Sacharidy a co o nich musíte vědět

Sacharidy jsou hlavním zdrojem energie pro náš organismus, a proto je dobré vědět jaké typy a zdroje sacharidu známe.

Sacharidy jsou nejrozšířenější přírodní látky, které živočichové a lidé přijímají potravou. Sacharidy jsou důležitým zdrojem energie a vznikají především v rostlinách. Plní dvě základní funkce, a to funkci stavebních a zásobních látek.

Naše tělo je získává z potravy a poté je zpracovává podle toho, zda je či není třeba dodat energii našemu systému. Sacharidy mají také vliv na množství našeho podkožního tuku. Pro správné držení diety je třeba pochopit, jak sacharidy v našem těle fungují.

Typy sacharidů

Sacharidy jsou složeny z vodíků, kyslíků, uhlíků a dělíme je na mono, oligo a polysacharidy v závislosti, kolik cukerných jednotek obsahují. Nejzákladnějším a nejdůležitějším sacharidem pro naše tělo je monosacharid glukóza. Dalšími dvěma významnými monosacharidy jsou galaktóza a fruktóza. Oligosacharidy jsou pak složeny z monosacharidy a patří sem maltóza ( glukóza + glukóza ), laktóza ( galaktóza + glukóza ) a sacharóza ( fruktóza + glukóza ). Polysacharidy jsou pak zásobními látkami a patří sem především škrob a glykogen.

Základním principem lidského trávení je rozklad složitějších sacharidů na jednodušší, popřípadě přeměna fruktózy a galaktózy na glukóza.

Metabolismus v kostce

– enzym ptyalin obsažený ve slinách štěpí polysacharidy na oligosacharidy
– v tenkém střevě jsou enzymy, které štěpí oligosacharidy až na glukózu, fruktózu, maltózu
– glukóza přechází do krve, odkud je transportována do buněk po celém těle
– při vstupu do buněk se glukóza mění na glukóza-6-fosfát
– v procesu glykolýza se glukóza-6-fosfát mění na pyruvát, ten se mění na acetylkoenzymA, který se dále upravuje a následně vzniká v buňkách ATP ( „platidlo“ za energii )

Co se stane s glukózou, pokud není využita ihned?

– přemění se na glykogen, který je přítomen ve svalech a játrech ( funguje jako záložní zdroj energie )
– přemění se na lipidy ( tuky )

Glukoneogeneze = tvorba glukózy z jiných než sacharidových zdrojů ( glycerol, aminokyseliny, pyruvát, laktát )

K procesu glukoneogeneze dochází zejména při hladovění, tělo pak vytváří energii rozkladem tuků či svalů.

Zdroje sacharidů

Sacharidy jsou obsaženy téměř ve všech potravinách avšak v různých koncentracích. Nejvíce jsou sacharidy v obilovinách, ovoci a luštěninách. Naopak velmi málo jich je v mase či sýrech.

Zajímavosti

– největší porci sacharidů je lepší konzumovat dopoledne, jelikož naše tělo potřebuje v tuto dobu více energie
– nadměrná konzumace sacharidů vede ke zvýšené plynatosti
– ačkoliv jsou sacharidy hlavním zdrojem pro naše tělo, větší obsah energie mají tuky

Kvalitní a ověřené biopotravinydoplňky stravy, proteiny a vitamíny najdete zde:  Další zajímavé články z kategorie Zdraví