Zdraví

Přírodní léčba ztráty krátkodobé paměti – zvyšte sílu paměti

Přišli jste do kuchyně, ale nemůžete si vzpomenout, co jste vlastně chtěli. Nebo máte problém vybavit si jméno člověka, který vám byl právě představen. Pokud se vám to stává až příliš často, je přirozené, že si děláte starosti o svou krátkodobou paměť. Technicky vzato je krátkodobá paměť nejmenší složkou paměti, která dokáže pojmout jen malé množství informací najednou. Například většina lidí dokáže zopakovat asi 6 nebo 7 písmen nebo číslic bezprostředně poté, co je slyší, a to jsou detaily uložené v krátkodobé paměti. A dnes se definice krátkodobé paměti vyvinula ve větší pojem známý jako pracovní paměť.

Pracovní paměť je schopnost uchovávat a spravovat informace v mysli po krátké časové intervaly. Používáte ji, když si pamatujete posloupnost pokynů, nákupní seznam nebo telefonní číslo – tedy věci, které jsou pro vás důležité v současnosti, ale není třeba si je pamatovat dlouhodobě. Naproti tomu dlouhodobá paměť uchovává informace, které jsou stabilnější. Mohou se týkat událostí, které se staly ve vašem životě, znalostí určitého předmětu, sémantiky atd. Pracovní paměť slouží také jako vstupní brána do dlouhodobé paměti. Pokud si informace v pracovní paměti dostatečně procvičujete, stávají se trvalejšími. A je důležitá pro kritické funkce, jako je plánování a rozhodování. I když je efektivní pracovní paměť životně důležitá, je také aspektem, který je náchylný k poklesu s přibývajícím věkem. Naštěstí vám některé jednoduché techniky mohou pomoci udržet se na správné cestě.

Zde se dozvíte, jak můžete bojovat proti ztrátě krátkodobé paměti a udržet si bystrost.

Další zajímavé články z kategorie Zdraví

1. Praktikujte meditaci všímavosti

Mindfulness spočívá v udržování pozornosti v přítomnosti, aniž byste se nechali unášet myšlenkami na budoucnost nebo starostmi o minulost. Běžným způsobem cvičení všímavosti je soustředění pozornosti na své dýchání. A přestože většina z nás považuje meditaci za prostředek k odbourání stresu, může zlepšit i vaši paměť. Jak ukázala jedna studie, dvoutýdenní meditační program účinně zlepšil kapacitu pracovní paměti i výsledky čtení a porozumění ve standardizovaném testu. Vyhraďte si tedy každý den trochu času na meditaci.

2. Vyzkoušejte cvičení na trénování paměti

Bylo také zjištěno, že cvičení na trénování paměti pomáhají zlepšit krátkodobou paměť. Jedna studie totiž zjistila, že pětitýdenní program pro starší dospělé ve věku od 64 do 79 let nejen rozšířil rozsah sluchové krátkodobé paměti, ale také tyto výsledky zachoval i o šest měsíců později. Zdravotníci a odborníci na kognitivní rehabilitaci nebo psychologii nabízejí kurzy, které mohou být užitečné. Pomoci by měla i jednoduchá cvičení, jako je poslech řady čísel a následné zadávání čísel v pořadí, v jakém byla odříkána, nebo v opačném pořadí.

3. Dopřejte si Brahmi

Brahmi neboli Bacopa monnieri se v ájurvédě již po staletí používá ke zlepšení učení a paměti. Tento tradiční prostředek má oporu i ve vědě. Jedna studie zjistila, že každodenní užívání extraktu z brahmi po dobu 12 týdnů zlepšilo nejen pracovní paměť, ale také kognitivní zpracování a pozornost. Odborníci se domnívají, že tato účinná bylina působí alespoň částečně tak, že potlačuje aktivitu enzymu známého jako acetylcholinesteráza, který hraje roli při odbourávání některých neurotransmiterů.

4. Užívejte extrakt z Jinanu dvoulaločného (Ginkgo Biloba)

Ginkgo biloba se v tradiční čínské medicíně používá již po staletí při různých zdravotních potížích. A výzkumy naznačují, že může posílit i vaši paměť. Podle jedné studie se u žen, které užily 600 mg extraktu z ginkgo biloby a hodinu poté byly testovány, výrazně zlepšila jejich pracovní paměť.

5. Jezte borůvky

Výzkum naznačuje, že každodenní pití borůvkové šťávy může u starších lidí zlepšit paměť i učení. Studie na zvířatech také ukazují, že borůvky mohou zlepšit nejen krátkodobou paměť, ale také rovnováhu a koordinaci. Antokyany obsažené v borůvkách mají silné antioxidační a protizánětlivé vlastnosti a mohou za tyto příznivé účinky. Jsou spojovány se zvýšením neuronální signalizace v částech mozku, které se podílejí na paměti.

6. Zapojte své smysly

Používání co nejvíce smyslů, když jsou vám předkládány informace, vám může pomoci si je lépe zapamatovat. Jedna studie zjistila, že když byl lidem předložen obrázek spolu s vůní, dokázali si obrázky dobře zapamatovat. Zajímavé je, že část mozku, která zpracovává vůně, se aktivovala, když viděli obrázek původně spojený s vůní – i když vůně chyběla. Všimnutí si pocitu, vůně nebo chuti spojené s něčím, co si chcete zapamatovat, vám může pomoci lépe si vzpomínku uchovat.

7. Zapište si to nebo to řekněte nahlas

Zapsat si informaci, kterou si chcete zapamatovat, nebo ji vyslovit nahlas vám může pomoci si ji zapamatovat. Například pokud jste se právě s někým seznámili, oslovení jeho jménem posílí tuto souvislost a pomůže vám si ji lépe zapamatovat. Nebo když si nahlas řeknete, že jste nechali klíče na kuchyňské lince, může vám to pomoci vtisknout si to do paměti.

8. Vytvořte si mnemotechnické pomůcky

Mnemotechnické pomůcky mohou také pomoci podpořit vaši paměť. Transformují informace ve vaší pracovní paměti do trvalejší paměti a mohou vám pomoci zapamatovat si seznamy. Například „RICE“ je zkratka, která vám připomene postup první pomoci při zranění – Rest (odpočinek), Ice (led), Compression (komprese) a Elevation (elevace). Můžete si také vytvořit příběh, kde každá položka funguje jako vodítko pro další. Například věta „Moje kočka převrhla hrnek s čajem, takže ho musím utřít“ vám může připomenout, že musíte vzít kočku k veterináři a koupit nový mop a čaj.