Co je tinnitus a vše co potřebujete vědět o zvonění v uších

Ačkoli to může znít neškodně, tinnitus neboli zvonění v uších, může být pro člověka, který ho zažívá, velmi vyčerpávající. Vyznačuje se buď vysokým zvoněním v uších, nebo bzučením, pískáním, šuměním a syčením.

Tinnitus je často prvním indikátorem středně těžké až těžké ztráty sluchu, a proto je dobré o něm vědět co nejvíce a léčit ho v jeho počátcích. Existují dva odlišné druhy tinnitu:

Subjektivní tinnitus: Zvonivý zvuk je slyšitelný pouze pro člověka, který ho zažívá.

Objektivní tinnitus: Je pociťován v důsledku mechanických zvuků vydávaných částmi ucha. Tyto zvuky mohou slyšet lidé v okolí postiženého jedince.

Další zajímavé články z kategorie Zdraví

Příčiny tinnitu – zvonění v uších

Tinnitus, který lidé vnímají jako pískání nebo zvonění v uších, může mít nejrůznější příčiny. Právě všestrannost příčin činí léčbu tohoto stavu tak obtížnou. Základní příčina pomáhá účinně léčit tinnitus. Pokud však příčinu nelze nalézt, léčba se zaměřuje na pomoc při každodenním zvládání těchto potíží.

Ztráta sluchu s věkem
Nahromadění ušního mazu
Vystavení hlasitým zvukům
Poškození ušního bubínku
Ztráta sluchu způsobená abnormálním růstem kostí
Ucpání nosu v důsledku infekce vedlejších nosních dutin
Léky na bázi chininu
Některá antibiotika a léky proti rakovině
Traumatické poranění mozku

Příznaky zvonění v uších

Tinnitus zahrnuje zvuky v uchu, které mohou mít vysokou nebo nízkou úroveň a mohou být slyšet v jednom nebo obou uších. Mezi příznaky patří zvuky jako zvonění, pískání, hučení, cvakání, syčení nebo bzučení. Tyto zvuky mohou být tak hlasité, že mohou ovlivňovat vaše každodenní činnosti.

Tinnitus může být pro některé lidi mírnou nepříjemností a u jiných může vést až k depresi. Závažnost tinnitu je velmi subjektivní a neexistuje žádná stupnice pro jeho měření. U lidí, kteří jsou často obklopeni tím či oním hlukem, může být tinnitus poměrně výrazný, když vstoupí do tiššího prostředí, a tím si ho ostře uvědomí. Někdy tinnitus doprovází epizodu sinusitidy, a tak se člověk cítí celkově mizerně.

Většina lidí ví, že tinnitus je spojen s částečnou hluchotou. Lidé s tímto onemocněním však mohou pociťovat také zvýšenou citlivost na zvuky. Známá jako hyperakuze, kdy i ty nejjemnější zvuky jsou u těchto lidí vnímány jako poměrně výrazné. Musíme si uvědomit, že tinnitus je důsledkem nervového postižení, a proto příznaky nemusí vždy balancovat pouze na straně hluchoty.

Tinnitus nemusí vždy znamenat nebo mít za následek hluchotu. U některých lidí jednoduše doprovází nachlazení nebo příliš velkou konzumaci vína. Zmizí stejně rychle, jako se objeví. V takových případech nemusí znamenat nic víc než vedlejší účinek. Pouze chronický tinnitus, který se časem zhoršuje natolik, že je rušivý, je třeba řešit s lékařem.

Metody léčby tinnitu

Vzhledem k tomu, že tinnitus je spíše příznakem, nikoliv samotnou příčinou, jsou způsoby léčby různé. Neslibují také jisté výsledky. Některé léčebné postupy u některých lidí fungují a u jiných selhávají.

Používá se zvuková terapie, která vám pomůže překrýt tinnitus jinými zvuky. Pomocí terapie přeškolení na tinnitus (Tinnitus retraining therapy), lze trénovat, abyste postupně vytěsnili hluk v uších a místo toho se soustředili na vše ostatní. U lidí, kteří jsou kvůli tinnitu v depresi, je často zapotřebí poradenství spolu s kognitivní terapií.

Alternativní léčba tinnitu

Akupunktura prováděná vyškoleným terapeutem je považována za velmi účinnou při řešení tinnitu, způsobeného zejména v důsledku nervozity. V některých studiích se ukázalo, že je účinnější než užívání léků.

Při léčbě tinnitu pomáhá také předepisování placebo léků osobám trpícím tinnitem, aniž by se tato skutečnost prozradila. Ve skutečnosti se tento přístup doporučuje více než užívání léků na předpis. Za účinnou léčbu tinnitu je dlouhodobě považován homeopatický lék Quietus, který obsahuje mimo jiné heřmánkový a včelí extrakt.

Pokud zaznamenáte jakékoli příznaky tinnitu, navštivte co nejdříve odborníka, abyste předešli dalšímu poškození, než vyzkoušíte jakoukoli alternativní léčbu na zvonění v uších.

Foto: Pixabay.com
Zdroje: Merck Manuals , National Health Services