Hlavní příčiny ztráty sluchu a jak je rozpoznat

Ztráta sluchu může být od mírné po výraznou, od krátkodobé po trvalou a od té nenápadné až po naprosto bolestivou. V závislosti na příznacích můžeme identifikovat příčinu ztráty sluchu a určit, zda se jedná o dočasný výskyt. Zde je sedm nejčastějších příčin ztráty sluchu a návod, jak je rozpoznat.

Hluk v zaměstnání

Pohybovali jste se někdy v blízkosti těžkých pracovních strojů? Všimli jste si, jak se váš sluch projevuje, když se od nich po nějaké době vzdálíte? Ohluchnutí je jedním z nebezpečí zaměstnání v oborech s vysokou hladinou hluku – velmi náchylní k této poruše jsou dopraváci, policisté, hasiči, pozemní dispečeři na letištích, průmysloví dělníci a stavební dělníci. Tato hluchota je postupná a trvalá, takže je často mnohem těžší ji identifikovat.

Tlak vzduchu

Ztráta sluchu, kterou zažíváme v důsledku změn tlaku vzduchu, například v letadle nebo na vrcholu hory, je naštěstí dočasná. Přesto však může být poměrně bolestivá. Abyste tomu předešli, můžete zkusit něco spolknout, nebo pokud bolest přetrvává, vysmrkat se s pevně zavřenými ústy i nosem.

Bakteriální meningitida

Bakteriální meningitida je trvalý stav, který postihuje sluchový nerv. Poškozený nerv bohužel nelze nijak obnovit. Naslouchadla mohou také pomoci jen omezeně.

Stárnutí

Stárnutí je nejdominantnější příčinou postupné ztráty sluchu. Mnoho starších lidí si nemusí ani uvědomit, že neslyší, dokud se problém nestane velmi vážným. Časté prohlídky jsou nezbytné. Ztráta sluchu související s věkem často přichází bez dalších pozorovatelných příznaků.

Antibiotika

Některá silná antibiotika používaná k léčbě systémových infekcí způsobují silný oxidační stres ve vnitřním uchu, což vede k akutní ztrátě sluchu. Stejně jako mnoho jiných stavů týkajících se sluchu, ani tento nemá žádné příznaky. Lékaři podávající tyto léky si vždy dávají pozor na příznaky ztráty sluchu.

Rakovina

Rakovina v oblasti nosohltanu může sama o sobě způsobit ztrátu sluchu. Kromě toho může ztrátu sluchu způsobit i chemoterapie a ozařování používané k léčbě těchto nádorů. Ztráta sluchu je vyšetřována individuálně a není stanovena hranice, za kterou může nastat. Nástup je často poměrně náhlý.

Tinnitus

Tinnitus je označení pro zvuk zvonění, hučení nebo pískání, který občas pociťujete v uších. Nejčastější příčinou je chronické vystavení hlasitým zvukům. Patří sem vše od petard až po rockové koncerty. V závislosti na úrovni a délce expozice může být ztráta sluchu krátkodobá a závažná, nebo postupná a trvalá. Charakteristickým příznakem je obvykle – zvonění v uších.

Možná si to neuvědomujeme, ale i každodenní zvuky dopravy nás mohou časem ohlušit. Je důležité chránit si sluch před hlukem, když je příliš hlasitý, nechat si udělat vyšetření sluchu, chránit si uši vhodnou péčí a co nejvíce omezit vystavení se hluku.

Foto: Pixabay.com
Zdroje: Mayo Clinic , Healthy Hearing