Zdraví

Jak emoce poškozují zdraví vašich střev

Po celá desetiletí bylo naše chápání trávicího systému založeno na tom, jak rozkládá a vstřebává potravu, kterou sníme, a to zcela nezávisle na mozku. Znovu a znovu se však ukazuje, že tyto dva orgány jsou vzájemně propojené. Náš trávicí systém je mnohem jemnější, složitější a výkonnější, než jsme se dříve domnívali. Střeva mohou ve skutečnosti dokonce ovlivňovat naše základní emoce, citlivost na bolest a sociální interakce a řídit mnohá naše rozhodnutí.

Další zajímavé články z kategorie Zdraví

Funkce trávicí soustavy v těle

Naše střeva mají schopnosti, které předčí všechny naše ostatní orgány. Mají svůj vlastní nervový systém, známý jako enterický nervový systém (ENS) a často označovaný jako „druhý mozek“. Tento druhý mozek je tvořen 50-100 miliony nervových buněk, které jsou téměř na stejné úrovni jako mícha. Ve střevech se také nachází největší zásobárna serotoninu, signálního hormonu, který hraje klíčovou roli v rámci osy střevo-mozek.

Střeva jsou s mozkem spojena silnými nervovými vodiči, které mohou přenášet informace oběma směry, a komunikačními kanály, které využívají krevní oběh. Hormony a zánětlivé signální molekuly produkované ve střevech vysílají signály nahoru do mozku a hormony produkované mozkem přenášejí signály dolů k různým buňkám ve střevech, jako je hladká svalovina, nervy a imunitní buňky, a mění jejich funkce.

U mnoha lidí s citlivými střevy tento přenos signálů nefunguje správně, a tak střeva bombardují mozek příliš mnoha zprávami a matou ho. To má za následek střevní poruchy, jako jsou zánětlivé střevní onemocnění, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida a mnoho dalších, obecně označovaných jako „nevysvětlitelné zdravotní příznaky“.

Jak střeva ovlivňují vaše emoce

Trauma a střeva

Jakékoli emocionální nebo fyzické trauma se odráží na našich střevech a obecně se projevuje jako nevysvětlitelné příznaky. Mohou se projevovat jako zažívací potíže, časté vyprazdňování nebo nevolnost a ztráta chuti k jídlu. Všechny tyto příznaky souvisejí se střevy a objevují se v době těžkého traumatu.

Funkční střevní poruchy

Funkční poruchy se obvykle projevují jako potřeba chodit příliš často na záchod, nadýmání břicha, zácpa, nadměrná plynatost nebo nepříjemné bolesti břicha. Neexistuje na ně žádný trvalý lék, protože jsou řízeny emočním stavem mozku, a jediné, co lze udělat, je zvládnout příznaky pomocí léků. Tuto reakci střev obvykle vyvolává stres a úzkost.

Úzkost

Gastrointestinální příznaky je velmi obtížné dekódovat nebo pochopit a mají tendenci vyvolávat v nás úzkost, zda netrpíme něčím závažným. To může vést k silnému stresu a depresi, což může zvýšit frekvenci našich střevních pohybů nebo způsobit zácpu. Opět platí, že ačkoli lze příznaky zvládnout, léčba spočívá hluboko v mysli a může fungovat behaviorální terapie.

Syndrom dráždivého tračníku

Syndrom dráždivého tračníku (IBS) lze definovat jako hraniční poruchu osobnosti střev. Střeva se při něm začnou chovat nepravidelně – trochu podobně jako při fibrilaci síní u srdce. Pacienti, kteří trpí neočekávanými střevními potížemi, mohou být úzkostní, bát se a mohou se bát chodit ven a do společnosti. Bez pochopení toho, jak jsou mysl a střeva propojeny, nelze dosáhnout úlevy.

Vaše střeva se uvolní pouze tehdy, když se uvolní vaše mysl, a vaše mysl se uvolní pouze tehdy, když je máte pod kontrolou. Věnujte tedy trochu času zvládání stresorů každodenního života a očekávejte na oplátku dobré zdraví střev.