Zdraví

Méně známé příčiny vzniku alergie které jsou znepokojující

Alergie postihují každým rokem stále více lidí a jejich počet se v dohledné době nesníží. Statistiky, které má k dispozici institut zdraví naznačují, že senná rýma a další alergická onemocnění se za posledních 40 let zvýšily o 200 až 300 procent.

Ještě více znepokojující je, že více než polovina dnešních obyvatel se během svého života setká s alergií na tu či onu věc. Je šokující, že alergickými onemocněními dnes trpí přibližně miliarda lidí na celém světě. Kromě znečištěného venkovního ovzduší přispívají k epidemii alergií i naše domy, naše těla a potraviny, které jíme.

Další zajímavé články z kategorie Zdraví

Méně známé příčiny alergií

1. Klimatické změny

Všichni víme, že svět se otepluje a ledovce tají rychleji než kdy jindy. Ale co to má společného s alergiemi? Podmínky životního prostředí, které způsobuje globální oteplování a změna klimatu, jsou hlavní příčinou alergií.

Studie o množství pylu ukazuje, že v tomto století (od roku 2001) se jeho produkce neustále zvyšuje, a předpovídá, že do roku 2040 se může ztrojnásobit.

Zvyšující se hladina pylu má mnoho společného se znečištěním, které způsobuje změnu klimatu. Jiná zpráva připisuje větší množství pylu vyššímu obsahu oxidu uhličitého v atmosféře, který je důsledkem průmyslového a automobilového znečištění.

2. Pyl

Studie naznačují, že pylová zrna mohou být skutečně toxická. Pylová zrna obsahují enzym, který poškozuje sliznici dýchacích cest (nosu a plic), což následně zvyšuje alergické reakce. Kromě toho, že znečištění zvyšuje pylovou zátěž, zvyšuje také alergenitu pylu.

Znečištěné ovzduší poškozuje tkáně dýchacích cest a zvyšuje pravděpodobnost vzniku alergií v našem prostředí. Výzkumy ukazují, že u dětí, které jsou vystaveny husté automobilové dopravě, je zvýšené riziko vzniku pylové alergie.

Stejně jako jiná onemocnění i pylová alergie zhoršuje jejich výkon ve škole a ovlivňuje jejich spánek. Tomuto riziku jsou vystaveni i dospělí, protože pylová alergie narušuje řidičské schopnosti a produktivitu v práci.

3. Formaldehyd

Formaldehyd je bezbarvý, hořlavý plyn při pokojové teplotě a vyznačuje se silným zápachem. Je známo, že expozice formaldehydu způsobuje mnoho nepříznivých zdravotních účinků. Tato chemická látka se uvolňuje do ovzduší v našich ložnicích, kuchyních a obývacích pokojích z výrobků z lepeného dřeva, nábytku a z tabákového kouře. Je to silná dráždivá látka a zároveň alergen.

Vědci zjistili přímou souvislost mezi množstvím formaldehydu v domácnostech a možností, že se u dětí v těchto domácnostech vyvine alergie na běžné inhalační látky, jako je pyl a prach. Hladina formaldehydu v domácnostech se každým dnem zvyšuje a vede k prudkému nárůstu alergií.

4. Triclosan

Triclosan je antibakteriální chemická látka, která se běžně používá v prostředcích osobní hygieny a čisticích prostředcích. Byl nalezen v nosních sekretech téměř poloviny populace. Vystavení triclosanu může změnit bakterie, které se nacházejí v našem těle, a zvyšuje pravděpodobnost, že se u dětí objeví astma nebo senná rýma. V laboratorních pokusech na zvířatech bylo prokázáno, že expozice triclosanu zvyšuje možnost vzniku alergie na arašídy.

5. Rychlé občerstvení

Klíčovou roli při vzniku alergií hrají také některé potraviny, které konzumujeme. Analýza Mezinárodní studie astmatu a alergií u dětí vypozorovala, že konzumace rychlého občerstvení více než třikrát týdně zvyšuje riziko alergických onemocnění u dětí a dospívajících. Na druhou stranu konzumace ovoce alespoň třikrát týdně toto riziko výrazně snižuje, protože ovoce obsahuje ochranné živiny zvané flavonoidy, které se v komerčních rychlých občerstveních nevyskytují.

Toxické prostředí a dědičné alergie

Nejnovější výzkumy ukazují, že tyto faktory životního prostředí, které způsobují alergie, mohou ovlivňovat i funkci lidských genů. Tyto změny genů, nazývané epigenetické modifikace, se mohou přenášet z matky na dítě po mnoho generací.

Alergie vzniklé dnes mají potenciál ovlivnit naše budoucí generace a negativně ovlivnit lidské zdraví v budoucnosti. Tento efekt byl jasně prokázán na známém rodinném shlukování alergických onemocnění, v němž převažují alergie matek.

Používání léků k léčbě alergií

Léčba nebo tlumení příznaků alergií pomocí léků není trvalým řešením. Mnohé studie zjistily, že běžně užívané léky, jako jsou antihistaminika, mohou vést k dlouhodobému snížení kognitivních funkcí. Důležitější je, že léky nezabraňují epigenetickým účinkům alergické epidemie, ale pouze se snaží potlačit příznaky.

Foto: Pixabay.com
Zdroje: Medical News Today , National Library of Medicine , MSD Manuals