Co je keratokonus – diagnostika, příčiny, příznaky a léčba

Keratokonus je nezánětlivé onemocnění oční rohovky, při kterém dochází k deformaci rohovky oka a jejímu mnohačetnému vyklenutí a změně tloušťky, což má za následek zhoršení vidění.

Téměř 80 procent všech našich dojmů se vytváří prostřednictvím zraku. Naše oči usnadňují vstřebávání vnějších podnětů, které si můžeme poskládat v mozku, a pomáhají nám tak s každým dalším dnem učit se novým věcem. A kdybychom jednoho dne přišli o všechny ostatní smysly, jako je hmat nebo chuť, je to právě zrak, který nás může nejlépe ochránit před nebezpečím.

Přesto bohužel většina z nás někdy v životě zažije nějakou formu ztráty zraku – ať už v mládí, nebo ve stáří. Od šedého zákalu a věkem podmíněné makulární degenerace až po šeroslepost a zelený zákal – ztráta zraku se projevuje v podobě mnoha různých očních onemocnění.

Dobrá informovanost o zdraví očí a očních nemocích je prvním krokem k tomu, abychom se proti ztrátě zraku obrnili a mohli si zrak chránit. A jednou z nejničivějších nemocí je keratokonus.

Co je keratokonus?

Keratokonus, často označovaný zkratkou „KC“, je vyklenutí rohovky způsobené oslabením kolagenových vláken uvnitř ní. Stejně jako nekvalitní ocelové nosníky používané ve stavebnictví mohou vést k poruchám konstrukce, mohou křehká kolagenová vlákna vést i k poruchám struktury oka. Způsobují ztenčení a roztažení kopulovité rohovky v blízkosti jejího středu, čímž se rohovka nadměrně vyklenuje, až se stane kuželovitou.

Jak keratokonus ovlivňuje vidění?

Keratokonus je nezánětlivé povahy a nezpůsobuje slepotu, ale změna tvaru a ztenčení rohovky může vést ke ztrátě její průhlednosti. Onemocnění tak může zhoršit schopnost postiženého oka zaostřit tak dobře, jak by mělo. Pokud není brzy léčena, může dokonce způsobit zjizvení rohovky, které jen zhorší vidění.

Keratokonus má progresivní charakter a obvykle postihuje obě oči. Stupeň progrese na každém oku je však velmi často nerovnoměrný a je poměrně běžné, že onemocnění je na jednom oku pokročilejší než na druhém.

Diagnostika keratokonu

Keratokonus postihuje přibližně jednoho člověka z tisíce. Toto onemocnění, které je obvykle častější u Asiatů, je většinou diagnostikováno u dospívajících a mladých lidí, přičemž většina transplantačních operací se provádí u pacientů ve věku 20-45 let.

Co způsobuje keratokonus?

Vědci si stále nejsou příliš jisti tím, co keratokonus skutečně způsobuje. Domnívají se však, že velkou roli by mohly hrát genetické faktory. Onemocnění je spojováno také s Downovým syndromem, poruchami pojivové tkáně a alergickými onemocněními, jako jsou ekzémy a astma. Někteří lékaři také zjistili, že k příčině keratokonu může přispívat přílišné tření očí, nebo používání špatně padnoucích kontaktních čoček.

Příznaky keratokonu

Změna tvaru rohovky: Nejčastějším příznakem keratokonu je vypouklá rohovka – čirá plocha před oční bulvou. Ačkoli to v počátečních fázích není příliš patrné, s postupným zhoršováním onemocnění může rohovka vypadat, jako by se téměř tlačila dopředu z očního důlku.

Zhoršení kvality vidění: Jakmile rohovka začne dramaticky měnit svůj tvar, není schopna plnit svou funkci lámání světla, které vstupuje do oka, na čočku. V důsledku toho čočka není schopna správně zaostřit přijímané informace na sítnici a to způsobuje výraznou ztrátu kvality vidění. Citlivost na světlo, rozmazanost a vidění všeho v podobě mlhavých obrazů připomínajících duchy jsou běžné počáteční příznaky, které se obvykle objevují již v mládí pacienta.

Léčba keratokonu

Pro léčbu keratokonu existuje celá řada možností. Doporučujeme nejprve podstoupit důkladné vyšetření u příslušného oftalmologa, protože to může pomoci stanovit, která léčba je pro vaše postižené oči nejvhodnější.

Brýle: Brýle mohou pomoci úspěšně korigovat krátkozrakost a astigmatismus, které se u keratokonu vyskytují. To však pouze v počátečních fázích očního onemocnění.

Kontaktní čočky: Lékař často předepisuje kontaktní čočky, které pomáhají korigovat nepravidelný tvar rohovky a nutí ji, aby zůstala kopulovitá. Opět se tak děje pouze v počátečních stadiích onemocnění. Přibližně 5-10% pacientů s keratokonem se dostane do fáze, kdy kontaktní čočky již nejsou účinné a je doporučena transplantace rohovky.

Transplantace rohovky: V případě, že se toto onemocnění nechá přejít přes určitou hranici, mohou pacienti s keratokonem potřebovat invazivní transplantaci rohovky. Minimálně invazivní léčba však může keratokonus účinně vyléčit, pokud je včas diagnostikován. Tím se lze zcela vyhnout nutnosti úplné transplantace rohovky.

Léčba zesíťováním kolagenu rohovky: Jedná se o jednu z lékařských metod léčby závažných případů keratokonu. Cílem zesíťování rohovkového kolagenu je poskytnout deformované rohovce stabilnější strukturu tím, že se v ní posílí slabá kolagenová vlákna. Tímto způsobem pomáhá zastavit budoucí progresi onemocnění.

Poznámka: Je důležité si uvědomit, že ačkoli kontaktní čočky jistě zajistí dobré vidění v období očního onemocnění, kterého by jinak bylo těžké dosáhnout, nezpomalí rychlost tvorby kónické rohovky ani rychlost progrese keratokonu. Čočky při nošení pouze dočasně zplošťují nepravidelně tvarovaný epitel rohovky, čímž vytvářejí iluzi zastavení progrese keratokonu. Pokud se onemocnění nechá postupovat, je nutné čočky neustále obměňovat, aby držely krok se zhoršujícím se stavem oka, přičemž může být doporučena operace, která zabrání dalšímu zhoršování zraku.

Foto: Pixabay.com
Zdroje: Lions Eye Institute , Mayo Clinic