hypertenze s opakovanými projevy pravostranné kardiální insuficience, a nakonec k úmrtí pacienta.

Jaká je případná léčba a redukce příznaků

Léčba CHOPN by měla být vždy komplexní a měla by zahrnovat režimová opatření, farmakologické i nefarmakologické postupy. Mezi režimová opatření patří zejména zanechání kouření, které dokáže mírně snížit riziko úmrtí, nicméně progresi onemocnění zabránit nedokáže.

Hlavním cílem léčby CHOPN by měla být redukce příznaků nemoci, hlavně dušnosti a s tím spojené zvýšení tolerance fyzické zátěže a zvýšení kvality života. Je také důležité omezit budoucí rizika, předcházet akutním exacerbacím, poklesu plicních funkcí a zabránit vzniku komplikací.

Neodmyslitelnou součástí léčby CHOPN je inhalace léčiv a správná inhalační technika. Při inhalaci se vdechují léčiva rozptýlené v kapalině nebo plynu přímo do plic pomocí inhalátoru a zajišťují léčbu nejen vysoce účinnou, ale také s minimem nežádoucích účinků a lékových interakcí. Při správné inhalaci nejen dostanete do plic potřebnou dávku léčiva, také bude mít více času se v plících usadit a tím i lépe účinkovat.

Mezi léky užívané při CHOPN patří bronchodilatátory, které pomáhají uvolnit svaly dýchacích cest a rozšiřují dýchací cesty, takže můžete lépe dýchat. Obvykle se užívají pomocí inhalátoru nebo nebulizátoru. Pro snížení zánětu v dýchacích cestách mohou být přidány glukokortikosteroidy.

Bronchodilatační léky jsou považovány za základ léčby CHOPN, protože při absenci významné bronchodilatační odpovědi dokáží mírně ovlivnit stupeň plicní hyperinflace, která je v současné době považována za jednu z hlavních příčin obtíží pacientů.

Jak na prevenci a život s CHOPN

Základní prevenci je změna životního stylu, která může pomoci zmírnit příznaky chronické obstrukční plicní nemoci, nebo případně poskytnout úlevu. V prvním případě, jestli kouříte, tak co nejdříve přestaňte kouřit. Pokud je to možné, tak se zároveň vyhýbejte pasivnímu kouření a chemickým výparům.

Pokuste se změnit své stravovací návyky tím, že zařadíte do svého jídelníčku více čerstvého ovoce a zeleniny. Sice neexistuje žádná specifická strava pro CHOPN, ale zdravá strava přispívá k celkovému zdraví. Zároveň zvyšte příjem tekutin, ale určitě ne slazené nápoje s vysokým obsahem cukru. Nejlépe různé ovocné šťávy a minerálky.

Život s CHOPN vyžaduje celoživotní zvládaní této nemoci. To znamená, že budete dodržovat rady lékaře a udržovat návyky zdravého životního stylu. Protože jsou vaše plíce oslabené, tak se musíte vyhýbat jakékoliv zátěži. Samozřejmě je vhodné opatrně cvičit a chodit alespoň na krátké procházky na čerstvém vzduchu.