Zdraví

4 způsoby jak se mění váš mozek když se učíte něco nového

Když se v jakémkoli věku naučíte něco nového, má to na váš mozek významný a trvalý vliv. Učení se novým dovednostem fyzicky mění váš mozek. Učení probíhá především na synapsích, spojích mezi neurony v mozku.

Naopak nečinnost, která nastává, když se neučíte nové věci příliš často, může být pro zdraví vašeho mozku a celkovou pohodu nebezpečná. Studie zveřejněná v časopise International Journal of Epidemiology vypozorovala, že dlouhodobá nečinnost může zdvojnásobit riziko srdečních onemocnění.

Nedostatek nových zkušeností a neučení se novým dovednostem může vést ke zpomalení mozku a jeho menší vnímavosti. Bylo prokázáno, že vzdělávání dospělých zpomaluje nástup a progresi Alzheimerovy choroby a demence, a kromě toho zabraňuje celkovému zpomalení vašich duševních schopností.

Zde jsou čtyři hlavní způsoby, jak může učení změnit váš mozek.

1. Zvýší se vám hladina dopaminu

Učení se nové dovednosti, jazyku nebo čemukoli novému je pro člověka, který se učí, často vzrušující. Toto vzrušení způsobuje uvolňování chemického neurotransmiteru zvaného dopamin, díky němuž se vám proces učení zdá vzrušující, a také máte chuť si tuto zkušenost zopakovat.

Dopamin se uvolňuje také při zážitcích, jako je láska, návykové chování a poruchy pozornosti a mnoho dalších věcí. Nejnovější výzkumy naznačují, že vystřelování dopaminových neuronů je motivační látkou v důsledku očekávání odměny.

2. Posilujete svou dlouhodobou paměť

Když se učíte něco nového, je to nejprve dočasně uloženo ve vaší krátkodobé paměti. Později se tato informace přenese do dlouhodobé paměti ve vašem mozku. K této činnosti dochází většinou během vašeho spánku. Dostatečný spánek je tedy rozhodující pro přenos učení z krátkodobé do dlouhodobé paměti. Proto je nedostatek spánku úzce spojen se ztrátou paměti.

Když se něco pozorně učíte a ve spánku o tom přemýšlíte, v mozku se to uloží natrvalo a v případě potřeby si to můžete vybavit. Pokud je žák nucen nové znalosti aktivně používat, učení se upevňuje a prohlubuje. Vzhledem k tomu, že vzpomínky procházejí mnoha synapsemi a neurony umístěnými v mozku, často dochází k jejich degradaci, která může způsobit, že vzpomínky jsou po přenosu neúplné.

3. Zlepšujete růst myelinu

Myelin je kombinace bílkovin a fosfolipidů, která tvoří izolační obal kolem mnoha nervových vláken, což zvyšuje rychlost vedení impulzů. Je nezbytný pro správné fungování nervového systému. Díky myelinu se signály v našich neuronech pohybují rychleji.

Když se učíte novým dovednostem, zejména ve vyšším věku, pomáhá to v tom, aby se na naše nervové axony dostalo více myelinu, což zlepšuje spojení v mozku a umožňuje mu pracovat rychleji a lépe. Myelin funguje obzvlášť dobře, když se nová zkušenost často a vícekrát opakuje.

4. Ve vašem mozku se vytvářejí nové neurony a spojení

Pokaždé, když se naučíte novou dovednost nebo něco nového, váš mozek vytváří nová spojení a neurony, což posiluje nebo oslabuje stávající nervové dráhy. Vědci tyto změny označují jako „plasticitu“ mozku. Dendrity ve vašich neuronech přijímají signály od jiných dendritů a tyto signály putují po axonu, který je spojuje s dalšími dendrity a neurony.

Rychlost těchto signálů je tak vysoká, že trvá jen zlomek sekundy. Mnoho signálů je však přenášeno, aniž by si mozek uvědomoval jejich působení. Lidský mozek, který se začíná vyvíjet ve fetálním stadiu, se mění až do konce života. Čím více se tedy budete v průběhu života učit, tím více se bude váš mozek měnit a zdokonalovat.

Foto: Pixabay.com
Zdroje: Science News for Students , Psychology Today